Zoek op de website

Agenda

17apr Lezingenserie ARM en RIJK (5)

Op woensdag 17 april 2013 spreekt Mineke van Essen over Pedagogische mediators tussen arm en rijk


Mineke van Essen: Pedagogische mediators tussen arm en rijk – onderwijs in de 19de en 20ste eeuw.

Vanaf de onderwijswet van 1806 kregen alle Nederlandse kinderen in principe hetzelfde basisonderwijs; in de dorpen ook vaak op dezelfde scholen. Meer dan wat ook had dit onderwijs hiermee een maatschappelijke brugfunctie, waarin onderwijzers een cruciale rol vervulden. Meestal afkomstig uit eenvoudige milieus, vertolkten zij in hun klassen vol armenkinderen de pedagogische idealen van de weldenkende elite: eerst vooral disciplinering en verheffing, later ook emancipatie en democratisch burgerschap. Bovendien bood hun functie de kans om tijdens hun leven zelf te stijgen op de maatschappelijke ladder.
Aan de hand van in hun tijd spraakmakende Groningse schoolmeesters c.q. pedagogen als Berend Brugsma, Rijko Rijkens, Petronella Heringa, Hindericus Scheepstra en Leon van Gelder voert de lezing langs ijkpunten in het spanningsveld tussen arm en rijk: van het gedachtegoed van de Verlichting, via industriële revolutie en socialisme, individuele ontplooiing en de middenschool, naar het modieuze ‘opbrengstgericht leren’ van vandaag de dag.

Dr. Mineke van Essen is historisch pedagoge en emeritus hoogleraar genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Aanvullende informatie vindt u vanaf januari 2013 op de websites van de NGV, Stad en Lande en de Groninger Archieven.

Alle lezingen vinden plaats in de hal van de Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Toegang gratis.

Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Noord
http://groningen.ngv.nl


Cultuur-historische vereniging Stad&Lande
www.stad-lande.nl


Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven

« Terug naar de agenda