Zoek op de website

Agenda

20mrtLezingenserie Arm en Rijk (3)

Op woensdag 20 maart spreekt Otto Knottnerus over stakingen in Oost-Groningen. (Avond m.m.v. het koor De Volksstem uit Groningen en georganiseerd i.s.m. de VHV – Vereniging voor vakbondsgeschiedenis)

Landarbeidersstakingen in het Oldambt

Door Otto Knottnerus

De landarbeidersstaking in Blijham in 1913 was een van de eerste ‘moderne’ stakingen in de Nederlandse landbouw. Dat wil zeggen: een staking die georganiseerd werd door een landelijke vakorganisatie met als doel een betere CAO te krijgen. Het was de eerste van een lange reeks stakingen in Oost-Groningen, die in 1929 tot een ware strijd om de macht leidde. De lezing gaat in op de sociale tegenstellingen in Oost-Groningen, het opkomen van de vakbeweging en het ontstaan van moderne arbeidsverhoudingen, waarin de onderhandelingstafel centraal kwam te staan. Niet alleen de feitelijke armoede, maar vooral het gevoel van onrecht en de compromisloze stellingname van de werkgevers leidde tot felle reacties. De politisering van het conflict maakte het vinden van een oplossing nog moeilijker. De lokale samenleving raakte hierdoor grondig verstoord. De trauma’s werkten decennia lang door.

Otto S. Knottnerus is bekend als socioloog, historicus, publicist en schrijver van vele boeken en artikelen.

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de VHV - Vereniging voor vakbondsgeschiedenis www.vakbondshistorie.nl

Download hier het programmaboekje van de lezingenserie

« Terug naar de agenda