Zoek op de website

Agenda

19febONRUST, OMWENTELINGEN en ORANJE. Lezingen

LEZINGENSERIE voorjaar 2014

Voor of tegen Oranje? Stad en Lande in de jaren 1748 - 1795.

Door Henk Boels

Na de opstanden van 1748 bracht het jaar 1749 met het Reglement Réformatoir voor de provincie Stad en Lande een nieuwe grondwet. Hierin was de macht van de regenten teruggebracht, maar zeker niet gebroken en kreeg stadhouder Willem IV veel meer bevoegdheden.
Hebben de Oranjestadhouders Willem IV en V inderdaad van hun uitgebreide bevoegdheden gebruik gemaakt? Dat is de vraag. In ieder geval zien wij langzamerhand in de jaren zeventig en tachtig een polarisatie ontstaan tussen de Patriotten (die naar veranderingen streefden) en de Oranjegezinden (die voor behoud van de status quo ijverden). Het jaar 1787 (Goejanverwellesluis) bracht weliswaar een overwinning voor de Oranjegezinden, maar na de komst van de Franse revolutionaire troepen en de vlucht van de Oranjes in 1795 triomfeerden uiteindelijk de Patriotten.

Henk Boels (1945) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is vooral geinteresseerd in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) en is nu werkzaam als freelance-historicus.

Orangisme als volksbeweging

Door Harry Perton

In de 18e eeuw werd iemands politieke positie nog voornamelijk bepaald door diens houding tegenover de stadhouder. Van de meeste regenten weten we wel, hoe ze individueel over Oranje dachten. Wat betreft 'het gewone volk' echter, de mensen die ogenschijnlijk geen enkele politieke macht hadden, is het beeld nogal diffuus. In zijn lezing wil Harry Perton ingaan op het Orangisme van onderop. Hoe zagen gewone Groningers Oranje en met welke middelen zetten zij hun mening kracht bij? Onder meer wordt stilgestaan bij Orangistische liederen, wraakoefeningen en militaire organisatie.

Harry Perton is historicus, eindredacteur van Stad & Lande en medewerker publieksactiviteiten van RHC Groninger Archieven.

Alle avonden vinden plaats in het gebouw van het RHC Groninger Archieven
Cascadeplein 4 te Groningen.
Aanvang 20.00 uur (zaal geopend vanaf 19.30 uur)
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

De organisatoren van de lezingenserie:

Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Groningen
http://groningen.ngv.nl

Cultuur-historische vereniging Stad&Lande
www.stad-lande.nl

Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven

« Terug naar de agenda