Zoek op de website

Agenda

08decOpenbare vergadering

Openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven te Groningen op donderdag 8 december 2011, aanvang 10.00 uur
Locatie: Kamer 1.16 RHC Groninger Archieven
 

Aan de orde komen de vaststelling van het Beleid 2013-2016, het Documentair Structuurplan, het Jaarverslag 2011 en het Tarievenoverzicht 2012.

De vergaderstukken liggen voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage bij RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen.

drs. J.A.J. Stam, voorzitter
drs. E. de Jonge, secretaris

Vastgestelde besluiten door het Algemeen Bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven op 10 mei 2011

Jaarrekening 2010
Begroting 2012

De vastgestelde stukken liggen voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage bij RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen.

drs. J.A.J. Stam, voorzitter
drs. E. de Jonge, secretaris

« Terug naar de agenda