Zoek op de website

Agenda

22junOpenbare vergadering

Openbare vergadering van het algemeen bestuur van het RHC Groninger Archieven te Groningen op donderdag 22 juni 2017, aanvang 15.30 uur. Locatie: kamer 1.16 RHC Groninger Archieven.

Aan de orde komen:

  • jaarverslag 2016
  • jaarrekening 2016
  • publieksproject Het beeld van Groningen 
  • begroting 2018
  • dienstverleningsovereenkomst met provincie Groningen

Vastgestelde besluiten door het algemeen bestuur van het RHC Groninger Archieven op 7 december 2016: Normenkader RHC Groninger Archieven.

De vergader- en vastgestelde stukken liggen voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage bij RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen.

 

P.E.J. den Oudsten, voorzitter 
drs. E. de Jonge, secretaris

« Terug naar de agenda