Zoek op de website

Agenda

16decOpenbare vergadering

Openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het RHC Groninger Archieven te Groningen op woensdag 16 december 2015, aanvang 11.00 uur. Locatie: kamer 1.16 RHC Groninger Archieven

Aan de orde komen: beleidsplan en meerjarenbegroting 2017-2020

Vastgestelde besluiten door het Algemeen Bestuur van het RHC Groninger Archieven op 23 september 2015: jaarverslag 2014, begroting 2016, tarieven 2016.

De vergader- en vastgestelde stukken liggen voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage bij RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen.

drs. J.A.J. Stam, voorzitter    drs. E. de Jonge, secretaris

 

« Terug naar de agenda