Zoek op de website

Agenda

14junOpenbare vergadering

Openbare vergadering van het algemeen bestuur van het RHC Groninger Archieven te Groningen op dinsdag 14 juni 2016, aanvang 16.00 uur. Locatie: kamer 1.16 RHC Groninger Archieven

Aan de orde komen: jaarrekening 2015, jaarverslag 2015 en begroting  2017

Vastgestelde besluiten door het algemeen bestuur van het RHC Groninger Archieven op 16 december 2015: beleidsplan en meerjarenbegroting 2017-2020

Vastgesteld besluit door het algemeen bestuur van het RHC Groninger Archieven op 20 april 2016: benoeming extern lid dagelijks bestuur van het RHC Groninger Archieven

De vergader- en vastgestelde stukken liggen voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage bij RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen.

P.E.J. den Oudsten, voorzitter    drs. E. de Jonge, secretaris

 

« Terug naar de agenda