Zoek op de website

Agenda

07decOpenbare vergadering

Openbare vergadering van het algemeen bestuur van het RHC Groninger Archieven te Groningen

Locatie: kamer 1.16 RHC Groninger Archieven

Aan de orde komt:

  1. Normenkader RHC Groninger Archieven
  2. Vastgestelde besluiten door het algemeen bestuur van het RHC Groninger Archieven op 14 juni 2016: jaarrekening 2015, jaarverslag 2015 en begroting  2017

De vergader- en vastgestelde stukken liggen voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage bij RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen. 

 

 

P.E.J. den Oudsten, voorzitter    drs. E. de Jonge, secretaris 

 

 

« Terug naar de agenda