Zoek op de website

Agenda

01decPresentatie: De Grunobuurt uitgelicht

t/m

31dec

Kinderen op het hekje van een plantsoen in de Westinghousestraat, 1930 (1785-24996). Kinderen op het hekje van een plantsoen in de Westinghousestraat, 1930 (1785-24996).

Momenteel is er in de hal van RHC Groninger Archieven een presentatie te zien die gaat over de ontwikkeling van de stad-Groninger Grunobuurt. Daarbij komen aan bod de verschillende bouwfasen, de verwoestingen bij de bevrijding, de renovatie in de jaren 70 en 80 en de scholen, bedrijven, buurthuizen en speeltuinen die deze wijk tussen 1920 en 1990 kende.

Haar ontstaan dankt de Grunobuurt aan de woningbouwvereniging Gruno, die werd opgericht voor spoorwegpersoneel. Gaandeweg bediende Gruno niet alleen spoorwegmensen, maar ook bijvoorbeeld lagere ambtenaren en kleine middenstand.

Gruno realiseerde zijn eerste woningen in 1922/1923 vlakbij het spoor tussen het Hoornsediep en de Paterswoldseweg. Nog voor de oorlog werd het wijkgedeelte tussen het spoor en de Parkweg volgebouwd. Bij de Parkweg verrezen bovendien particuliere woningen. Lange tijd lag de grens van buurt en stad even ten zuiden van de Parkweg, maar in de jaren 50 kwam er in de zuidelijke richting een nieuwe bouwstroom op gang, ditmaal vooral van lage portiekflats, gebouwd door de christelijke corporatie Patrimonium.

In onze presentatie zijn meerdere soorten archivalia uit eigen collectie te zien: kaarten, blauwdrukken, foto’s, reclamemateriaal, etc. Bovendien verleende de Stichting Monument & Materiaal haar medewerking door het leveren van authentieke bouwelementen als deuren en een granito-aanrecht, terwijl Openluchtmuseum Het Hoogeland diverse huishoudelijke benodigdheden in bruikleen gaf. Tot slot is er nog bewegend beeld, onder meer een film die vlak voor de sloop van grote delen van de Grunobuurt gemaakt is in opdracht van Nijestee, (als corporatie de rechtsopvolger van Gruno).

RHC Groninger Archieven besteedt aandacht aan de Grunobuurt vanwege een project rond pandenonderzoek. In het kader daarvan wilden we eens één enkele stadswijk uitlichten en dat werd de Grunobuurt.

De presentatie is nog tot het eind van dit jaar gedurende openingstijden te zien in de hal van RHC Groninger Archieven.

« Terug naar de agenda