Zoek op de website

Agenda

09aprMiddag over de sporen van het slavernijverleden in Groningen

Uitsnede uit het titelblad van "De landbouw in de kolonie Suriname" door M.D. Teenstra, deel 2, Groningen 1835. Uitsnede uit het titelblad van "De landbouw in de kolonie Suriname" door M.D. Teenstra, deel 2, Groningen 1835.

 

Nederlandse slavenhandel en slavernij zien veel Groningers nog als iets dat zich ver weg, voornamelijk voor de kust van Afrika en in Suriname en de Antillen, heeft afgespeeld. Maar dan wordt eraan voorbij gegaan dat ook Groningen en haar inwoners geprofiteerd hebben van deze trans-Atlantische activiteiten.  Zo werd de Groninger Kamer Stad en Lande van de West-Indische Compagnie hier in 1622 opgericht door de lokale elite, die  in de rij stond om de functie van bewindhebber te vervullen of geld te steken in deze organisatie. De Kamer hield kantoor aan de Munnekeholm, de West-Indische Opslag lag aan de huidige Reitemakersrijge en aan de scheepswerf herinnert nog de Werfstraat.

Kapitein Thomas van Seeratt voer in 1715 naar de kust van Angola om daar voor de Groninger Kamer Stad en Lande van de West-Indische Compagnie (WIC) slaven voor de markt op Curaçao in te kopen. Na zijn terugkeer van deze lucratieve tocht werd hij in Groningen aangesteld als provinciaal commies verantwoordelijk voor de zeewering. Tegenwoordig wordt deze voormalige slavenhandelaar geëerd voor zijn rol bij de verbetering van de Groninger zeedijken. Hij was eigenaar van het Calmershuis aan de Oude Boteringestraat.

Margriet Fokken en Barbara Henkes, onderzoekers betrokken bij het project ‘Erfgoed van de slavernij’, brengen dit verleden letterlijk in kaart door locaties op te sporen die aan het slavernijverleden gekoppeld kunnen worden. Op zaterdagmiddag 9 april presenteren zij de eerste resultaten van het onderzoek.

Programma

13.00  inloop met koffie en thee

13.30 Woord van welkom door Eddy de Jonge

Aansluitend een aantal korte presentaties:

  • Barbara Henkes, ‘Introductie op het project “Sporen van het slavernijverleden in Groningen”’
  • Margriet Fokken, ‘Sporen van het slavernijverleden in Groningen op de kaart gezet’
  • Student-onderzoekers Marit Berends, Lieuwe Jongsma, Anne van Lieshout en Simon Peschar over hun bevindingen in de Groninger Archieven, het Universiteitsmuseum en het Groninger Museum.

Vanaf 14.30 uur vertrek voor de stadswandelingen. Onder leiding van projectmedewerkers wandelt u door de binnenstad langs plekken van herinnering en hoort u verhalen over verbindingen met het slavernijverleden. Duur:  ca. een uur.

Aanmelding voor deze middag kon tot 7 april en is gesloten.

Mapping slavery Groningen

Dit project is volop in ontwikkeling. Volg de voortgang op: www.mappingslaverygroningen.nl.
Het project wordt uitgevoerd door de afdeling Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met het RHC Groninger Archieven en andere instellingen.
Reactieadres: M.Fokken@rug.nl en/of B.Henkes@rug.nl

Vermelding van het dove slavenkind Rudolf van Bögel in het ontslagboek van het Doveninstituut H.D. Guyot (1495-678, p. 296). Vermelding van het dove slavenkind Rudolf van Bögel in het ontslagboek van het Doveninstituut H.D. Guyot (1495-678, p. 296).

« Terug naar de agenda