Zoek op de website

Agenda

15febStart lezingenserie 'Aander lu binnen ook lu'

Met een knipoog naar het thema 'Ik en wij' van de maand van de geschiedenis in 2011, organiseren Stad en Lande, de NGV en de Groninger Archieven een serie lezingen 'Aander lu binnen ook lu', oftewel 'Ieder mens heeft zijn waarde'.
De lezingen worden gehouden op 15 februari, 7, 21 en 28 maart en 18 april.

Iedere Groninger maakt deel uit van verschillende groepen. Hij of zij kan Stadjer zijn, Ten Boerster of Damster of Veenkoloniaal. Liberaal, socialist of christen-democraat. Man of vrouw. Hervormd, gereformeerd, katholiek, ongelovig of atheïst. Of van Duitse, Joodse, Surinaamse of Molukse herkomst. Zo dragen we allemaal meerdere identiteiten met ons mee. Soms brengt dat conflicten met andere Groningers met zich mee, maar over het algemeen probeert iedereen in goede vrede met de ander te leven. Of toch juist niet?

De eerste lezing uit de reeks wordt vandaag gehouden, 15 februari. Jeroen Benders vertelt vanavond over ‘Stad en Dam tijdens de late Middeleeuwen: een gespannen verhouding’
De stad Groningen streefde er vanaf de 13de eeuw naar de Ommelanden onder haar gezag te brengen. Dit streven kreeg op het economische vlak gestalte in de instelling van een stapelrecht. Op deze manier maakte de stad zichzelf tot middelpunt van het handelsverkeer tussen Lauwers en Dollard. In de Ommelanden bestond veel weerstand tegen de stapel. Ook Appingedam probeerde zich aan de greep van de Stad te onttrekken. Zijn excentrische ligging was hierbij een voordeel. In zijn bijdrage geet hij in op de conflicten tussen Stad en Dam, vooral op economisch terrein.
Dr. Jeroen Benders is universitair docent Landschapsgeschiedenis aan de RUG. Recent verscheen bij Koninklijke Van Gorcum zijn boek Een economische geschiedenis van Groningen. Stad en Lande, 1200-1575.

Harm van der Veen vertelt deze avond over de Veenkolonialen. In hoeverre zijn de bewoners van de Drents-Groningse veenkoloniën als ‘aander lu’ te beschouwen?
Harm van der Veen is historicus. Publiceerde onlangs 400 Jaar Veenkoloniën - Strepen aan het water.

Het programma:
- 15 februari: Jeroen Benders en Harm van der Veen over Stadjers, Appingedammers en Veenkolonialen
- 7 maart: Stefan van der Poel en Gert van Klinken over joodse en gereformeerde Groningers
- 21 maart: een extra lezing, georganiseerd samen met de Vakbondshistorische Vereniging, over Troelstra, Rugge en hun strijd voor de arbeidersbevolking.
- 28 maart: Lies Ast-Boiten en Mineke Bosch over liberale volksverheffers en strijdbare vrouwen
- 18 april: Otjep Rahantoknam en Kees Kuiken over Molukkers en Chinezen in Groningen.

Locatie: RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 Groningen
Tijd: 20.00 uur (zaal geopend vanaf 19.30 uur)
Toegang: iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

« Terug naar de agenda