Zoek op de website

Agenda

01febTentoonstelling over het klooster Yesse

t/m

12mrt

 

In 1215 werd op de Hondsrug een vrouwenklooster gesticht: Yesse, ook wel Essen genoemd. Eeuwen lang leefden hier vrouwen uit de gegoede families van stad en provincie Groningen. Tot Groningen in 1594 protestants werd. Het klooster werd toen gesloten en steen voor steen afgebroken. Ooit was Yesse het op twee na rijkste klooster van de provincie geweest, maar nu werden al het grondbezit en alle gebouwen eigendom van Stad en Lande. Van het klooster zelf bleven alleen een paar oorkonden over. Dankzij onderzoek in onze collectie en dankzij recente opgravingen is er nu toch iets bekend over de omvang en ligging van enkele kloostergebouwen.

Dit jaar is het precies 800 jaar geleden dat het klooster Yesse door de Utrechtse Bisschop Otto von Lippe werd gewijd. Daarom organiseren we samen met het Bezoekerscentrum Klooster Yesse een kleine tentoonstelling. Met behulp van de informatiepanelen van het bezoekerscentrum en enkele originele archiefstukken uit onze eigen collectie geven we een beeld van de geschiedenis van het klooster Yesse. Natuurlijk schenken we ook aandacht aan de opgravingen. In de tentoonstelling zijn diverse bodemvondsten te zien uit de collectie van het Bezoekerscentrum Klooster Yesse en de collectie van het Noordelijk Archeologisch Depot, bijvoorbeeld een vloertegel met de vingerindrukken van de maker.

Ook tonen we een gedeelte van de resultaten van het landschapshistorisch onderzoek van Marnix Deterd Oude Weme. In het kader van zijn masteropleiding Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft hij onderzoek verricht naar de ontwikkeling van het grondbezit en het grondgebruik in zowel het corpusland van het klooster Yesse (1215-1594) als in het jongere Esser provincieland, dat toebehoorde aan de Staten van Stad & Lande (1595-1766). Hij combineerde oorkonden uit het kloosterarchief en diverse archivalia met historisch-cartografische bladen uit de administratie der provincielanden. Zo heeft hij aan de hand van retrospectief onderzoek de ligging en omvang van het corpus- en provincieland te Essen voor een groot gedeelte kunnen reconstrueren. Lees hier zijn masterscriptie.

De tentoonstelling is te zien in de hal van de Groninger Archieven en loopt tot half maart 2016. De toegang is gratis. Bekijk de openingstijden.

Wilt u meer weten over nieuwe technieken om oude Groninger kloosters te reconstrueren, kom dan ook op 10 februari naar onze lezingenavond: Een nieuwe kijk op verdwenen kloosters

Kaart van een groot aantal provincie- en enige particuliere landen onder Essen en Haren, door landmeter Henricus Teijsinga, juni 1732 (817-1047.6). Kaart van een groot aantal provincie- en enige particuliere landen onder Essen en Haren, door landmeter Henricus Teijsinga, juni 1732 (817-1047.6).

« Terug naar de agenda