Zoek op de website

Agenda

13oktTweede bijeenkomst over veldnamen

Namen hebben wij nodig om te vertellen waar we zijn, waar we heen gaan en wat er om ons heen te zien is. Tegenwoordig gebruiken we vooral straatnamen en namen van plaatsen.

Een groot deel van die namen is al oud en heeft een lange geschiedenis. Wie heeft zich niet eens afgevraagd, waarnaar zijn straat is genoemd? We zien ook dat bij voorbeeld bij gemeentelijke herindelingen weer oudere namen worden gebruikt voor nieuwe bestuurlijke eenheden. Dus namen beteken iets voor ons en zijn verbonden met het landschap.

Minder bekend zijn de veldnamen. Deze namen hebben bewoners in het spraakgebruik gegeven aan kleine stukken grond en vaak zeggen ze iets over de ligging, de kwaliteit, het gebruik of een gebeurtenis. Nu het landschap en het grondgebruik zo snel veranderen, dreigen die namen verloren te gaan en daarmee verdwijnt ook kennis over de plaatselijke geschiedenis. Aan de andere kant is er een groeiende belangstelling voor oude benamingen van straten, gebieden en velden, juist vanwege die geschiedenis. Daarom is het de hoogste tijd om te proberen die namen te inventariseren en vast te leggen.

Programma
De Groninger Archieven organiseren twee bijeenkomsten over het vinden en verzamelen van namen. De eerste avond, 29 september, vertelde Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis, over de waarde van veldnamen en de mogelijkheden om die te verzamelen, vooral middels gesprekken.

Vanavond tonen medewerkers van de Groninger Archieven welke mogelijkheden er in archieven zijn om namen te vinden of u te helpen bij uw onderzoek naar de geschiedenis van het landschap in uw omgeving.

Locatie: Groninger Archieven
Tijd: 20.00 uur
Toegang: gratis

Aanmelden:
U dient zich tevoren aan te melden, dit kan tot uiterlijk 22 september 2011. Vol=Vol!
U kunt een mail sturen naar: verdieping@groningerarchieven.nl o.v.v. ‘bijeenkomsten’. U krijgt dan een ontvangstbevestiging met nadere informatie.


 

« Terug naar de agenda