bijgewerkt1969wit_.jpg
Uw zoekacties: -

Zoek in alles


Hulp bij uw onderzoek
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.


U zoekt in: 5.245.202 beschrijvingen
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
2208 Journael ofte Daaghlijckse Aanteykeninge van 't gene omtrent de Belegeringe van Stadt Groningen So buyten als binnen gepasseert is. Gehouden gerevideert verbetert ende vermeerdert / Gehouden door A. Eldercampius, Groning, Predikant op Lutkegast. - 1672
Titel:
Journael ofte Daaghlijckse Aanteykeninge van 't gene omtrent de Belegeringe van Stadt Groningen So buyten als binnen gepasseert is. Gehouden gerevideert verbetert ende vermeerdert
Auteurs:
A. Eldercampius
Editie:
4e dr
Uitgave:
Groningen : Gerrit Klaessen, 1672
Jaar:
1672
Paginering:
[13] p.
Collatie overig:
18 cm
versochte en verkregene sauve-guarde dede haar weynigh voordeel,
vermits de verscheydenheydt uytgaende ende wederkeerende Par-
tyen van Munsterse, Cölse [Keulse], Françe [Franse], gevende d' een d' andere tijd-
lijcks wederom nieuwe ruymte.
De Voorstadt van Groningen buyten de Heere en Ooster-poort
was nu al afgebroken, geschiedende mede het selve soo buyten de
Ebbinge en Botringe Poort als oock buiten der A. ende Kraene-Poort,
om aldaar den Vyandt van verschuyl ende nestelen alle gelegent-
heydt af-te-snijden.
De Viandt van de West-zijde van Drent nae Peyse [Peize] en Roden uyt-
brekende, heeft sich op de Leeck [Leek], en 't Huis van Nyen-oort [Nienoord], nae dat sy
het selve van Bedden en wat meer daer bevonden, geplondert hadden,
vast gemaeckt, gansch Vrede-Wolt en Lange-Wolt [Vredewold; Langewold; onderdelen van het Westerkwartier] door sijn stropende
Partyen berooft, Paarden ende Beesten wech gedreven, en veel Ingese-
tenen naeckt uitgetogen, en is op Saturdagh zijnde den 13. by Ema-
tille [Enumatil] overgetrocken, ende sich alsoo van het gehiele West-quartier [Westerkwartier]
meester gemaeckt, met oogh-merck om sich over het Reyd-diep nae
Hunsingo te transporteren, toeleggende op Adwerder-zijl [Aduarderzijl], waer op
sy oock Dinghsdagh zijnde den 17. een attacque met acht Vaandelen,
ende eenige Stadaren gedaen hebben; doch vonden dese Zijl in vol-
le postuyr van defensie, hebbende binnen haere opgeworpen Borstwee-
ringe gewapent Krijghs-volck het welck gecommandeert wierde van
2 Capitains als Aylco Clant ende Ripperda, (langhs de Reyd-dijck [Reitdijk] hield
de Overste Stuart de wacht) geadsisteert met Huys-lieden, die aldaer
mede als Soldaten 't Geweer los branden, ende den Viandt niet son-
der achterlaten van een merckelijck getal van dooden te rugge deden
deynsen.
Op Wonsdagh den 17. nae dat den Viandt des nachts een Batterye
hadde vervaardicht omtrent d' Ooster-wegh, haer linie makende op
Drinckelaers Dwinger; heeft in den morgenstondt dese Stadt met hal-
ve Cartouwen ende met grooter Canon beginnen te beschieten, meest
flanckerende nae het groote Provinciale Magazijn, ende de Huysen
daer nevens staende, een Vrouwe draegende haer Kindt op haar ar-
men wierde in dese morgenstondt haar arm afgeschoten, ende het
kindt
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer