bijgewerkt1969wit_.jpg
Uw zoekacties: -

Zoek in alles


Hulp bij uw onderzoek
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.


U zoekt in: 5.245.202 beschrijvingen
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
2208 Journael ofte Daaghlijckse Aanteykeninge van 't gene omtrent de Belegeringe van Stadt Groningen So buyten als binnen gepasseert is. Gehouden gerevideert verbetert ende vermeerdert / Gehouden door A. Eldercampius, Groning, Predikant op Lutkegast. - 1672
Titel:
Journael ofte Daaghlijckse Aanteykeninge van 't gene omtrent de Belegeringe van Stadt Groningen So buyten als binnen gepasseert is. Gehouden gerevideert verbetert ende vermeerdert
Auteurs:
A. Eldercampius
Editie:
4e dr
Uitgave:
Groningen : Gerrit Klaessen, 1672
Jaar:
1672
Paginering:
[13] p.
Collatie overig:
18 cm
delijck was de Bravade in de morgen-stondt van seker Snoes-haan buy-
ten de Stadts-grachte sijn hoedt swenckende rondsom sijn hooft, een
Burger sijn musket vaerdich hebbende deed' hem door 2. Koegelen
sijn leven met sijn ontidige couragie verliesen; ondertusschen duirde het
schieten van weder-zijde meest den gehielen dagh met kleyne tusschen-
posinge. Uyt den Hemel scheen ons in dese dagen toegesonden den
onversaagden, in Oorlochs-saken versichtigen ende onvergelijcklijcken
Rabenhaupt onsen onverdrietigen L. Generael genietende nauwelijcx
eenige nacht-uyren tot sijnen slaap, ter oosake sijn goede voorsorge en-
de ordre over-al van node was. Wierden sijn Excell. uyt de Staten des
Landts by-gevoeght van de Stadt de Burgemeestewr Van Julsinga ende de
Raadts-Heer Isbrandts, van het Landt, Jr. I.O. Rengers en Ir. L: Clant.
Het Wester-Quartier wierde nu in 't ronde ganschelijck berooft. Tot
Suydhorm [Zuidhorn] ende besonderlijck op de Borgh Hantkema [Hanckema] hield den Viandt
sijn rendevous. Visvliet met gewapende Huis-lieden beset, wierd op-
ge-eyscht, doch slaet sulcx af, ende set sich schrap tot tegen-weer.
Saturdagh den 20. had den Viandt al wederom des nachts sterck gear-
beydt, ende met sijn aan naaderende Loop-graven tot aan de Conter-
scherp geavanceert, vernamen dien dagh weynigh Canon schoten, also
den Viandt buiten, al sijn heyl scheen te stellen in sijn Mortiers, gesta-
dich dit Moort-geweer gebruyckende, ende groote Bommen ende ge-
peckte Vyer-koegels inwerpende. Op desen dagh wierd Awerder-zijl [Aduarderzijl]
noch wederom met volck ende andere behoeften versterckt, zijnde een
plaatse van groote aengelegentheydt om Hunsingo te bewaren, defen-
deert sich manlijck ende slaet den Viandt wederom af. De Heeren Bor-
gemeesteren ende Raads-persoonen gelijck oock de Heeren der Omme-
landen gorden selfs het sweerdt aan haare zijden, ende wilden de Hooge
Machten deser Provincie van Stadt en Lande voor haaren Stadt, Staat
ende Vryheydt niemandt uyt gesondert de Wapenen dragen, tonende
dagelijcks een jegelijck van haar aan de goede Ingesetenen de onver-
zaagdheydt in het aengesicht, ende daer toe de Gemeente tot volstandige
dapperheydt aenmoedigende.
Des Sondaeghs den 21. wieren overgroote Bommen ingeschoten
hebbende de swaarte van 300. en meerder ponden waege wichte
de
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer