1536_7594_cr_nvhn.jpg
Uw zoekacties: Dienst Stadsuitbreiding/ontwikkeling en Volkshuisvesting, (1...
x1516 Dienst Stadsuitbreiding/ontwikkeling en Volkshuisvesting, (1874-) - 1947 - 1988
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1516 Dienst Stadsuitbreiding/ontwikkeling en Volkshuisvesting, (1874-) - 1947 - 1988
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Algemeen
Organisatie
Taak
Archief
Archiefbewerking
Bijlagen
Organisatie, Taakstelling en Formatieplaatsen van de dienst S&V vanaf 1961
1516 Dienst Stadsuitbreiding/ontwikkeling en Volkshuisvesting, (1874-) - 1947 - 1988
Bijlagen
Organisatie, Taakstelling en Formatieplaatsen van de dienst S&V vanaf 1961
ead-typering:
odd type="appendix_glossary"
Vanaf 1961 ziet de organisatie S&V, zoals onderstaand is aangegeven, er als volgt uit waarbij aangegeven zijn de hoofd- en onderafdelingen, de taakstelling en formatieplaatsen en dienstenoverzicht *  .
Wanneer het Planologisch bureau opgaat in het Economisch Sociologisch Bureau verandert de naam van de dienst van Stadsuitbreiding en volkshuisvesting in de dienst Stadsontwikkeling en volkshuisvesting.
1961- Directeur
1961- Adjunct-Directeur (WND)
1976- Economisch Adjunct-Directeur
1961-1965 Planologisch Bureau
1965-1976 Bureau Onderzoek en Documentatie
1976- Bureau Planning en Documentatie
Algemene taak: algemene adviezen over planning
1961- chef
1965-1968 plv. chef
Specifieke taken 1:
1961-1976 Sociografisch en economisch-geografisch onderzoek
1961-1968 Verkeersonderzoek
1961- Documentatie stedelijk grondgebruik
1961- Documentatie bouwnijverheid
1961- Coördinatie dienstoverzichten
1968- Stedebouwkundige documentatie
1976- Voortgangscontrole
formatieplaatsen: 1961-1963 2, 1963-1968 3, 1968-1972 2, 1972- .... 1
Specifieke taken 2:
1961-1968 Woningkarthoteek
formatieplaatsen: 1961-1962 1, 1962-1968 2
Specifieke taken 3:
1976- Mutatie verwerking onroerend goed
formatieplaatsen: 1976-.... 1
Dienstenoverzichten
per maand
1961-1979 Mutaties woningvoorraad
1961-1962 Stand gemeentelijke bouwwerken in uitvoering
1979- Interne voortgang S&V-bestemmingsplannen
per kwartaal
1961-1976 Woningvoorraad en woningtekort
1961-1976 Ontruiming slechte woningen
1961-1976 Bouwobjecten in voorbereiding
1961-1969 Bouwaktiviteit (met grafiek)
1961-1976 Aantallen bouwaanvragen in behandeling
1961-1962 Grafiek bij overzicht klachten onderhoud bouwwerken en erven
1961-1976 Openstaande aanvragen voor terreinen met bijzondere bestemming
1961-1962 Onafgedane opdrachten voor stafleden
1976- Overzicht nog niet in uitvoering genomen bouwaanvragen
1976- Bijlage bij overzicht aantallen verleende consenten
per half jaar
1961-1976 Sportaccommodatie
1962-1976 Hoedanigheden woningvoorraad
per jaar
1961-1976 Grafiek woningvoorraad en woningtekort
1961-1976 Grafiek woningbezetting en gezinsgrootte
1961-1976 Bewoonde onbewoonbaar verklaarde woningen
1961-1976 Bodemgebruik en landbouw
1961- Afdeling Stedebouw
taak
1961- Algemene adviezen over stedebouwkundige opzet
1961- chef
1976- plv.chef
1961-1976 Stedebouwkundige assistenten
formatieplaatsen: 1961-1968 1, 1968-1969 2, 1969-1970 2½, 1970-1972 3½, 1972-1976 6
1965-1976 Verkeersingenieur (blijft altijd een vacature)
1976- Ontwerpafdeling
taak
1976- Het maken van bestemmingsplannen.
1976- Deelname aan projectgroepen voor bestemmingsplannen en rehabilitatieplannen.
formatieplaatsen: 1976-1979 5, 1979-....8
1961- Tekenzaal
taak
1961- Ontwerptekeningen
1961-1979 Tekeningen en voorschriften ingevolge woningwet
1979- Tekeningen en voorschriften ingevolge ruimtelijke ordening
1961- Matenplannen en detailtekeningen
1961-1976 Kaartwerk en controle rooilijnen
1976- Kaartwerk, controle rooilijnen en bestemmingen
1961- Fotoarchief
1961- Chef
1961-1979 Plv.chef
1979- Coördinator
formatieplaatsen: 1961-1968 7, 1968-1972 6, 1972-1976 8, 1976-1979 9, 1979-.... 12
1968-1979 Administratie
1979- Administratie/juridisch
Formatieplaatsen: 1968-1976 1, 1976-1979 2, 1979-.... 3
1970- Bureau Maquettebouw
formatieplaatsen: 1970-1979 2, 1979-.... 1
Dienstoverzichten per maand:
1961-1976 Uitbreidingsplannen in voorbereiding
1961-1976 Bestemmings e.d.plannen in voorbereiding
1976- Tijdschema voorbereidingsbesluiten
1976- Tijdschema bestemmingsplannen
1976- Tijdschema project- en werkgroepen
Dienstoverzichten per kwartaal:
1961- Gereserveerde bouwterreinen
1968- Aanvragen terreinen bijzondere bebouwing
1961- Afdeling Bouw- en Woningtoezicht
taak
Algemene adviezen over het bouwen en wijziging van de bouwverordening
1961- Chef
1961-1979 Plv.chef
1961-1970 Ingenieur (blijft altijd een vacature)
1979- Ingenieur
1968- Secretaris welstandscommissie
taak
1976- Coördinatie van de commissie, die ten doel heeft:
a. het geven van welstandsadviezen op alle bouwaanvragen, die bij het college worden ingediend,
b. het uit eigen beweging adviseren van het college over bestaande zaken met als doel een zo hoog mogelijk architectonisch peil te bereiken.
formatieplaats: 1968-.... 1
1968-1969 Administratie
formatieplaats: 1968-1969 1
1961- Bouwadviezen
taak
1976- Adviesaanvragen voor een bouwvergunning
1976- Bewaking subsidieregeling monumenten
1979- Reclame en verpachtingen
1961- Chef
formatieplaatsen: 1961-1968 1, 1968-1970 2, 1970-1979 3, 1979-.... 8
1961- Bouwinspectie
taak
1976- Controle van het bouwen volgens de bouwvergunning en de bouwverordening
1976- Aanwijzing cq controle plaatsbepaling en bouwpeil
1976- Beoordeling ingediende bouwkundige detailtekeningen
1976- Controle naleving van de gemeentelijke bouwverordening en opsporen clandestiene bouw
formatieplaatsen: 1961-1969 4, 1969-1976 6, 1976-1979 5, 1979- .... 6
1961-1979 Hinderwetzaken
taak:
1976-1979 Behandelen hinderwetaanvragen
1976-1979 Controle op de naleving van vergunningsvoorwaarden
1976-1979 Opsporen hinderwetplichtige inrichtingen
1976-1979 Behandelen milieuklachten
1976-1979 Verrichten van geluidsmetingen
1976-1979 Het geven van adviezen t.a.v. milieuzaken in algemene zin.
1961-1979 Chef
formatieplaatsen: 1961-1972 1, 1972-1976 3, 1976-1979 7
1979- Milieutoezicht
taak:
1979- Behandelen hinderwetaanvragen
1979- Behandelen aanvragen lozingsverordening
1979- Controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden
1979- Behandelen van milieuklachten
1979- Verrichten van geluidsmetingen
1979- Het geven van adviezen t.a.v. milieuklachten in algemene zin
1979- Chef
formatieplaatsen: Hinderwetzaken 1979-.... 6,
formatieplaatsen: Lozingsverordening 1979-.... 3
1961- Controle constructies
taak
1976- Controleren statische berekeningen met bijbehorende tekeningen
1961- Chef
formatieplaatsen: 1961-1969 2, 1969-1979 3, 1979-.... 4
1961-1979 Woningonderzoek
1979- Woningtoezicht
taak:
1976- Behandelen van binnengekomen klachten met betrekking tot de onderhoudstoestand van woningen
1976- Woningbeoordeling in algemene zin
1976- Controle verplaatsbare constructies ( bv kermis)
1976- Onderzoek van de woon- en bouwtechnische kwaliteit van oudere woningen
1979- Inzage bouwdossiers, fotokopie bouwkundige tekeningen
1961- Chef
formatieplaatsen: 1961-1968 2, 1968-1972 3, 1972-1976 6, 1976-1979 7, 1979-.... 9
Dienstoverzichten
per maand
1961-1968 Openstaande bouwaanvragen voor rijksgoedkeuring
1961- Stand van alle bouwwerken in uitvoering
1976- Overzicht meldnummer milieuklachten
per twee maanden
1976- Overzicht reclames B&W (verleende vergunningen)
per kwartaal
1961- Ingekomen klachten over onderhoud van bouwwerken en erven
1961- Behandeling hinderwetszaken
1976- Overzicht aantallen bouwvergunningen
1961- Afdeling Volkshuisvesting
taak:
1961- Algemene planning woningbouw
1961- Controle ontwerpen uitvoering woningwetbouw
1961- Controle financiën woningwetbouw
1979- Controle premiebouw
1961- Bouwkundige controle bestaande woningwetbouw
1968- Huurvaststelling nieuwbouwwoningen
1976- Beoordeling plannen voor gesubsidieerde renovatie en instandhouding van woningen
1961- Chef
formatieplaatsen: 1961-1969 3, 1969-1970 4, 1970-1972 5, 1972-1979 3, 1979-.... 13
Dienstoverzichten
per maand
1961-1976 Stand voorbereiding woningbouwplannen
1961- Voltooide en in uitvoering zijnde complexen (met grafieken)
1962-1976 Verdeling woningcontingent
1976- Overzicht woningverbetering
1976- Overzicht instandhouding en individuele woningverbetering
per kwartaal
1976- Overzicht woningverbeterings- en instandhoudingspremie
1976- Verdeling woningcontingent
1976-1979 Stand voorbereiding woningbouwplannen (1 of 2 woningen)
1976- Stand voorbereiding woningbouwplannen
1976- Stand voorbereiding woningverbeteringsplannen cq renovatieplannen
1976- Bouwprogramma woningwetbouw en corporatieve premiebouw
1976- Stand renovatie corporatieve woningen
per jaar
1961- Voltooide woningen sinds 5 mei 1945
1961-1968 Verdeling van na 1945 gereedgekomen woningen in twee klassen
1961-1962 Voltooide woningen in afgelopen jaar naar klasse en bouwfinanciering
1961-1968 Huurprijzen van voltooide woningen in afgelopen jaar
1961-1968 Differentiatie naar aantal kamers van sinds 1945 in uitvoering genomen woningen, door corporaties
1961-1968 Idem, door particulieren
1961-1968 Woningbouwvolume in lopend jaar
1961-1968 Woningen in aanbouw naar bouwfinanciering
1961-1968 Woningbouwplannen in portefeuille
1979- Woningen van woningbouwcorporaties
per twee jaar
1961-1976 Controle woningwetbouw
per drie jaar
1976- Controle onderhoudstoestand woningwetbouw
1961- Afdeling Bouwkunde
taak
1961-1976 Algemene adviezen gemeentelijke gebouwen
1963-1976 Ontwerpen van gemeentelijke gebouwen
1976- Algemene adviezen architectonisch ontwerp en estethische vormgeving
1961-1979 Chef
1979- Architect
taak
1961-1976 Adviezen aan de dienst Openbare Werken voor vormgeving van bruggen en fabrieken
1961-1976 Plv chef-architect
taak
1961-1976 Bouwkundige aangelegenheden inzake bijzonder onderwijs
1961-1976 Bouwkundige aangelegenheden inzake reclameverpachting (administratie door afd. Boekhouding)
1961-1976 Financiële bouwkundige controle gemeentelijke nieuwbouw door particuliere architecten (administratie door afd. Boekhouding)
1961-1979 Architect
formatieplaatsen: 1965-1968 2, 1968-1970 1, 1970-1976 3
1961-1976 Tekenzaal
1961-1976 Chef
1961-1969 Plv.chef
1961-1976 Ontwerptekeningen
formatieplaatsen: 1961-1968 2, 1968-1976 1
1961-1976 Bestektekeningen
formatieplaatsen: 1961-1963 4, 1963-1968 5, 1968-1969 7, 1969-1976 6
1961-1976 Bestekken begrotingen
formatieplaatsen: 1961-1962 1, 1962-1969 2, 1969-1976 1
1961-1976 Werk- en detailtekeningen
formatieplaatsen: 1961-1962 5, 1962-1965 4, 1965-1968 3, 1968-1969 4, 1969-1976 5
1968-1976 Restauratie monumenten
formatieplaatsen: 1968-1976 1
1961-1976 Buitendienst
1962-1976 Chef/assistent plv chef-architect/hoofd huishoudelijke dienst
formatieplaatsen: 1961-1963 4, 1963-1968 5, 1968-1969 8, 1969-1976 10
1976- Bouwkundig bureau
taak:
1976- Ontwikkeling bouwkundige projecten
1976- Technische en financiële controle van gemeentelijke nieuwbouw door particuliere architecten
1976- Documentatie en adviezen op het gebied van monumentenzorg
1976-1979 Chef
formatieplaatsen: 1979-.... 3
1976-1979 Bouwkundige projecten
formatieplaatsen: 1976-.... 8
1976-1979 Calculator en bestekken
1979- Calculator, bestekken en bouwkundige aangelegenheden inzake bijzonder onderwijs
formatieplaats: 1976-.... 1
1976- Toezicht uitvoering
formatieplaatsen: 1976-1979 3, 1979-.... 1
1976-1979 Bouwkundige aangelegenheden inzake bijzonder onderwijs en reclameverpachting (administratie door afd. Boekhouding)
formatieplaats: 1976-1979 1
Dienstoverzichten
per maand
1961-1963 Voorbereiding en uitvoering nieuwe werken
1963- Voorbereiding en uitvoering nieuwe werken en verbouwingen
1976- Financiële overzichten van de in uitvoering zijnde werken
1961-1968 Afdeling Grondbedrijf
1968- Afdeling Grondzaken van het Grondbedrijf
(voorzover ressorterend onder de directeur dienst S&V)
taak
1961- Taxaties onroerende goederen
1961- Aankoop en onteigening (uitgezonderd kleine strookjes voor incidentele verkeersverbeteringen en stoepruimten)
1961- Verkaveling en verkoop terreinen voor de woningbouw en bijzondere bebouwing
1961-1976 Slopen van opstallen
1961-1976 Exploitatiebegrotingen uitbreidingsplannen
1961- Controle notariële concept-akten
1976- Exploitatiebegrotingen bestemmings- en saneringsplannen
1976- Aanvragen rijksbijdragen saneringsplannen
1976- Berekening huren gemeentelijke gebouwen
1961- Chef
1961- Plv.chef
formatieplaatsen: 1961-1963 3, 1963-1968 5, 1968-1972 6, 1972-1976 7, 1976-1979 6, 1979-.... 10
Dienstoverzichten
per maand
1961- Stand onteigeningsplannen
1961-1968 Aanvragen en toewijzingen terreinen voor particuliere bouw, excl. voor bijzondere bestemming
per kwartaal
1976- Stand sanerings- en reconstructieplannen
1961- Administratie grondbedrijf (geschiedt door het hoofd van de administratie van het grondbedrijf, op aanwijzing van de directeur van de dienst S&V)
taak
1961- Boekhouding ontvangsten en uitgaven
1961- Opmaken jaar
1961- Controle verkoopprijzen
1961-1976 Controle exploitatiebegrotingen uitbreidingsplannen
1976- Controle exploitatiebegrotingen bestemmingsplannen
1961- Exploitatie onroerende goederen (de huurcontracten worden opgemaakt ter secretarie)
1961- Controle aanslagen waterschappen en grondbelasting
1961- Regeling assurantiën onroerende goederen
1961- Administratie van overdracht uit het grondbedrijf van terreinen voor openbaar onderwijs, gemeentebedrijven e.a. openbare doeleinden
1961- Controle notariële conceptakten
1976- Controle illegaal gebruik gemeentelijk grondbezit
1976- Opstellen jaarlijkse begroting en bewaking begrotingsposten
1961- Afdeling Correspondentie en Archief
1961- Chef
1961- Plv.chef
1961-1963 Correspondentie en registratuur
formatieplaatsen: 1961-1963 3
1961-1963 Archief
formatieplaatsen: 1961-1963 2
1963-1970 Registratuur, archief en bibliotheek
formatieplaatsen: 1963-1968 7, 1968-1969 8, 1969-1970 9
1970- Registratuur, archief, bibliotheek en secretariaat directie
formatieplaatsen: 1970-.... 8
1965-1970 Secretariaat directie en controle concepten
formatieplaats: -
1961-1970 Typekamer
1961-1970 Chef
formatieplaatsen: 1961-1970 3
1970- Typekamer, controle concepten
1970- Chef
formatieplaatsen: 1970-1979 4, 1979-.... 6
Dienstoverzichten
per dag
1976- Promemorieregister
per maand
1961- Lijst van onafgedane brieven
1961- Opdrachten van blijvende waarden
1961- Onafgedane opdrachten
1961-1976 Promemorieregister
1961- Lijst van brieven aan B&W waarop antwoord wordt verwacht.
1961- Afdeling Boekhouding
Personeel ondergebracht bij de dienst Openbare Werken
1961- Personeelszaken
taak
1961- Registratie personeel, aanstelling, ontslag, promotie
1961- Ongeval- en ziekenadministratie
1961-1972 Berekening en uitbetaling salarissen en sociale voorzieningen (IZA, sociale verzekeringen, spaarregeling, studiekostenregeling, sociaal voorzieningsfonds etc)
1972- Controle van berekening en uitbetaling van salarissen en sociale voorzieningen
1961- Administratie en verrekening belastingen
1961- Boekhoudkundige zaken
taak
1961- Opstelling dienstbegroting en bewaking begrotingsposten
1961- Administratie werken voor derden
1961- Controle en beheer opdrachten aan derden
1961- Uitbetalingen en boekingen
1961- Opmaken jaarrekening
1961- Kasbeheer
1961- Controle kostenbegrotingen afd. bouwkunde
1961- Administratie Grondbedrijf (zie afdeling Grondbedrijf)
1961- Administratie reclame verpachtingen
Belangrijke bouwactiviteiten
Kenmerken
Beschrijving:
Plaatsingslijst van de archieven van de dienst Stadsuitbreiding/ontwikkeling en Volkshuisvesting (S&V) (1874-) 1947-1987 (1988) en de Supercommissie Wederopbouw, 1949-1955.
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2004
Omvang:
23 m standaardarchiefberging
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS