GA-Kaart-pol-2-10067-header_web.jpg
Uw zoekacties: Borg Holwinde, 1558 - 1765

621 Borg Holwinde, 1558 - 1765

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Toelichting
De hieronder beschreven stukken zijn in 1971 overgedragen door het Rijksarchief in Gelderland aan het Rijksarchief in Groningen. Aanwinstnr 40:1971. Agendanr. B 205.
Inventaris
7 Akte van verkoop en overdracht door Johan Christopher van Diest en Titus van Ewsum als voogden over de minderjarige kinderen van het overleden echtpaar Ludolph Harmen van Heerma en mevrouw Wolbringh van Goldtskin, Johan Christophor van Diest als lasthebber van Anna Maria van Heerma en vaandrig Tjaert Willem van Heerma, tesamen voor 2/7 parten, aan Johan Dominicus van Heerma en diens vrouw Clara Ernestina Francisca van Heerma, geboren Gramaye van 1) de borg Holwinde met schuur en verdere opstallen, met "hoft, graft en cingel, boomen en plantagiën, een ommeganck redgerregt in de clauwe van Sandeweer, een dijckrecht, vallende alle vier jaeren op de plaats van Peter Clasen: en daarbij 19 grazen land bij de borg, betalende haar verponding onder Usquert, 2) 18 grazen beklemd land, gelegen bij de borg onder Usquert waarvan 5 grazen buitendijks, in gebruik bij de weduwe van Hindrick Peters, 3) een heemstede, groot 1 1/2 gras, gelegen omtrent de borg onder het karspel Uythuisen, in gebruik bij Alie Siabbes, 4) ca. 6 1/2 gras vrij land gelegen bij de borg onder Uythuisen, in gebruik bij schipper Jacob Pieters, doende zijn verponding te Usquert, 50 1 1/2 gras vrij land, gelegen te Usquert buitendijks, in gebruik bij meester Menne Oesens, kuiper te Uythuisen, onder de last dat uit het geheel alle 2 jaren "een vierendeel roode botter" gaat aan het Mepschen Gasthuys, alles voor de som van 4000 caroli guldens, verleden te Groningen voor Sweer Clant tot Scharmer en in de Vierhuizen jonker en hoveling, me luitenant te paarde, 1713 juli 30
10 Akte van verkoop en overdracht door J.J. van Goltstein, heer van oud en nieuw Folkerda en ds. J.J. Cremers als gevolmachtigde van mevrouw C.N. van Siegen-Heerma, W.F. van Middaghten en mevrouw Gijsberta van Dorth, L. van Heerma, heer van Poelwijk, A. van Heerma en diens broeder J.S. van Heerma, F.G. de Rotte en mevrouw A.M. van Heerma, F.H. van Heerma en mevrouw C.J. de Montfort en mevrouw C.E. Custodis aan S.A. van Goltstein en mevrouw A.S. van Ripperda, heer en vrouwe van Holwynde, van 1) 14 grazen land gelegen bij Holwynde, bij henzelf in gebruik, voor de som van fl. 1510, -- en 2) een behuisde heert land, groot 32 grazen en 8 jukken buitendijks, bij Mindelt Jacob onder zijn behuizinge beklemd in gebruik voor een jaarlijkse huur van fl157-6, voor de som van fl. 3956, beide voldaan, verleden op den huize Luilema te Warffhuisen voor Georgh Maurits van Asbeck, heer van Luilema tot Warfhuisen, jonker en hoveling, 1763 sep. 20
621 Borg Holwinde, 1558 - 1765
Inventaris
10
Akte van verkoop en overdracht door J.J. van Goltstein, heer van oud en nieuw Folkerda en ds. J.J. Cremers als gevolmachtigde van mevrouw C.N. van Siegen-Heerma, W.F. van Middaghten en mevrouw Gijsberta van Dorth, L. van Heerma, heer van Poelwijk, A. van Heerma en diens broeder J.S. van Heerma, F.G. de Rotte en mevrouw A.M. van Heerma, F.H. van Heerma en mevrouw C.J. de Montfort en mevrouw C.E. Custodis aan S.A. van Goltstein en mevrouw A.S. van Ripperda, heer en vrouwe van Holwynde, van 1) 14 grazen land gelegen bij Holwynde, bij henzelf in gebruik, voor de som van fl. 1510, -- en 2) een behuisde heert land, groot 32 grazen en 8 jukken buitendijks, bij Mindelt Jacob onder zijn behuizinge beklemd in gebruik voor een jaarlijkse huur van fl157-6, voor de som van fl. 3956, beide voldaan, verleden op den huize Luilema te Warffhuisen voor Georgh Maurits van Asbeck, heer van Luilema tot Warfhuisen, jonker en hoveling, 1763 sep. 20
Datering:
1763 sep. 20
Omvang:
1 charter
11 Akte van afstand, cessie en overgave door Joost Jan van Goltstein tot Bedum en Onderwierum jonker en hoveling, heer van Nieuw- en Olt Folkerda, en diens vrouw Getruid Juetta van Goltstein, geboren Clant, vrouwe van Nieuw- en Olt Folkerda, aan hun zoon jonker Steeven Adolph van Goltstein en diens vrouw Alida Ernestina van Goltstein, geboren van Ripperda als bij anticipatie en in vermindering van hun erfdeel en als een huwelijksgift, onder de last van collatie (inbreng bij boedelscheiding), van "de borg Holwinde met schathuis, hoven, cingels en verdere annexen", gelegen onder de rechtstoel van Sandeweer, met 45 grazen afgetekend land, waarvan 5 buitendijks en de overige bij en om Holwinde gelegen onder het schatregister van Usquert en Uithuizen, beneven een volle clauwe in het redgerrecht van Sandeweer, Oldenzijl, Oosternielant en Rottum, vallende op Sibranda heert (waarvan echter de slijtinge is afgestaan aan de heer van Nijenstein) en verdere gerechtigheden daarop vallende voorzover die niet van de grond zijn gescheiden, met de gerechtigheid van de private jacht in een district van die jurisdictie overeenkomstig de verzegeling met de heren van Nijenstein en van Sijsen van 2 dec. 1761, verder met de grafkelder in de kerk te Usquert, bij het huis van Holwinde behorende, en een heemstede onder Uithuizen, tevoren onder beklemming in gebruik bij Arent Goosens jaarlijks voor 9 guldens, alles getaxeerd op 7000 car. guldens, welke som bij collatie ingebracht zal moeten worden, Folkerda, 1765 juni 19

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van stukken betreffende de borg Holwinde c.a.
Bewerker:
J.H. de Vey Mestdagh
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1973
Omvang:
3 charters 0,09 m standaardarchiefberging
Categorie: