2248_029154_header_.jpg
Uw zoekacties: Verzameling archivalia E. Fransema, 1555 - 1910

880 Verzameling archivalia E. Fransema, 1555 - 1910

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
In 1927 schonk de heer mr. E. Fransema te Godlinze aan het Rijksarchief in Groningen enige charters en stukken, en deed daarbij de mondelinge toezegging binnen enige tijd zijn gehele verzameling archivalia aan het Rijksarchief ten geschenke te zullen aanbieden. De heer Fransema kwam echter een paar maanden later (11 februari 1928) te overlijden; de plannen tot deponering der verzameling in het archief-depot waren toen nog niet tot uitvoering gekomen.
De Rijksarchivaris, wijlen dr. Poelman, wendde zich bij schrijven van 6 maart daaraanvolgend tot de met de scheiding der nalatenschap belaste notaris met het verzoek om medewerking tot het verkrijgen van de verzameling voor het Rijksarchief, doch ontving de mededeling, dat de boekerij en de oorkonden der nalatenschap van mr. Fransema reeds door de erfgenamen aan het bestuur van de openbare leeszaal te Appingedam waren verkocht.
De heer Poelman stelde zich in verbinding met voornoemd bestuur, waar van het resultaat was, dat in juni 1932 de gehele verzameling, bestaande 379 charters en 2 huurboekjes, door het bestuur der leeszaal aan aan Rijksarchief in bruikleen werd afgestaan (zie het jaarverslag over 1932).
Een beschrijving der stukken volgt hieronder. Een gedeelte ervan, namelijk de in 1927 ontvangen stukken, werd reeds door mevr. G. Brugmans voorlopig beschreven. Het bleek dat de gehele collectie bestond uit een aantal losse stukken zonder onderling verband en uit enige samenhangende delen, welke aan bepaalde families konden worden toegewezen. De laatst genoemde stukken werden dan ook familiesgewijze in alfabetische volgorde geplaatst en voorzien van een genealogische tabel, de losse, niet in familieverband gebrachte stukken van persoonlijk aard in alfabetische volgorde van de personen op wien ze betrekking hebben, de stukken betrekkelijk de onroerende goederen en rechten naar volgorde der plaatsen waar deze zijn gelegen.
Catalogus
02. Familie Dibbits
880 Verzameling archivalia E. Fransema, 1555 - 1910
Catalogus
02.
Familie Dibbits
NB:
Deze familie was verwant aan de familie Van Berchuijs door het huwelijk van Willem Abraham Dibbits en Adriana Susanna van Berchuijs.

Kenmerken

Laatste uitvoer:
09-04-2021
Beschrijving:
Catalogus van de verzameling archivalia E. Fransema
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1995
Omvang:
3,5 m standaardarchiefberging
Categorie:
Archiefvormer(s)::