2138_0804_header_.jpg
Uw zoekacties: Familie Quintus (1), 1491 - 1961

1464 Familie Quintus (1), 1491 - 1961

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
In 1956 deponeerde de heer J. Kalff te Heiloo op het gemeentearchief te Groningen een kist inhoudende het archief der familie Quintus. Een aantal stukken, die minder leken te behoren tot het eigenlijke familie-archief, waren reeds door dezelfde enkele jaren tevoren naar het gemeentearchief gezonden. Bij onderzoek bleken deze ten dele in verband gebracht te kunnen worden met het buiten der familie - gesticht door Lucas Alting, grootvader van Rebecca Maria Quintus-Wichers - gelegen te Helpman, welk buiten later "Groenestein" werd genoemd. Andere stukken, zoals boerwillekeuren, die mede belangen der familie raakten, behoorden evenwel niet in het eigenlijke familie-archief thuis. De voorlopige beschrijving van de eerst gezonden archivalia kon vervallen, toen alle stukken werden beschreven of herbeschreven en gezamenlijk in één inventaris opgenomen.
Wat de ordening betreft, de gebruikelijke verdeling in personalia en realia werd aangehouden. Afgezien van het feit, dat deze splitsing wel enkele moeilijkheden met zich meebracht, leek zij toch wenselijk, gezien reeds het grote aantal koopakten van onroerend goed afkomstig van J.H. Quintus. Voor de personalia werd als volgorde - welke overigens in de inventaris niet is aangegeven - in acht genomen: correspondentie, personalia in engere zin, stukken betreffende functies en beroep, financiële bescheiden, diversen. Stukken over de afwikkeling van nalatenschappen, gerekend tot de financiële bescheiden, zijn steeds opgenomen onder de stukken betreffende de erflater, ook dan, indien duidelijk blijkt aan wie van de erfgenamen het onderhavige stuk heeft toebehoord. In zulk een geval een uitzondering te maken zou allicht leiden tot verwarring bij de raadpleging van de inventaris.
Indien aan charters het zegel der stad Groningen hangt, is dit, wegens het veelvuldig voorkomen van dit zegel, niet vermeld.
Voor een overzicht van de familiebetrekkingen tussen het geslacht Quintus en enkele aanverwanten, van wie mede stukken zijn opgenomen, moge worden verwezen naar de bijgevoegde tabellen.
In 2010 werd een aanvulling op het archief geschonken door dhr. J.A. Kalff. Deze aanvulling betreft stukken met betrekking tot het landgoed Groenestein in Helpman, Groningen. Deze stukken zijn beschreven onder een aparte rubriek, aanwinst 2010.56

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van het archief van de familie Quintus (1)
Bewerker:
M. Visch
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2011
Omvang:
2 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
Eerdere versie (z.j.) in 2011 aangevuld met aanwinst 2010.56 (nrs. 222-246)
Archiefvormer(s)::