1536_6314_15_cr_beckeringh_borgen-copy2.jpg
Uw zoekacties: Familie Modderman, 1635 - 2000

2186 Familie Modderman, 1635 - 2000

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Het lezen van de stukken in het familiearchief Modderman was soms onthullend, deels bekend, maar altijd interessant. Het gunde mij een kijkje in het dagelijks leven van de gegoede klasse. De aanzienlijken. Daar kan je op verschillende manieren naar kijken. In een brief uit 1909 las ik: de familie Modderman is "een deftig geslacht, dat gedurende eene lange reeks van jaren hoogst belangrijke diensten bewezen heeft in de rechtstoel, aan de gemeente en aan de provincie". Minder vlijend over zijn afkomst was Daan Modderman, in de jaren 80 van de vorige eeuw een bekende televisiepersoonlijkheid. Hij heeft het in een krantenartikel over een milieu, "waar het wemelde van diep in het keelgat brouwende juristen".

Opvallend is dat het merendeel van de Moddermannen, en zeker ook -vrouwen, zeer intelligent was, hoog opgeleid en succesvol. Zij hadden status. Veel meer daarover is te vinden in wat de Moddermannen over hun eigen familie schrijven. In de "Inleiding" (inventarisnummer 1122) bijvoorbeeld, of de artikelen geschreven door Pieter Jan Remees Modderman.

Het bijzondere en waardevolle aan dit archief is het grote aantal egodocumenten. Ik kan het niet nalaten. Ik moet beginnen over de dagboeken of reisverslagen. Heel bijzonder. Ze zijn niet voor een ander geschreven. Het zijn vooral persoonlijke herinneringen aan reizen die nooit vergeten mogen worden. Dat houdt wel in dat er geen aandacht is besteed aan het handschrift. Het lezen kost moeite en het vergt tijd om aan het handschrift te wennen, maar het is zeker de moeite waard.
Veel Moddermannen schreven gedichten. Het is misschien geen poëzie van het hoogste niveau, maar het zijn zeker persoonlijke getuigenissen over zaken die in hun ogen aandacht verdienden. De gedichten vormen de tweede groep egodocumenten.
De derde groep wordt gevormd door de brieven. Het overgrote deel bestaat uit brieven geschreven aan familieleden. Zij vertellen over het leven van de gegoede burgerij.

Tot dusver is er steeds gesproken over het archief van de familie Modderman. Eigenlijk is dat niet helemaal juist. Het is een verzameling van stukken over en van de familie Modderman, aangelegd door E.J. Modderman, P.W. Modderman, H.J.H.T. Modderman en P.J.R. Modderman. Met name de eerste twee hebben uitgebreid genealogisch onderzoek naar de familie Modderman gedaan en stukken over deze personen verzameld. Gemakshalve wil ik het echter houden op het archief of familiearchief Modderman.

Het fotoalbum van de derde familie-reünie (inventarisnummer 1121) laat zien dat het archief van de familie Modderman uit meer dan alleen papieren of perkamenten stukken heeft bestaan. Ook schilderijen, portretten, kaarten, zegelstempels, wapens en dergelijke hebben deel uitgemaakt van het archief. Deze zijn bij de inventarisatie echter niet aangetroffen.

Ter gelegenheid van de derde familie-reünie en de tentoonstelling van stukken uit het archief hebben Edzard Johan Modderman en Pieter Willem Modderman in 1934 de "Inleiding tot het archief der familie Modderman" geschreven. Deze publicatie heeft tot nu toe als toegang op het familiearchief gediend.

De genealogie van de familie Modderman is te vinden in het Nederlands Patriciaat van 1952, bladzijde 234 - 257. Literatuur over de familie in J.K.H. van der Meer. Patriotten in Groningen 1780 - 1795. Van Gorcum, 1996, bladzijde 85 - 92.

Het archief van de familie Modderman werd in 1990 aan het gemeentearchief in Groningen in bewaring gegeven. In 2003 (aanwinstnummer 99) volgde nog een kleine aanvulling. Het archief heeft een omvang van circa 4½ strekkende meter.

De stukken in het archief waren gegroepeerd per persoon waarop zij betrekking hadden. Voor ieder persoon werd één nummer gebruikt. Deze nummering correspondeert met de genealogische overzichten in de "Inleiding". Aan deze nummering heb ik niks veranderd, omdat de nummers vaak ook op de stukken te vinden zijn.

Openbaarheid
Bij de inbewaringgeving is bepaald dat stukken jonger dan 50 jaar, waarvan de openbaarmaking persoonlijke belangen of levenssfeer aantast, slechts raadpleegbaar zijn met schriftelijke toestemming van de familie en onder eventuele voorwaarden.
Beperkingen aan het gebruik
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens auteursrecht.
Materiële beperkingen
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.
Aanvraaginstructie
Archiefstukken kunnen worden aangevraagd of gereserveerd via de terminals in de studiezaal van het RHC Groninger Archieven te Groningen en via internet. U dient daarbij de volgende gegevens in te vullen:
1. uw pasnummer,
2. uw tafelnummer,
3. het nummer van de toegang van het archief,
4. en het inventarisnummer
Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Bij eerste vermelding:
Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (NL-GnGRA), toegangsnummer 2186, Familiearchief Modderman, inventarisnummer ...
Bij volgende vermeldingen:
NL-GnGRA, Modderman, tnr. 2186, inv.nr. ...
Inventaris

Kenmerken

Laatste uitvoer:
17-05-2021
Beschrijving:
Inventaris van het familiearchief Modderman
Bewerker:
C. Tromp
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2016 (2018)
Omvang:
8,2 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
betreft bewerking van een eerdere versie uit 1934
Archiefvormer(s)::