0001_2136_0239_banner.jpg
Uw zoekacties: Familie Rummerink, 1561 - 1811

570 Familie Rummerink, 1561 - 1811

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De inventaris van de stukken afkomstig van de familie Rummerink is samengesteld uit 4 verschillende aanwinsten.
In 1907 verwierf het RAG een portefeuille met stukken *  behorende tot het archief van de schulte van Helpman. De portefeuille was afkomstig van de weduwe Burema (Buirma) te Helpman en bevatte stukken betreffende de verbetering van de afwatering van de landen onder Onnen, het plaatsen van een watermolen, het uitgraven van stenen etc. *  . Ook een los stuk bevond zich bij deze portefeuille *  . Deze stukken zijn afkomstig van Rudolph Rummerink, die niet alleen ingenieur-officier, maar ook gezworen was, misschien ook schulte. Ook bevonden zich stukken afkomstig van zijn vader Lucas Rummerink en zijn grootvader Roelof Rummerink in deze portefeuille. Een deel van de stukken, nl. die afkomstig van schulte Geert Buirma is geplaatst bijde Rechterlijke Archieven onder inventarisnummer IV N N N. Geert Buirma was een zwager van de ingenieur-officier Rudolph Rummeringk
In 1911 werd een schenking verkregen vanuit het sterfhuis van de familie Buirma te Helpman bestaande uit enige charters, getekende en gedrukte plans uit de 17e en de 18e eeuw van vestingen en schansen hier te lande, prenten van veldslagen, zegeprenten, werken over vestingbouwkunde etc. Dit alles was afkomstig, zo deelde rijksarchivaris J.A. Feith in 1911 mee *  van de 18e eeuwse ingenieur-officier Rudolph Rummerink, die een voorzaat van de familie Buirma was. Uit de bijgevoegde genealogie is de verbinding tussen de familie Rummerink en de familie Buirma af te lezen.
Feith verdeelde de stukken: naar het ARA gingen 2 plans van vestingen, het R.A. Zeeland kreeg 15 plans van vestingen, het Rijksprentenkabinet kreeg de prenten, de boeken en kranten gingen naar de bibliotheek van de RUG en het Krijgskundig archief van de generale staf in Den Haag kreeg 15 plattegronden van vestingen, plans van veldslagen etc. De rest bleef op het RAG.
Volgens Feith waren de bescheiden afkomstig van de tussen ca. 1780-1793 te Groningen in garnizoen gelegen hebbende en van Haren afkomstige ingenieur Rudolph Rummerink. Het lidmatenboek van Haren vermeldt echter dat Rudolph en zijn vrouw Anna M. Buirma in 1788 als lidmaat zijn aangenomen in Haren, "afkomstig van Groningen". De stukken hadden hoofdzakelijk betrekking op het oprichten van nieuwe fortificatiewerken op de hoogte bij Helpen ten zuiden van Groningen en over de grensscheiding en verdedigingswerken bij Onnen en Boertange in het begin van de 18e eeuw *  . Bij deze stukken bevonden zich 3 kaarten betreffende de grensscheiding die geplaatst zijn in de Topografisch Historische Atlas van het RAG onder stamnummers 1177, 1178 en 1250. Deze grensscheiding betreft de scheiding tussen het bisdom Munster en de Republiek der Verenigde Nederlanden, i.c. de tegenwoordige provincie Groningen.
In 1969 verwierf het RAG *  6 stukken betreffende de familie Rummerink afkomstig van mevrouw A.H. Ossendorp-Blomsma te Laag Keppel. * 
Tenslotte is nog een stuk uit de Verzameling van Familiepapieren bij de inventaris gevoegd *  .
De familie Rummerink te Haren heeft van oudsher veel schultes geleverd *  . Een schulte stond onder de ambtman en werd door hem aangesteld. De ambtman stond aan het hoofd van de rechtspraak. De schultes hadden als ambtsgebied één of meer buurschappen en fungeerden daar als een soort officier van justitie. De schultes kwamen voort uit de ingezetenen. Zij hadden ook de zorg voor de waterlozing en de wegen. Ook leverde de familie Rummerink schatbeurders, dat zijn de inners van het schot d.w.z. dijk- en waterschapslasten. De schultes traden ook op als gezworenen.
Uit de Rechterlijke Archieven blijkt dat vóór 1668 al een Rolef Rummerink schulte was. Deze Rolef moet in 1672 of 1673 overleden zijn, want dan vertelt het Protocol dat de plaats van wijlen Rolef vacant is. Dit moet de oudste in het archief voorkomende Rummerink zijn *  . In 1672 wordt een Jan Rummerink als schulte genoemd, tot 1691. Dan komt hij als schulte niet meer voor. In 1692 treedt Rudolph Rummerink voor het eerst op *  die later wordt opgevolgd door zijn zoon Jan of Jannes of misschien door resp. twee zonen van die naam *  . Genealogisch was dit probleem zonder verdere gegevens niet nader op te lossen.
Aan de inventaris is een index op geografische en persoonsnamen toegevoegd.
Geraadpleegde literatuur en archivalia
Literatuur
Archivalia

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van stukken afkomstig van de familie Rummerink te Helpman en Haren
Bewerker:
J. Ellerbroek-Wellinga
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1980
Omvang:
1 charters 0,12 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
Aanwinst 1989.033
Archiefvormer(s)::
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.