0001_2136_0239_banner.jpg
Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
17 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Boek
709.1 Placcaet, resolutie, generale ordonnantie, mitsgaders ordre van verpachtinge ende procederen, item particuliere ordonantien ende instructiën op 't collecteren en innen van de generale middelen van stadt Groningen ende Ommelanden. - 1717
Titel:
Placcaet, resolutie, generale ordonnantie, mitsgaders ordre van verpachtinge ende procederen, item particuliere ordonantien ende instructiën op 't collecteren en innen van de generale middelen van stadt Groningen ende Ommelanden
Uitgave:
Groningen : Sygers, 1717
Jaar:
1717
Collatie overig:
316 p.
Reeks:
3. Diverse plakkaten, 1656-1720. - (Provinciale ordonnantiën ; XVI). 4. Diverse plakkaten, 1725-1751. - (Provinciale ordonnatiën ; XVII). 5. Diverse plakkaten, 1751-1781. - (Provinciale ordonnantiën ; XVIII). 6. Diverse plakkaten, 1782-1794. - (Provinciale ordonnantiën ; XIX); Provinciale ordonnantiën
Annotatie:
Met reg.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Boek
605 Decisie Reglement ende Wett by de Hooch Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden op den 19 Aprilis 1659. gearresteert, Mitsgaders Naerder Correctie ende Ampliatie by eenparige Ommelander Resolutie vast gestelt ende by Hoogh-gemelte Heeren Staten Generael den 22 February 1663. geapprobeert. Waar op voortaen onverbreeckelick de Regeringe vande Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers sal werden bestelt, ende gereguleert, ende waer na sich yder Joncker, Hovelingh, Eygen-Erfde, ende volmacht in deselve Ommelanden precijselijck sal hebben te reguleren ende gedragen. - 1729
Titel:
Decisie Reglement ende Wett by de Hooch Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden op den 19 Aprilis 1659. gearresteert, Mitsgaders Naerder Correctie ende Ampliatie by eenparige Ommelander Resolutie vast gestelt ende by Hoogh-gemelte Heeren Staten Generael den 22 February 1663. geapprobeert. Waar op voortaen onverbreeckelick de Regeringe vande Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwers sal werden bestelt, ende gereguleert, ende waer na sich yder Joncker, Hovelingh, Eygen-Erfde, ende volmacht in deselve Ommelanden precijselijck sal hebben te reguleren ende gedragen
Uitgave:
Groningen : Wed. J. van Velzen, 1729
Jaar:
1729
Collatie overig:
[42] p. ; 20 cm
Annotatie:
Met afbeelding van het wapen der Ommelanden als titel- vignet. Sign.: A2-F. Goth. en Rom. Op blz. 41-42: Extract uyt het Register der Resolutien van de Ho: Mo: Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, gedat.: Veneris den 23. October 1682, betreffende wijzigingen van art. 18 van het reglement. Tussen blz. 36 en 37 (uitsl.): Almanach ofte Tour-beurten van Generaliteyt ende Provinciale Ampten der ommelanden tusschen d'Eems ende Lauwers. ; Nieuwe uitg. van nr. ."Almanach" voor de jaren 1729-1800. ; Br. 1744.
Geografische namen:
SISO-code:
 
 
 
 
 
Boek
23704 Reeden en bewys waarom de borgers en ingezetenen van Stad en Lande het zoo hoognodige redres en de lycentiatie hebben verzogt. - 1748
Titel:
Reeden en bewys waarom de borgers en ingezetenen van Stad en Lande het zoo hoognodige redres en de lycentiatie hebben verzogt
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], 1748
Jaar:
1748
Collatie overig:
83 p. ; 22 cm
Annotatie:
Verhandeling over onder meer pacht, stadsbestuur en belastingen in Stad en Lande
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Boek
171 Request en articulen der drie quartieren van de Ommelanden tusschen de Eems en Lauwers an de Staten van Stadt en Lande overgegeven tot elucidatie, confirmatie, guarantie en executie van de Staatsresolutien in datis den 16 en 17 May 1748 insonderheid betreffende de nader verklaringe der volle Magt en Mate an den Doorlugtigsten Prince Erfstadthouder, na 't voorbeeld van andere Provintien opgedragen, met de daar opgevolgde Staatsresolutie in dato den 29 Aug. 1748. - 1748
Titel:
Request en articulen der drie quartieren van de Ommelanden tusschen de Eems en Lauwers an de Staten van Stadt en Lande overgegeven tot elucidatie, confirmatie, guarantie en executie van de Staatsresolutien in datis den 16 en 17 May 1748 insonderheid betreffende de nader verklaringe der volle Magt en Mate an den Doorlugtigsten Prince Erfstadthouder, na 't voorbeeld van andere Provintien opgedragen, met de daar opgevolgde Staatsresolutie in dato den 29 Aug. 1748
Uitgave:
[S.l.] : [s.n.], 1748
Jaar:
1748
Collatie overig:
[6] p. ; 21 cm
Trefwoorden:
Geografische namen:
SISO-code:
 
 
 
Pagina: 1