818_18744_cr_zoutkamp.jpg
Uw zoekacties: Voogdij van het Sint Anthonygasthuis, 1481 - 1946
x1247 Voogdij van het Sint Anthonygasthuis, 1481 - 1946
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1247 Voogdij van het Sint Anthonygasthuis, 1481 - 1946
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Dit gasthuis is gesticht in het jaar 1517 en heeft van ouds tot heden de bestemming van huisvesting en verzorgng van ouden van dagen. Doch daarnaast heeft het in de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw tot 1 maart 1844 krankzinnigen geherbergd, terwijl het in de 17e eeuw tevens als pesthuis dienst heeft gedaan. Uitvoerig is dit beschreven in de in 1851 verschenen "Geschiedkundige schets" (zie no. 4), het archief (vooral nr. 5 van de inventaris) bevat daarover nog vele niet bekend gemaakte gegevens.
Bij akte van 23 januari 1851 werd een gedeelte van het archief van de voogdij van het gasthuis overgebracht naar het gemeentearchief van Groningen en vervolgens in 1881 naar het Rijksarchief in Groningen. Dit gedeelte, bestaande uit 15 charters, werd nadat elk stuk met een aantekening betreffende de herkomst was voorzien, ingelijfd in het chronologisch Register van het archief van Groningen. In 1893 werd door de voogdij ook het overig gedeelte van het voogdijarchief (waaronder weer enige charters) in bruikleen gedeponeerd in het Rijksarchief in Groningen.
Onderstaande inventaris bevat de stukken zowel in 1851 als in 1893 en ook nog later overgebracht. Er is hieraan een regestenlijst der charters van vóór 1700 toegevoegd. In die lijst is bij de charters in 1851 overgebracht het nummer vermeld, hetwelk zij in het door Mr. H.O. Feith bewerkte, gedrukte chronologische Register van het Archief te Groningen hebben ingenomen.
Inventaris
Regestenlijst
Regest 18 Wolter Sijgers, ambtman aan het gericht van Selwart, verklaart, dat Gerrijt Calmis en Stijne Hindrincks diens huisvrouw hebben verkocht en overgedragen aan Willem Wijffrinck, Albart Wijfffrinck en Thewes Wittinck als voogden van het St. Anthonygasthuis, te Groningen 47¼ roeden tuinland te Helpman, waarvan de verkooper in bijzijn van zeven buren den stok heeft gelegd.
Oorspr. Inv. nr. 26. Met het uithangend zegel van Wolter Sygers. Het stuk is met draad bevestigd aan de oorkonde van 20 Juli 1602. Regest nr. 17.
sluiten
1247 Voogdij van het Sint Anthonygasthuis, 1481 - 1946
Regestenlijst
Regest 18 Wolter Sijgers, ambtman aan het gericht van Selwart, verklaart, dat Gerrijt Calmis en Stijne Hindrincks diens huisvrouw hebben verkocht en overgedragen aan Willem Wijffrinck, Albart Wijfffrinck en Thewes Wittinck als voogden van het St. Anthonygasthuis, te Groningen 47¼ roeden tuinland te Helpman, waarvan de verkooper in bijzijn van zeven buren den stok heeft gelegd.
Oorspr. Inv. nr. 26. Met het uithangend zegel van Wolter Sygers. Het stuk is met draad bevestigd aan de oorkonde van 20 Juli 1602. Regest nr. 17.
Datering:
1617 juni 14
Zie ook
Kenmerken
Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van de voogdij van het Sint Anthonygasthuis
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2009
Omvang:
7,57 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
In 2009 bewerkt ivm met aanvullingen en verbeteringen
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS