1785_07192_header_b_.jpg
Uw zoekacties: Huis op de zuidelijke hoek Herestraat en Bruine Ruiterstraat...

1360 Huis op de zuidelijke hoek Herestraat en Bruine Ruiterstraat, 1589 - 1834

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Toelichting
Voorlopige plaatsingslijst van een verzameling stukken betreffende de behuizing in het wyde van de Heerestraat, ten zuiden grenzende aan de stadswal en ten noorden aan de Bruine Ruiterstraat, alsmede de tegen de stal van dat huis gebouwde kleinere woning.
Vgl. voor deze stukken: H.P. Coster, Het Sickinge- of Esserhuis in de Heerestraat, in de Groningsche Volksalmanak 1938 p. 117.
Plaatsingslijst
1 Aankomsttitel van twee huizen voor het klooster Essen (bij Groningen), 1589. Met afschrift uit het begin van de 17e eeuw
1360 Huis op de zuidelijke hoek Herestraat en Bruine Ruiterstraat, 1589 - 1834
Plaatsingslijst
1
Aankomsttitel van twee huizen voor het klooster Essen (bij Groningen), 1589. Met afschrift uit het begin van de 17e eeuw
Datering:
1589. Met afschrift uit het begin van de 17e eeuw
Omvang:
1 charter en 1 stuk
NB:
Akte van ruiling tussen Remke Neinges, abdis, Johannes Gerhardi, kelner, Gysele Jarges, senioersche en het gehele klooster Essen, ter ene zijde, en Harmen Sickinga, voor hem zelf en als "voormondt: van Johan Sickinghe, Wigbolt Lewe en Wigboltt van Iselmueden als "voegeden"van Johan Sickinghe voornoemd, zoon van wijlen Feyo Sickinghe en wijlen Oede Gaikinga, ter andere zijde, waarbij is bepaald:
a. Johan Sickinghe draagt middels zijn voogden aan het klooster in eigendom over een huis te Groningen aan de Herestraat, daer die binnenste affgebroekene Heerpoerte gestaen hefft:, afkomstig uit de nalatenschap van Burgemeester Dr. Johan Sickinghe en bij boedelscheiding aan diens kleinzoon Johan Sickinghe toebedeeld, de kleinere woning, aan Harmen Sickinga toebedeeld, wordt eveneens aan het klooster overgedragen. Zwetten:
zuid: de stadswal
west: het "Mollenhues"
noord: de dwarsstraat "streckende in de Heerstraete (Bruine Ruiterstraat).
b. Johan Sickinge draagt aan het klooster de rechten over die Dr. Johan Sickingha gehad heeft als pachter van de binnenste en de buitenste stadswal ter plaatse.
c. Het klooster Essen draagt aan J. Sickinghe een heerd land ter grootte van 13 1/2 juk over, benevens 81 juk in de kerspelen Breda, Warffum Baffloe en Andell.
d. Het klooster draagt aan Johan Sickinghe een rentebrief van 60 Emder gulden over, losbaar met 1000 gulden, welke rente is gevestigd op goederen vanm Roeloff Wigbolt te Haren.
e. Het klooster loste een rentebrief van 48 Emder gulden, waarvoor de onder c. genoemde heerd lands verbonden was, met 800 gulden af.
f. Voor de betaling van 324 Emder gulden en 10 Groninger stuivers, zijnde de geschatte waarde van het kleinste der beide huizen, geeft het klooster Essen aan Harmen Sickinghe een rentebrief van zes ten honderd af.
Naar oorkondenboek:

Kenmerken

Beschrijving:
Plaatsingslijst van het archief van het huis op de zuidelijke hoek van de Herestraat en de Bruine Ruiterstraat
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Omvang:
0,09 m standaardarchiefberging
Categorie: