1536_6314_15_cr_beckeringh_borgen-copy2.jpg
Uw zoekacties: Foto- en filmhandel CAPI, 1904 - 1977

1691 Foto- en filmhandel CAPI, 1904 - 1977

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inventaris
Bijlage Levenswerk-verhaal van Jan Thie 1895-1981
Vader Jan Thie werd op 9 juli 1895 in Groningen geboren. Het gezin van Albert Thie en Gezina Anna Krijthe had zeven kinderen, waarvan er een voor Vader na 5 maanden gestorven was. Moeilijke omstandigheden in die tijd dus. Als kind van 14/15 jaar had Vader een baantje als 'manusje-van-alles' bij een bekende tandarts in Groningen, de heer J.B. Heinemann. Deze woonde in de Kleine Pelsterstraat boven het hoekpand Herestraat, destijds een damesconfectiezaak van Van Eelen. Later heeft kantoorboekhandel Lorjé zich daar gevestigd.
Vader verdiende bij die tandarts f. 1,- per week. Deze werkgever maakte Vader attent op een baan bij de buurman Foto C.A.P. Ivens. Daar kon hij dan 50 cent per week meer verdienen. Met een aanbeveling van de tandarts ging Vader solliciteren en hij werd aangenomen. Met een weeksalaris van f. 1,50 is zo het succes begonnen.
N.B. zie inv.nr. 1
De zaak C.A.P. Ivens startte in 1894 in Nijmegen 'Onder den St. Stephanus'. Later in een pand aan de Van Berchenstraat nr. 13-15-17 volgden de uitbreidingen in Nijmegen. In 1896 werd een filiaal in Amsterdam gesticht. In 1897 volgde Groningen en in 1904 Den Haag.
N.B. Zie inv.nr. 2
In Groningen begon het filiaal Ivens & Co. onder de naam 'Foto-Cyclo Stores' in de Oude Kijk In 't Jatstraat t/o de Broerstraat / Academieplein. De combinatieverkoop van fotografie met rijwielen was goed gezien, daar een complete foto-uitrusting in die tijd zwaar kon wegen.
N.B. Zie inv.nr. 3
Later toen het filiaal gevestigd was in de Kleine Pelsterstraat werden naast fotografische artikelen in zomertijd (daglicht was altijd nodig) tevens in de winkel phonografen (geluid op wasrollen) en grammofoons met grammofoonplaten verkocht.
N.B. Zie inv.nr. 4
Zo werd op een dag door Vader een grammofoonplaat verkocht aan een meisje, dat in de winkel kwam. Beiden werden verliefd op elkaar en in 1921 gingen Aaltje Edens en Jan Thie trouwen. In 1922 en 1923 zijn hun beide kinderen Bert en Greet geboren.
N.B. Zie inv.nr. 5
Vader heeft vele procédé's -kooldruk, pigmodruk e.d.-zelf beoefend. Hij leerde van zijn directeur de heer Ivens, dat hij zijn klanten uit eigen ervaring goede raad moest kunnen geven. De medewerkers in het hele bedrijf werden door de heer Ivens streng opgevoed en met groot enthousiasme opgeleid voor de fotografie onder het motto 'Fotograferen ontwikkelt de smaak en het kunstgevoel'.
Na het daglichtmateriaal begon het kunstlichtmateriaal op te komen. Vader nam daar proeven mee en kon aan zijn directeur laten zien, dat de resultaten daarmee beter werden. Voor de andere chefs in de filialen werd gedemonstreerd en men ging over op kunstlichtmaterialen.
N.B. Zie inv.nr. 6
In 1920 is Vader chef/bedrijfsleider van het Capi-filiaal in Groningen geworden. Veel contacten werden gelegd met bioscopen, ziekenhuizen en universiteitsafdelingen. Met de zelfverworven vakkennis en door bezoeken aan fabrieken in het buitenland kreeg Vader veel waardering en medewerking van professoren e.a. Dit blijkt uit de vele verslagen en brieven.
N.B. Zie inv.nr. 7
In 1922 werd het 12 ½ jarig zakenjubileum gevierd. Gelijktijdig werd een fotowedstrijd gehouden ter gelegenheid van het 250 jarig ontzet van Groningen. Als een van de juryleden fungeerde een zoon van de heer Ivens. Deze student George (later Joris) had in die tijd zijn opleiding in het filiaal Groningen.
N.B. Zie inv.nr. 8
Hij werd in ons gezin opgenomen. Toen Vader verslag uit moest brengen aan de directeur over diens zoon, kon Vader niet anders meedelen dan dat de zoon geen handelsman zou worden, daar hij veel meer kunstzinnig geïnteresseerd was. En zo is later dan ook gebleken: Joris Ivens is een groot filmer geworden. In 1988 heb ik hem in Nijmegen op zijn 90 ste. verjaardag tijdens zijn receptie de hand mogen drukken
N.B. Zie inv.nr. 9
Hij wist zich ons huis met de hoge trappen en ook mijn moeder nog goed te herinneren.
N.B. Zie inv.nr. 10
In 1923 kwam de eerste film voor amateurs op de markt, zoals de Pathe Baby 9 ½ mm. Onze eerste stappen zijn daar op vastgelegd. In 1932 kwam de 8 mm. film in zwart-wit op de markt en in 1958 de 8 mm. colorfilm. In 1965 veroverde de Super 8 cassette film in kleur de markt voor amateurs. Op al deze soorten films zijn onze familietaferelen vastgelegd in de loop der jaren.
N.B. Zie inv.nr. 11
Vader hield veel demonstraties en lezingen voor allerlei instellingen en clubs, zoals Fotoclub Daguerre, Smalfilmclub Groninger Smalfilmers, Natuurkundig Genootschap, Ver. Bouwkunst bevordering, Volksonderwijs e.d. De contacten met de Universiteit en het Academisch Ziekenhuis waren heel stevig.
N.B. Zie inv.nr. 12
Dit blijkt ook uit de bescheiden van het 25 jarig zakenjubileum van Vader in 1935.
N.B. Zie inv.nr. 13
In 1939 werd met dr. Tijdens de röntgenlichtschermfotografie uit Duitsland als een première in Nederland ingevoerd.
N.B. Zie inv.nr. 14 en 15
Als bewijs dat de activiteiten van Vader onder alle omstandigheden-in de oorlogsjaren-doorgang vonden, zijn er de vele brieven en reacties van klanten en van leveranciers.
N.B. Zie inv.nr. 16
In de oorlogsjaren draaide de zaak zo goed mogelijk door, hetgeen ook blijkt uit de officieële stukken tijdens de bezetting en bevrijding. Privé werd ons heil en dat van onze geëvacueerde oom en tante uit Arnhem vooral tijdens de bombardementen 's nachts gezocht op de grond achter de toonbank in de winkel of onder de trap in de donkere kamer.
N.B. Zie inv.nr. 17
Met de eigenaar van het pand moest iedere twee jaar de huurovereenkomst opnieuw worden vastgelegd. Dit is door de jaren heen steeds een spannend gegeven gebleven. De verhouding met de personeelsleden was er altijd een van vertrouwen en van hard werken. Enkele van de vaste medewerkers gingen veel later een eigen bedrijf opzetten, te weten Foto Wedema, Foto Merema. Dit getuigt van de goede opleiding die zij bij Capi-Thie gehad hebben.
N.B. Zie inv.nr. 18
In 1942 na het overlijden van de directeur Ivens in Nijmegen kon Vader de zaak voor eigen rekening voortzetten onder het motto 'U drukt op de knop en wij doen de rest'.
N.B. Zie inv.nr. 19
De heer Ivens was ook wethouder in Nijmegen en hij heeft zich beijverd voor de bouw van een nieuwe Waalbrug. Tenslotte werd die in 1936 geopend. De C.A.P. Ivens-bank staat nog steeds op deze brug. In die jaren gingen de zaken niet zo best, maar dankzij de hulp van gegoede klanten in Groningen, o.a. Mr. Dorhout Mees, kon het filiaal in Groningen na het overlijden van de heer Ivens Sr. Vaders eigendom worden.
N.B. Zie inv.nr. 20
Daarmee had hij de verkooprechten voor de vier noordelijke provincies in handen.
N.B. Zie inv.nr. 21
De rechten voor de andere provincies waren in handen van het filiaal in Amsterdam bij Foto Lux, later directeur Breuer.
N.B. Zie inv.nr. 22
Ook toen kwamen weer vele meelevende reacties van klanten, fabrikanten en leveranciers bij Vader binnen.
N.B. Zie inv.nr. 23
In 1947 besloot ik-als onderwijzeres-als medewerker in de zaak te gaan. Met praktijkervaringen in vakantietijd had ik Vader geassisteerd.
N.B. Zie inv.nr. 24
In 1952 sloot neef Harry Lantinga-na zijn KMA opleiding in Breda-zich ook bij ons aan. Als leverancier voor het Rijksinkoopbureau te Den Haag en ook leverancier aan universiteit, industrie en scholen liep de zaak druk.
N.B. Zie inv.nr. 25
Ook ons personeel was erg tevreden. Jaarlijks werd een daguitstapje gemaakt, waardoor de onderlinge band met het personeel nog werd versterkt.
N.B. Zie inv.nr. 26
Dit werd ook op foto's, dia's en film vastgelegd.
N.B. Zie inv.nr. 27
In 1960 was Vader 50 jaar in het vak. Door het hele land werd daaraaan in de pers grote aandacht besteed. Om de spanningvan het huurpand af te voeren, werd besloten tot aankoop van een pand in de Herestraat naast Klaassens' Koek. In dit pand was een fotohandel van Veen gevestigd.
N.B. Zie inv.nr. 28
De verhuizing hoefde niet plaats te vinden, zodat het pand verhuurd kon worden aan een schoenenzaak Tempel, later aan een stoffenzaak.
N.B. Zie inv.nr. 29
Ook aan het 50 jarig huwelijksfeest van onze ouders werd in de fotopers aandacht besteed. In 1971 kwam de Polaroid fotografie op de markt. Met een show werd deze ook in Groningen geïntroduceerd met medewerking van bekende artiesten.
N.B. Zie inv.nr. 30
In 1969 kreeg Vader een reis naar Japan aangeboden samen met internationale fotohandelaren. Het contact met fotohandelaren was groot daar Vader in de landelijke examencommissie voor fotohandelaren zat.
N.B. Zie inv.nr. 31
Ik heb dit later overgenomen en van landelijk bestuur van fotohandelaren heb ik deel uitgemaakt. Internationaal heb ik zodoende ook veel contacten gehad door de vergaderingen die in Amsterdam, Den Haag, Wenen, Prijs en Rome plaatsvonden. De Stichting van Amateurfotografie heeft vanuit Den Haag ook zeer belangrijk werk verricht, ook door mijn activiteiten.
N.B. Zie inv.nr. 32
In 1974 kwam er een trend in het zakenleven van steeds grotere eenheden/bedrijven. Na rijp beraad besloten wij om onze verkooprechten over te dragen aan Capi-Amsterdam. Zo werd ons bedrijf wederom tot een filiaal, nu als 'Capi- Lux'. Harry werd bedrijfsleider in de Groninger filiaal en ik werd ondergebracht bij de algemene administratie, terwijl ik ook in Groningen kon blijven wonen. De controle van alle 25 filialen, inclusief dat op Schiphol kwam in mijn handen in samenwerking met de administratie die in Lelystad gevestigd was.
N.B. Zie inv.nr. 33
Toen het Capi-Lux filiaal in Groningen verhuisde naar de Oude Ebbingestraat moest de gevel in de Kleine Pelsterstraat ontdaan worden van het 'Hofleverancier'-bord. Het totale pand is toen ook gesloopt.
N.B. Zie inv.nr. 34
Vader heeft zich tot na zijn 70 ste verjaardag langzaam maar zeker steeds verder uit de zaak teruggetrokken. Zijn werk is altijd zijn hobby geweest. Onze moeder was altijd de stuwende kracht achter de schermen en dat was een heel sterke, ook hardwerkende kracht.
N.B. Zie inv.nr. 35Plaatsingslijst archivalia CAPI (arch. nr. 623) Plaatsingslijst archivalia CAPI (arch. nr. 623)

Kenmerken

Beschrijving:
Plaatsingslijst van archivalia van de foto- en filmhandel CAPI
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Omvang:
0,5 m standaardarchiefberging
Archiefvormer(s)::
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.