1785_06665_header_.jpg
Uw zoekacties: Familie Gruys, 1423 - 1834

521 Familie Gruys, 1423 - 1834

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
In het najaar van 1905 werd door Jhr. P. van Panhuys Polman Gruys te Groningen eene collectie charters en andere oude stukken, op hem als den thans eenigen mannelijken drager van den naam Gruys vererfd, ten onderzoek aan het Rijksarchief te Groningen aangeboden. Na eene eerste kennisneming, waarbij het mij bleek, dat de ongeveer 6 à 700 charters meerendeels betrekking hadden op het oude in Stad en Lande gedurende ruim drie eeuwen gewoond hebbende regeeringsgeslacht der jonkers Gruys, deed ik den heer Van Panhuys Polman Gruys het voorstel deze voor de geschiedenis van de regeeringsambten, voor de genealogie der Groninger geslachten en voor de topographie van Stad en Lande niet onbelangrijke stukken in bruikleen aan het Rijksarchief te Groningen af te staan. De eigenaar der stukken vereenigde zich met dit voorstel en zoo kon met de inventarisatie en eene ordening dezer archivalia in het najaar van 1906 worden aangevangen. Ik verzocht mejuffrouw E. de Clercq, die als volontrice sedert september 1906 aan het Rijksarchief in Groningen werkzaam was geworden, zich met dezen arbeid onder mijne leiding te willen belasten.
Nadat eerst de stukken betreffende het geslacht Van Panhuys, welke klaarblijkelijk pas een 20 jaren geleden bij deze verzameling waren gevoegd, daaruit waren verwijderd en aan den eigenaar van het familiearchief Van Panhuys waren ter hand gesteld, kon met de ordening der andere stukken, in zekere mate één geheel vormende (voor zooverre dit ooit van een familiearchief kan worden kan worden gezegd) worden begonnen. Bij die ordening waren geene aanwijzingen uit vroegere inventarissen of van cijfers, letters of dorsale aantekeningen op de stukken eenig licht verschaffen. Men kan alleen constateeren, dat het stukken zijn betreffende de familie-aangelgenheden en goederen der familie Gruys en van enkele leden van een nauw aan deze familie verwante geslachten. Voor de wijze van bewerking van dezen inventaris is dan ook weder het recept gevolgd, in acht genomen bij de inventarissen van de andere huisarchieven en familie-archieven in de laatste jaren in het Rijksarchief te Groningen geplaatst. Naar de bij den Inventaris van de huisarchieven Menkema en Dijksterhuis gevoegde Inleiding (zie Bijlage Verslag 1904) wordt hier verder verwezen. Ik maak nog de opmerking, dat evenals bij het Huisarchief Lulema bij de afdeling Huwelijkscontracten slechts die namen der ouders van de contractanten zijn medegedeeld, welke in de contracten staan vermeld, ook dan wanneer de niet vermelde namen uit anderen hoofde bekend mochten zijn. De "dedingslieden" zijn echter om te groote uitvoerigheid te voorkomen in den inventaris niet vermeld; uit hunne namen en aanduidingen van verwantschap kan de gebruiker doorgaans de familiebetrekking en afstamming nog nader bepalen.
Groningen. J.A. Feith.
Inventaris

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van het archief van de familie Gruys
Bewerker:
J.A. Feith
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1907
Omvang:
59 charters 3,9 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
VROA, XXX (1907), 625-686