817_1078_banner.jpg
Uw zoekacties: Familie Lohman en Kijff, 1610 - 1843
x548 Familie Lohman en Kijff, 1610 - 1843
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

548 Familie Lohman en Kijff, 1610 - 1843
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
In 1944 werd mr. J. Bothenius Lohman te Assen aan het Rijksarchief een kist met charters en stukken aangeboden, die bijna alle betrekking hadden op de families en goederen in de provincie Groningen en die door hem waren aangetroffen in de boedel van wijlen zijn vader. Een klein aantal stukken, dat zich eveneens daarbij had bevonden, doch dat de heer Bothenius Lohman beschouwde als te behoren tot het familiearchief, bleef toen onder de schenker berusten.
Met de beschrijving en inventarisatie dezer verzameling werd in 1946 de heer W.K. van der Veen, volontair aan het Rijksarchief, belast, die hiermede in 1947 gereed kwam. Daar de heer Bothenius Lohman tegen het einde van dat jaar bereid werd gevonden ook de nog bij hem achtergebleven charters en stukken af te staan en de heer van der Veen niet langer aan het Rijksarchief werkzaam was, kreeg ondergetekende de opdracht de nieuw verworven stukken te beschrijven en de inventaris verder af te maken. Daarbij werd de beschrijving der stukken in het algemeen iets verkort en soms iets gewijzigd, werden ook in de volgorde der stukken enige veranderingen aangebracht, maar bleef de inventaris toch in hoofdzaak gelijk zoals hij door de heer van der Veen was vervaardigd.
Terwijl ten aanzien van een gedeelte der archivalia duidelijk is, hoe zij in het bezit der familie Lohman zijn gekomen, is dit evenwel met het merendeel der stukken niet het geval. In het bijzonder is het merkwaardig, dat nergens blijkt, hoe de grote hoeveelheid stukken, afkomstig van diverse leden der familie Kijff en aanverwante geslachten, bij de familie Lohman zijn terechtgekomen. Daar beide families, voor zover bekend, niet verwant waren, is het het meest aannemelijk, dat zij mr. Louis Bothenius Lohman (1803-1856), procureur te Groningen, door één zijner cliënten zijn toevertrouwd en naderhand niet zijn teruggegeven.
In verband met de geringe samenhang, die er tussen de verschillende categorieën stukken van deze collectie bestaat, zijn zij gesplitst in de navolgende drie hoofdafdelingen:
Archief der familie Lohman;
Archief der familie Kijff; en
Stukken, waarvan het verband met de archieven der families Lohman en Kijff niet is gebleken.
De eerste twee hoofdafdelingen zijn weer onderverdeeld in:
Stukken, die met zekerheid of waarschijnlijkheid tot het eigenlijke familiearchief kunnen worden gebracht; en
Stukken, die niet tot het eigenlijke familiearchief behoren, doch waarvan het verband met dit archief wel is gebleken.
De verdere indelingen zijn de bij de familiearchieven veelal gebruikelijke.
Met betrekking tot de beschrijving der stukken dient er voorts op gewezen te worden, dat steeds het woord hypotheek is gebruikt, waar in de akten van het recht van gereserveerde eigendommen wordt gesproken. Dit is geschied, omdat het recht van gereserveerde eigendom praktisch geheel met het recht van hypotheek overeenkomt, terwijl het gebruik van eerstgenoemde term de beschrijving der stukken slechts nodeloos ingewikkeld zou maken.
Tenslotte zij nog meegedeeld, dat zegels alleen worden vermeld, wanneer zij geheel of gedeeltelijk bewaard zijn gebleven.
Inventaris
Kenmerken
Beschrijving:
Inventaris van de verzameling stukken betreffende de familie Lohman, de familie Kijff en vele aanverwante en niet aanverwante geslachten en personen
Bewerker:
L.J. Noordhoff
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1948
Omvang:
1,15 m standaardarchiefberging
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS