1785_07192_header_b_.jpg
Uw zoekacties: Familie Tjarda van Starkenborgh (1), 1500 - 1919

581 Familie Tjarda van Starkenborgh (1), 1500 - 1919

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Het hieronder beschreven familiearchief Tjarda van Starkenborgh werd op verschillende tijdstippen door de heer jhr. mr. E. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer aan het Rijksarchief in Groningen in bruikleen gegeven. Nadat het voornaamste gedeelte reeds in de jaren 1918 en 1920 was aangeboden (zie de Verslagen over die jaren), volgden aanvullingen in 1921, 1922 en 1927. Toch vormt het thans hier aanwezige niet alles, wat er van het familiearchief nog over is. O.a. kwam een gedeelte door huwelijk in het familiearchief Thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg en met dat archief in het Rijksarchief in Friesland (zie Verslagen over 1900, blz. 356), terwijl een ander gedeelte, door de familie indertijd ter voorlopige beschrijving afgestaan, niettegenstaande verschillende pogingen voor de definitieve inventarisatie bij het Rijksarchief niet meer was terug te krijgen.
Uit de op het Rijksarchief aanwezige stukken, vermeld bij H.O. Feith Register van het archief van Groningen, 802 - 1847 werd geen enkel stuk aan het familiearchief toegevoegd. Bij het (verreweg grootste) gedeelte van die stukken, dat reeds weer, in verband met de splitsing van de verzameling tussen Rijk en gemeente Groningen, naar het herkomstbeginsel is ingedeeld, werden geen stukken aangetroffen, die oorspronkelijk tot dit familiearchief behoord hadden, terwijl er, ten einde op die splitsing niet vooruit te lopen, geen onderzoek daaromtrent in het resterende gedeelte werd ingesteld. De (geringe) mogelijkheid bestaat dus, dat nog een enkel stuk bij de voorgezette splitsing zal blijken oorspronkelijk tot dit archief behoord te hebben.
Het archief is niet geheel vrij gebleven van vreemde bestanddelen. Bij de beschrijving bleek namelijk, dat er een tamelijk groot aantal stukken was, dat in geen verband met de familie Tjarda van Starkenborgh stond, of waarbij dat verband in ieder geval niet meer was aan te tonen. Daaronder zijn er natuurlijk, b.v. onder de aankomstbrieven, waarbij dit verband wel bestaan heeft, maar thans door het verloren gaan van stukken niet meer is na te sporen; echter geldt dit van de meeste stukken van deze rubriek toch niet. Hoe die dan in het archief gekomen zijn, valt moeilijk te zeggen. Mogelijk is het voorgekomen, dat een lid van de familie, en ik denk daarbij in het bijzonder aan de notaris jhr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, de hem bij het ordenen van een of andere boedel overgelegde stukken zelf heeft behouden om ze voor vernietiging te vrijwaren, wanneer de oorspronkelijke bezitters van die stukken op het behoud geen prijs stelden; zekerheid daaromtrent bestaat echter niet. In ieder geval volgt uit deze samenstelling van het archief als vanzelf een indeling van de inventaris in 2 hoofdafdelingen: Stukken, die tot het eigenlijke familiearchief gebracht kunnen worden, en Stukken, die niet tot het eigenlijke familiearchief behoren, of waarvan het verband met dit archief niet gebleken is. Overigens heb ik bij de beschrijving de thans meestal bij de inventarisatie van familiearchieven gevolgde methode toegepast.
Ten slotte zij hier nog vermeld, dat ik bij mijn werk een dankbaar gebruik heb gemaakt van hetgeen te voren reeds door dr. Poelman, mr. Joosting en de heer Lonsain in deze was verricht.
w.g. J.A. Brouwer.

Kenmerken

Beschrijving:
Archief der familie Tjarda van Starkenborgh
Bewerker:
J.A. Brouwer
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
1931
Omvang:
424 charters 1 liggende portef. buitenmod. 1,3 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
IRA, IV (1931) 321-451