GA-Kaart-pol-2-10067-header_web.jpg
Uw zoekacties: Familie Dorhout Mees, 1587 - 1938

678 Familie Dorhout Mees, 1587 - 1938

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Het in deze inventaris beschreven archief kent als formele archiefvormer de familie Dorhout Mees. Niettemin bevat het veel meer stukken van twee andere families. Deze families zijn Lewe van Aduard en De Marees van Swinderen. De situatie is historisch te verklaren.
Mr B. Dorhout Mees (1889-1944) stamde van vaders zijde af van de Lewe's van Aduard en van moeders zijde van de familie de Marees van Swinderen. Zijn grootvader (en naamgenoot) was namelijk gehuwd met jkvr. Josina Margaretha Lewe van Aduard, zijn moeder heette jkvr. Christina Maria de Marees van Swinderen. Genealogisch en historisch geïnteresseerd als hij was heeft hij zich ingespannen de archivalia die de families nagelaten hadden, bij elkaar te brengen en te houden.
Een belangrijk deel van het Lewe-archief is door mr L.J. Noordhoff beschreven in de inventaris Archieven van de familie Lewe en vele aanverwante geslachten, Groningen 1976. Dat archief betreft vooral de takken Lewe van Middelstum en Lewe van Nijenstein, maar ook van de Lewe's van Aduard worden daar stukken aangetroffen. Ze zijn soms zelfs afkomstig van dezelfde personen als in deze inventaris voorkomen.
Ook het familiearchief De Marees van Swinderen berustte al in het Rijksarchief; de inventaris werd gepubliceerd door A. Pathuis, Inventaris van archieven van leden der geslachten de Marees van Swinderen en van Swinderen, Groningen 1972. In dat archief bevinden zich eveneens stukken die toebehoren aan dezelfde personen als van wie in het archief-Dorhout Mees archivalia voorkomen.
Hoewel vele van de in deze inventaris beschreven stukken ingepast hadden kunnen worden in de genoemde archieven, is er voor gekozen het archief-Dorhout Mees als geheel te handhaven. Door middel van verwijzingen in de inventaris wordt de gebruiker attent gemaakt op stukken van dezelfde archiefvormer in andere inventarissen.
De stukken van de families Dorhout Mees en De Marees van Swinderen zijn vooral van persoonlijke aard. De door de familie Lewe van Aduard nagelaten archivalia zijn voor een deel persoonlijk, maar voor een groter deel van zakelijke aard. Deze zakelijke stukken betreffen met name het beheer van eigendommen en de uitoefening van de daaraan verbonden rechten. Het zwaartepunt ligt in de kerspelen Aduard, Hoogkerk, Leegkerk en Dorkwerd, waar de familie zich in de achttiende eeuw een belangrijk aantal grietenij-, dijk-, buur-en collatierechten wist te verwerven.
Bij de ordening van de stukken van zakelijke aard is geen onderscheid gemaakt tussen beheer van eigendommen en uitoefening van rechten, verbonden aan die eigendommen. De onderverdeling is geografisch naar kerspelen. De stukken betreffen voor het merendeel eigendomsbewijzen, waarvan deels duidelijk is dat zij de archiefvormers toebehoord hebben, deels een relatie niet aan te geven is. In het laatste geval is echter voor de meeste stukken aannemelijk dat zij retroacta zijn bij eigendomsbewijzen van de families Lewe enz. Om die reden zijn zij dan ook bij de zakelijke stukken beschreven.
Het archief Dorhout Mees werd in 1969, na het overlijden van mevrouw M.L. Dorhout Mees-Hesse, door de erven in bewaring gegeven aan de rijksarchivaris in Groningen. In 1983 werd een kleine aanvulling hieraan toegevoegd.
In 2008 werd een aanvulling op het archief van de Dorhout Mees stichting overgedragen aan de Groninger Archieven. Dit archief is beschreven onder toegangnr. 2543. Bij deze stukken bevonden zich ook stukken van leden van de familie Dorhout Mees. Deze stukken zijn in deze inventaris beschreven onder de rubriek 2.5.
1.1 Genealogisch overzicht

Kenmerken

Laatste uitvoer:
08-04-2021
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de familie Dorhout Mees
Bewerker:
P. Brood en M. Visch
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
2011
Omvang:
1,2 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
Betreft herziening en aanvulling van een eerdere versie uit 1991