1785_06665_header_.jpg
Uw zoekacties: Huis te Glimmen, 1586 - 1977

958 Huis te Glimmen, 1586 - 1977

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: trefwoord:Huizen
beacon
 
 
Inleiding
Huis te Glimmen

Het Huis te Glimmen is een monumentaal landhuis in de gemeente Haren in het dorp Glimmen. Het heeft een oprijlaan van zo'n 700 meter. Op het bijbehorende landgoed met door oude eiken omzoomde weiden staan enkele oude boerderijen.

Geschiedenis

Op de plaats waar nu het Huis te Glimmen staat werd waarschijnlijk in de 13e eeuw een versterkt huis gebouwd. In later tijden werd het terrein omgracht. Delen van het huidige statige huis stammen uit de 16e eeuw, maar zouden zijn gebouwd op de oude kasteelfundamenten.

Bewoners

In 1560 woonden jonker Johan Valcke thoe Glimmen en zijn echtgenote Ewele Meckena von Meckenaborg op het huis. Tussen 1610 en 1660 behoorde het aan Habbo Aldringa en zijn halfbroer Sixtus Aldringa, en later diens zoon Habbo. Elteke Aldringa, dochter van de laatstgenoemde, erfde het halve huis als 7-jarig meisje in 1613. Zij huwde in 1628 met Hillebrand Gruys en overleed in 1645. Beide delen van het huis kwamen toen in handen van twee dochters van Sixtus.
Deze verkochten het in 1660 aan jonker Ernst van Sanderen, die het overdroeg aan zijn neef Daniel de Hertoghe. Deze verkocht het huis in 1685. Zes jaar later werd het gekocht door Antonius ten Hola, de syndicus (juridisch raadsheer) van de Groningse stadsregering. Diens dochter Margaretha trouwde met Johan Hendrik Jullens en in 1735 erfde hun zoon Antonius het huis. De genoemden zorgden tevens voor gestage uitbreiding van het bezit. Antonius' zoon Cornelis Hendrik Tjaden Jullens erfde het in 1804. Via zijn kleindochter Aleyda, die getrouwd was met Willem Jan Quintus, kwam de havezate in 1881 in handen van hun zoon Jhr. Mr. Roelof Antonius Quintus (1816 - 1894).
Daarna werd het huis doorgeërfd naar een kleindochter, de jonkvrouw Henriette Quintus (in het dorp "de freule" of "mevrouw" genoemd). Zij trouwde Jacobus de Ruyter de Wildt. Het echtpaar kreeg vier kinderen.
Na de vroege dood van haar man bleef de weduwe achter met haar nooit-getrouwde oudste dochter, Martina Anna Maria Gerarda Wilhelmina de Ruyter de Wildt (1908 - 1991). Na de dood van haar moeder in 1973, bleef de langzaam verarmende "jufvrouw" alleen over. Zij was mensenschuw en liet het bos rond het huis steeds verder verwilderen; er mocht geen tak gesnoeid worden. In 1988, drie jaar voor haar dood, verkocht ze de boerderijen en bijbehorende akkers en weilanden op het gereduceerde landgoed aan de pachtboeren. Na haar overlijden in 1991 werd het in slechte staat verkerende landhuis verkocht aan de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen. Het bijbehorende Quintusbos wordt sindsdien beheerd door Staatsbosbeheer en stichting Landschapsbeheer Groningen en is opengesteld voor bezoekers. Het huis zelf, het schathuis en het koetshuis worden particulier bewoond en zijn niet toegankelijk.

(Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie)

Een eerdere inventaris van het archief van het Huis te Glimmen is te vinden in de bibliotheek van de Groninger Archieven onder nummer 1764 / 1553. Deze lijst van stukken, berustende op het huis te Glimmen, welke stukken in augustus 1934 voor enige dagen aan het rijksarchief, door mevr. de Ruyter de Wildt-Quintus, werden afgestaan, is opgesteld door J.A. Brouwer en getypt in 1956.
Literatuuropgave:

P.A.C. Prins-Poorter. Boerenland en herenhand in Glimmen. Een gehucht aan de Drentsche Aa van de twaalfde tot het einde van de zeventiende eeuw. Glimmen (eigen uitgave) 2007.

P.A.C. Prins-Poorter. Onder het wakend oog van de stad. Noordlaren aan de Hunze en Glimmen aan de Drentsche Aa. Glimmen (eigen uitgave) 2005.

Willem Rutgers. Glimmen, dorp tussen Drentse A & Hondsrug. Bedum 1986.

Genealogie van de familie Quintus: Nederland's Patriciaat, 7e jaargang, 1916, en Nederland's Adelsboek, 14e jaargang, 1916.

Openbaarheid
Bij de overdracht van het archief van het Huis te Glimmen door de executeur-testamentair van de nalatenschap van mevrouw M.A.M.G.W. de Ruyter de Wildt zijn geen beperkende bepalingen gesteld. Het archief is openbaar.

Juridische status

Het archief is in 1991 (aanwinstnummer 1991 nummer 25) geschonken aan het Rijksarchief in Groningen.

Materiële beperkingen

Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van een slechte materiële staat.

Aanvraaginstructie

Archiefstukken kunnen worden aangevraagd of gereserveerd via de terminals in de studiezaal van het RHC Groninger Archieven of via het internet. U dient daarbij de volgende gegevens in te vullen:
1 Uw pasnummer
2 Uw tafelnummer
3 Het nummer van de toegang van het archief
4 en het inventarisnummer

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Bij eerste vermelding:
Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (NL-GnGRA), toegangnummer: 958, Archief van het Huis te Glimmen, inventarisnummer ...
Bij volgende vermeldingen:
NL-GnGRA, Archief Huis te Glimmen, inv.nr. ...

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van het archief van het Huis te Glimmen
Bewerker:
C. Tromp
Behoort tot collectie:
Rijk
Laatste Publicatie:
2018
Omvang:
2,00 m standaardarchiefberging
Bijzonderheden:
De eerdere toegang uit 1996 is vervallen.
Categorie:
Archiefvormer(s)::
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.