1536_6314_15_cr_beckeringh_borgen-copy2.jpg
Uw zoekacties: Bibliotheek

Bibliotheek

Zoeken in alle bibliotheekbeschrijvingen van de Groninger Archieven. Vul uw zoekterm in bij:
Alle velden: de hele beschrijving wordt doorzocht met de door u ingegeven zoekwoorden.
Auteur: zoek in de auteursgegevens van de boekbeschrijvingen met de door u opgegeven auteurs als zoekwoord.
Soort: alleen iets kiezen als u de uitvoer wilt verkleinen.
Periode: De periode waarop het werk betrekking heeft.

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: trefwoord:930.123
beacon
19 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Boek
162 [Verzamelde landrechten, ordre's, placcaeten ... etc.]. - 1599-1660-1730
Titel:
[Verzamelde landrechten, ordre's, placcaeten ... etc.]
Uitgave:
- Groningen [etc] : Rembertus Huysman .. [etc.] : s.n., 1599-1660-1730
Jaar:
1599-1730
Annotatie:
Boekrugtitel: "Landregten en decisien"
SISO-code:
 
 
 
 
 
Boek
672 Vervolgh van het Recueil van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, instructien, lysten en waerschouwingen betreffende de admiraliteyten, convoyen, licenten en verdere zee-saken, beginnende met de ordonnantie op de admodiatie en het nieuwe placaet op de convoyen en licenten, in dato den 19 Junii 1687. Dl. II. - 1602-1701
Titel:
Vervolgh van het Recueil van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, instructien, lysten en waerschouwingen betreffende de admiraliteyten, convoyen, licenten en verdere zee-saken, beginnende met de ordonnantie op de admodiatie en het nieuwe placaet op de convoyen en licenten, in dato den 19 Junii 1687. Dl. II
Uitgave:
's-Gravenhage : Scheltus, 1602-1701
Jaar:
1602-1701
Collatie overig:
[ca. 842] p. ; 21cm
Annotatie:
Met reg.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Boek
7026 Placcaet, resolutie, generale ordonnantie, mitsgaders ordre van verpachtinghe ende procederen, item particuliere ordonnantien ende instructien op 't collecteren ende innen van de generale middelen van stadt Groningen ende Ommelanden. - 1676
Titel:
Placcaet, resolutie, generale ordonnantie, mitsgaders ordre van verpachtinghe ende procederen, item particuliere ordonnantien ende instructien op 't collecteren ende innen van de generale middelen van stadt Groningen ende Ommelanden
Uitgave:
Groningen : Rembertus Huysman, 1676
Jaar:
1676
Collatie overig:
213, [4] p. ; 21 cm
Annotatie:
Met reg.
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Boek
307reg1-4 Generael register van alle placaten, ordonnantien, resolutien, statuten en edicten begrepen in de vier Deelen van het Groot Placaet-boeck, vervattende I. De korten Inhoudt van de Stucken en Saken soo als de selve vervolgens in yeder Deel te vinden zyn II. Een Register over de vier Deelen gestelt op de Letter het ABC III. Een Register op de Jaren en Datos volgens den tydt, met aenwysinge van de Folien op welcke de selve in yeder Deel uytgedruckt staen, alles tot gemackelijck gebruyck van het groote Werck. - 1706
Titel:
Generael register van alle placaten, ordonnantien, resolutien, statuten en edicten begrepen in de vier Deelen van het Groot Placaet-boeck, vervattende I. De korten Inhoudt van de Stucken en Saken soo als de selve vervolgens in yeder Deel te vinden zyn II. Een Register over de vier Deelen gestelt op de Letter het ABC III. Een Register op de Jaren en Datos volgens den tydt, met aenwysinge van de Folien op welcke de selve in yeder Deel uytgedruckt staen, alles tot gemackelijck gebruyck van het groote Werck
Uitgave:
's-Gravenhage : Paulus Scheltus, 1706
Jaar:
1706
Collatie overig:
[Ca. 300] p. ; 39 cm
Reeks:
Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de Doorluchtige, Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ende vande Ed. Groot-Mog. Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, misgaders vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt. Waer by noch ghevoeght zijn eenige Placaten vande voorgaende Graven ende Princen der selver Landen, voor soo veel de selve als noch in gebruyck zijn
Geografische namen:
SISO-code:
 
 
 
Pagina: 1