Zoek op de website

Disclaimer

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel het RHC Groninger Archieven zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Het RHC Groninger Archieven ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Copyright

Copyright 2010 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven.
Het RHC Groninger Archieven behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen, databases etc. Informatie van de website mag gratis worden gereproduceerd, zolang het correct en niet in een misleidende context en ook niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Bij gebruik van informatie van deze website dient het RHC Groninger Archieven duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht.

De mogelijkheid tot vrij gebruik van de informatie geldt niet voor informatie op de website van het RHC Groninger Archieven waar de auteursrechten van derden op berust.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het RHC Groninger Archieven.

Copyright prentbriefkaarten

Het RHC Groninger Archieven heeft getracht alle rechthebbenden van de prentbriefkaarten toestemming tot publicatie te vragen. Mocht u zich desondanks door onze publicatie benadeeld achten, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Privacy verklaring

Om bestellingen bij u af te kunnen leveren, of uw vragen te kunnen beantwoorden, heeft het RHC Groninger Archieven persoonlijke gegevens van u nodig als uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Het RHC Groninger Archieven zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Van bezoekers aan de website van het RHC Groninger Archieven worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring, dan kunt u contact opnemen met onze webmaster.