Zoek op de website

Gemeente Bedum

De archieven nodigen u uit...

Om onze keuze aan archiefstukken over de rijke geschiedenis van haar grondgebied te bekijken en deze voor erfgoedonderwijs in uw klas te gebruiken.

Projectinformatie

Projectinformatie

'Bedum in stukken' presenteert een selectie van archiefstukken rond de geschiedenis van de gemeente Bedum uit de collecties van de gemeente Bedum en het RHC Groninger Archieven.

lees meer

Bedum in stukken - toelichting

Bedum in stukken - toelichting

Het schema ‘Bedum in stukken’ volgt de periode-indeling van de vaderlandse geschiedenis, zoals die is vastgesteld door de commissie De Rooij. Deze indeling kent tien perioden. Wij vermelden alleen...

lees meer

Bedum in stukken - overzicht

Bedum in stukken - overzicht

Het schema ‘Bedum in stukken’ bevat de volgende kolommen: 1. Onderwerp 2. Beschrijving – korte aanduiding van het aspect of soort stuk 3. Toelichting - omschrijving van de inhoud of informatie.

lees meer

Bedum in stukken - casus

Bedum in stukken - casus

De centrumfunctie van Onderdendam

lees meer