Zoek op de website

Gemeente Bellingwedde

De archieven nodigen u uit...

Om onze keuze aan archiefstukken over de rijke geschiedenis van haar grondgebied te bekijken en deze voor erfgoedonderwijs in uw klas te gebruiken.

Projectinformatie

Projectinformatie

'Bellingwedde in stukken' presenteert een selectie van archiefstukken rond de geschiedenis van de gemeente Bellingwedde uit de collecties van de gemeente Bellingwedde en RHC Groninger Archieven

lees meer

Bellingwedde in stukken - toelichting

Bellingwedde in stukken - toelichting

Het schema ‘Bellingwedde in stukken’ volgt de periode-indeling van de vaderlandse geschiedenis, zoals die is vastgesteld door de commissie De Rooij. Deze indeling kent tien perioden. Wij vermelden...

lees meer

Bellingwedde in stukken - overzicht

Bellingwedde in stukken - overzicht

Het schema ‘Bellingwedde in stukken’ bevat de volgende kolommen: 1. Onderwerp 2. Beschrijving – korte aanduiding van het aspect of soort stuk 3. Toelichting - omschrijving van de inhoud of...

lees meer

Bellingwedde in stukken - casus

Bellingwedde in stukken - casus

Oudeschans is ontstaan als een schans in de Tachtigjarige Oorlog. Daar vestigden zich naast de manschappen ook andere mensen, zodat er na de opheffing van de schans een dorpje bleef bestaan. De...

lees meer