Zoek op de website

Bellingwedde - overzicht

III en IV Monniken en ridders/Steden en Staten  (500-1500)

Burcht Wedde Oorkonden Middeleeuwse oorkonden (‘charters’) afkomstig van diverse gewesten waarbij de burgemeester van Groningen wordt beleend met (zeggenschap krijgt over) het huis en slot te Wedde, en de heerlijkheden van Westerwolde, Bellingwolde en Blijham, met zegels, 1714.
  Heksenprocessen Vonnissen over heksen en tovenaars, eind 16e eeuw.
  Restauratie (1954-1959) Bouwtekening met alle aanzichten van de burcht.
  Afbeeldingen Foto’s van het interieur en exterieur vóór en tijdens de restauratie.
    Plattegrond van het landgoed.
    Tekening, gemaakt door Schoemaker, ca. 1730
    Tekening gemaakt door J. Stellingwerf, 1602.
    Diverse foto’s te bekijken via: www.beeldbankgroningen.nl.
  Bibliotheek Artikel ‘De Burcht te Wedde’ – M. van der Woude in: Groninger Volksalmanak, (Groningen1955) pag. 100-114.
    Artikel ‘De slag om de Wedderborg’ – J.R. van der Zeijden in: Dollardzijlvest, gepeild en aangekaart, (Groningen 1992) pag. 66-68.
Kerken Dopen en trouwen Doopboek hervormde gemeente Wedde, 1817-1889.
    Huwelijksregister herv. gem. Bellingwolde 1814-1833.
    Doopboek herv. gem. Bellingwolde 1811-1953.
    Doopboek herv. Gem. Wedde 1889-1930.
  Gebouw Bouwtekeningen van de toren van de kerk van Wedde, met doorsneden, z.j. (tussen 1839 en 1928)
    Restauratieplannen voor de kerk Oudeschans, met tekeningen, 1973.
    Uitspraak over de contributie tot herbouw van de vervallen kerk van Blijham, 1783 (iedereen moest meebetalen)
  Afbeeldingen Diverse foto’s van de kerk te Wedde, te bekijken via: www.beeldbankgroningen.nl.
    Luchtfoto kerk Bellingwolde, ca. 1935-1955
    Zuidzijde kerk Bellingwolde, met regenbak, 1969
    Klokken van de kerk Bellingwolde wachten op transport naar Duitsland, 1943
    Kerk en domineeswoning Veelerveen, 1927
  Bibliotheek De Nederlands Hervormde kerk te Bellingwolde – T.K. Bos, 1975.
    Artikel ‘de geschiedenis van de Hervormde kerk Bellingwolde’ in: Bellingwolde, vroeger en nu, (Bellingwolde, 2000) pag. 427-460.
    Beschrijvingen van de kerken (excursiebeschrijvingen Stichting Oude Groninger Kerken)

Middeleeuwse oorkonde waarbij de burgemeester zeggenschap krijgt over het huis te Wedde, en de heerlijkheden van Westerwolde, Bellingwolde en Blijham, met zegel, 1714.
Middeleeuwse oorkonde waarbij de burgemeester zeggenschap krijgt over het huis te Wedde, en de heerlijkheden van Westerwolde, Bellingwolde en Blijham, met zegel, 1714.
Doopboek hervormde gemeente Wedde, 1906-1907
Doopboek hervormde gemeente Wedde, 1906-1907
Kerk te Wedde
Kerk te Wedde
Kerk te wedde
Kerk te wedde

V  Ontdekkers en hervormers (1500-1600)

Vesting Oudeschans > zie ook casus Strijd Verhaal over het strijdtoneel in Oost-Groningen in het jaar 1672 (uitgave Vereniging Vesting Oudeschans, 1975).
  Commandeur Akte waarbij Johan Sibenius wordt beëdigd als commandeur (leidinggevende) van de Bellingwolderschans (Oudeschans), 1712.
  Gebouwen Lijst van defensiegebouwen in de Bellingwolderschans, 1800 en 1808.
  Soldaten Procesverbaal van het vooronderzoek naar ongeregeldheden gepleegd door zes jagers uit het Garnizoen te Oudeschans 1797, met transscriptie.
  Kerk Restauratieplannen voor de kerk van Oudeschans, met tekeningen, 1973.
  Afbeeldingen Kaart van de Langacker- of Bellingwolderschans, 1703.
    Kaart van de oostelijke Dollardboezem in de eerste helft van de 17e eeuw, in de 19e eeuw getekend naar kaarten uit de collectie van het Rijksarchief.
    Plattegrond van Oudeschans, met aanduiding van bewoners of gebruik van de gebouwen, rond 1900.
    Foto’s te bekijken via: www.beeldbankgroningen.nl. (o.a. Kwartier (vroeger verblijfplaats van soldaten) voor- en achterzijde, ca. 1915).
  Bibliotheek Oudeschans – H.R. Ekamper e.a., uitgave Stichting Vesting Oudeschans, 1983
    De voormalige vesting Oudeschans, uitgave Stichting Vesting Oudeschans, 1978 (brochure)

Verhaal over het strijdtoneel in Oost-Groningen in het jaar 1672
Verhaal over het strijdtoneel in Oost-Groningen in het jaar 1672
Verhaal over het strijdtoneel in Oost-Groningen in het jaar 1672
Verhaal over het strijdtoneel in Oost-Groningen in het jaar 1672
Kaart van de oostelijke Dollardboezem in de eerste helft van de 17e eeuw, in de 19e eeuw getekend naar kaarten uit de collectie van het Rijksarchief
Kaart van de oostelijke Dollardboezem in de eerste helft van de 17e eeuw, in de 19e eeuw getekend naar kaarten uit de collectie van het Rijksarchief

VIII Burgers en stoommachines (1800-1900)

Situatieschets Bellingwedde Algemeen Schoolmeesterrapporten, met uiteenlopende gegevens over de streek in het jaar 1828. Met ingevulde rapporten van Bellingwolde, Blijham, Oudeschans, Vriescheloo en Wedde.
    Gemeenteverslagen van de voormalige gemeenten Bellingwolde en Wedde, 1851-1929.
    Persoonsgegevens, afkomstig uit de Burgerlijke Stand, 1811-1940, uit het Bevolkingsregister (jaartallen onbekend) en volkstellingen in de jaren 1931 en 1947.
    Hinderwetvergunningen.
  Specifiek (Bellingwolde) Verstrekking van goedkope margerine, rundvlees, gehakt, etc. aan arme en werkloze gezinnen (met aantallen gezinnen, hoeveelheden voedsel), 1939.
    Bereikbaarheid per plaats (voorbeeld: Bellingwolde was 1 x per week per marktschip en 1 x per week per motorboot bereikbaar; vervoer per hondekar), 1928-1954.
    Brief- en rekeninghoofden, eerste helft van de 20e eeuw.
  Afbeeldingen Fotomateriaal te bekijken via: www.beeldbankgroningen.nl (o.a. veenarbeiders die smalspoorwagons beladen en woonwagens in Bellingwolde en Wedde).
  Bibliotheek Westerwolders over vroeger – Albert Buursma (Sellingen 2007) met interviewfragmenten over alle aspecten van het leven in Westerwoldse dorpen.
  Specifiek (Blijham) Brief- en rekeninghoofden, eerste helft van de 20e eeuw.
  Specifiek (Wedde) Woningtelling, 1956
    Schoolkinderen in Wedde, ca. 1920
    Bedrijfstelling, 1950 (aantal bedrijven per sector en aantal werkzame personen)

Bouwtekening uit bouwvergunningen
Bouwtekening uit bouwvergunningen
Bouwtekening uit bouwvergunningen
Bouwtekening uit bouwvergunningen
Bouwtekening uit bouwvergunningen
Bouwtekening uit bouwvergunningen
Bouwtekening uit bouwvergunningen
Bouwtekening uit bouwvergunningen
Bouwtekening uit bouwvergunningen
Bouwtekening uit bouwvergunningen
Verstrekking van goedkope margarine, rundvlees, gehakt, etc. aan arme en werkloze gezinnen, 1939
Verstrekking van goedkope margarine, rundvlees, gehakt, etc. aan arme en werkloze gezinnen, 1939
Veenarbeiders die smalspoorwagons beladen
Veenarbeiders die smalspoorwagons beladen
Woonwagens in Bellingwolde en Wedde
Woonwagens in Bellingwolde en Wedde
Brief- en rekeninghoofden, eerste helft van de 20e eeuw
Brief- en rekeninghoofden, eerste helft van de 20e eeuw
Brief- en rekeninghoofden, eerste helft van de 20e eeuw
Brief- en rekeninghoofden, eerste helft van de 20e eeuw
Brief- en rekeninghoofden, eerste helft van de 20e eeuw
Brief- en rekeninghoofden, eerste helft van de 20e eeuw
Brief- en rekeninghoofden, eerste helft van de 20e eeuw
Brief- en rekeninghoofden, eerste helft van de 20e eeuw
Brief- en rekeninghoofden, eerste helft van de 20e eeuw
Brief- en rekeninghoofden, eerste helft van de 20e eeuw
Woningtelling, 1956
Woningtelling, 1956
Woningtelling, 1956
Woningtelling, 1956
Woningtelling, 1956
Woningtelling, 1956

IX  Wereldoorlogen en crisistijd (1900-1950)

Molens Molenbestand Lijstje met molens in de gemeente Wedde in het jaar 1943, met kadastrale gegevens, enquête per molen: bouwjaar, type, materiaal, eigenaar, adres, etc., met krantenknipsels.
    Opgave van de in de gemeente Bellingwolde aanwezige windmolens, z.d.
  Afbeeldingen Doorsnede van een korenmolen in: Groninger Molenboek, pag. 7.
    Fotomateriaal te bekijken via: www.beeldbankgroningen.nl.
  Bibliotheek Groninger Molenboek – B. van der Veen Czn. e.a., (Groningen 1981).
Trein en tram Beleid Vaststelling maximum snelheid, 1920.
    Voorwaarden en tarieven voor het vervoeren van reizigers en bagage, ca. 1920.
  Dienstregelingen Dienstregelingen uit de jaren 1908, 1925 en 1931.
  Afbeeldingen Kaart van de spoorlijnen in Oost-Groningen, 1911-1912
    Fotomateriaal te bekijken via: www.beeldbankgroningen.nl.
  Bibliotheek Artikel ‘de Tramweg-maatschappij “Winschoten-Bellingwolde” in: Op de rails (1977), pag. 164-174 (met tijden, tarieven, foto’s en tekeningen van stations en treinstellen).
Landbouw Boerderij Beschrijving van de geschiedenis van de boerderij nr. 19, Hoofdweg 167 te Bellingwolde, in: Bellingwolde vroeger en nu (Bellingwolde 1980), pag. 97-99.
  Plattegrond Vergunning voor de verbouw van de boerderij aan de Hoofdweg 167, 1931
    Boedelinventaris van Tjabbe Harberts Nieborg en Grietie Pieters Graver te Bellingwolde, 1793.
  Afbeeldingen Prentbriefkaart van de boerderij van N.E. Rookmaker, Hoofdweg 167, zijaanzicht, 1920 (te vinden op www.beeldbankgroningen.nl).
  Bibliotheek Artikel ‘Landbouwvereniging Bellingwolde, 1979-2000’ in: Bellingwolde, vroeger en nu, Bellingwolde, 2000) pag. 11-22.
    Artikel ‘Veeverzekering Bellingwolde’ in: Bellingwolde, vroeger en nu, pag. 366-368.
Fabrieken Aardappelmeel Hinderwetvergunning aardappelmeelfabriek ‘Westerwolde’ in Veelerveen, 1914.
  Koren Hinderwetvergunning stoomkorenmalerij, opgericht door H. Vos, 1913.
  Aardappelen en groente Hinderwetvergunning voor een drogerij voor aardappelen en groenten, opgericht door aardappelmeelfabriek ‘Westerwolde’ in Veelerveen, 1918.
  Zuivel Lijsten met gegevens van zuivelfabrieken, met naam fabriek, leden en leveranciers, aantallen personeelsleden en hoeveelheden geleverde melk/boter per jaar, 1909 en 1910.
  Afbeeldingen Fotomateriaal te bekijken via: www.beeldbankgroningen.nl (o.a. foto’s van de voormalige chocoladefabriek fa. Van Houten in Wedde en de aardappelmeelfabriek ‘Westerwolde’ te Veelerveen, met arbeiderswoningen, ontworpen door architect Mulock-Houwer en van arbeiderswoningen, ca 1922 gebouwd en ontworpen door Granpré Molière, ook in Veelerveen).
  Film Film met productieproces van een aardappelzetmeelfabriek, 1981.
Werkverschaffing Projecten Brief van Buiskool aan diverse gemeentebesturen waarin hij meldt dat hij Rijksinspecteur der werkverschaffing is geworden en uitleg geeft over zijn projecten en de gedachte daarachter, d.d. 15/5/1924.
  Toelating en ontslag Brieven van en over werklozen van elders, die verzoek hebben gedaan tot toelating of die ontslagen zijn, met opgaaf van redenen, 1924-1936.
  Film De film: ‘Dai nait dieken wil, mout wieken’; een film over de werkverschaffing in de ‘slikken’ bij Pieterburen 1939-1940. Te bekijken via: www.gava.nl.
Tweede Wereldoorlog en jodenvervolging Maatregelen tegen Joden Aanmeldingsplicht Joden, 1941-1942.
    Opgave van aantallen Joodse leerlingen, 1941-1942.
    Onkosten rond de aanmeldingsplicht en het afvoeren van Joden.
  Joodse bezittingen Lijst met (8) woningen van Joodse eigenaren, die door anderen bewoond worden, z.d.
    Lijst met Joodse eigenaren van woningen, z.d.
  Vernietingingskampen Opsporingsberichten van verdwenen Joden met namen, z.d.
    Lijst van (7) weggevoerde Joden.
  Nazi-propaganda Boekje ‘De Joden’: haatpropaganda tegen Joden’, 1940-1945.
  Schaarste Uitgifte noodgeld (in gebruik vanaf 1940).
  Inlevering radio's Stukken betreffende verplicht inleveren van radio’s.
  Documentatiemateriaal Voedsel- en kledingbonnen, noodgeld, voorlichtingsfolders, etc.
  Film ‘Het Offer’, oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers, 1946, op: www.gava.nl
  Onderwijsprojecten ‘Jeuden in Grunn’ (zie: www.kunststationcultuur.nl en www.ovcg.nl) met leskist én de themasite www.jodeningroningen.nl.
  Verzet Systeemkaarten met informatie van verzetsbetrokkenen (coll. OVCG). Raadpleging via: www.groningerarchieven.nl.
  Afbeeldingen Fotomateriaal te bekijken via: www.beeldbankgroningen.nl (o.a. foto van de klokken van de kerk van Bellingwolde klaar voor transport naar Duitsland om omgesmolten te worden, 1943).
  Bibliotheek De Joodse gemeenschappen in Westerwolde, 1656-1950: Nieuweschans, Bunde, Bellingwolde, Oudeschans, Wedde, Vlagtwedde, Bourtange, Sellingen, Ter Apel, De Maten en Roswinkel – E.P. Boon en J.J.M. Lettinck (Groningen 2004) pag. 89/102 over de Tweede Wereldoorlog.

Voorwaarden en tarieven voor het vervoeren van reizigers en bagage, ca. 1920
Voorwaarden en tarieven voor het vervoeren van reizigers en bagage, ca. 1920
Voorwaarden en tarieven voor het vervoeren van reizigers en bagage, ca. 1920
Voorwaarden en tarieven voor het vervoeren van reizigers en bagage, ca. 1920
Beschrijving van de geschiedenis van de boerderij nr. 19, Hoofdweg 167 te Bellingwolde, in 'Bellingwolde vroeger en nu'
Beschrijving van de geschiedenis van de boerderij nr. 19, Hoofdweg 167 te Bellingwolde, in 'Bellingwolde vroeger en nu'
Hinderwetvergunning aardappelmeelfabriek 'Westerwolde' in Veelerveen, 1914
Hinderwetvergunning aardappelmeelfabriek 'Westerwolde' in Veelerveen, 1914
Lijst met (8) woningen van Joodse eigenaren, die door anderen bewoond worden
Lijst met (8) woningen van Joodse eigenaren, die door anderen bewoond worden
Ter beschikkingstelling van ontruimde 'Jodenwoningen', 1943
Ter beschikkingstelling van ontruimde 'Jodenwoningen', 1943
Boekje 'De Joden': haatpropaganda tegen Joden, 1940-1945
Boekje 'De Joden': haatpropaganda tegen Joden, 1940-1945