Zoek op de website

Projectinformatie

De archieven nodigen u uit…

Bellingwedde in stukken presenteert een selectie van archiefstukken rond de geschiedenis van de gemeente Bellingwedde uit de collecties van de gemeente Bellingwedde en het RHC Groninger Archieven. De gemeente en de Groninger Archieven bewaren archieven, foto’s, kaarten en drukwerk met informatie over leven, werken en wonen in de dorpen van de gemeente Bellingwedde in vroeger tijd.

U kunt deze stukken gebruiken voor uw lessen, zodat u kinderen kennis kunt laten maken met geschiedenis in de eigen omgeving. Geschiedenis is geen ver-van-mijn-bed-show, maar is ook in de buurt.

Door het project Archieven in erfgoededucatie willen wij archieven leuker maken en het gebruik ervan gemakkelijker.

Bellingwedde in stukken bestaat uit deze brochure met informatie over de beschikbaarheid van archieven en ander informatiemateriaal. Opgenomen is een overzicht van geselecteerde stukken om u een indruk te geven van de inhoud van onze collecties. Een aantal stukken is tevens te bekijken via de viewer. Deze gescande stukken kunt u naar eigen inzicht gebruiken in uw lessen.

Onze selectie…

Wij kozen een aantal stukken, waarvan wij denken dat ze geschikt zijn om in de klas te gebruiken, omdat ze onderwerpen uit de geschiedenis dichterbij brengen. Wij presenteren vooral stukken over onderwerpen uit de geschiedenis, waar nu nog iets van te zien is in Bellingwedde en stukken, die aansluiten bij onderwerpen uit de Canon van Nederland of de Canon van Groningen.

U kunt onze selectie zo vergelijken met de door KunstStationC gemaakte lokale erfgoedlijnen. Natuurlijk kozen wij ook voor materiaal, dat duidelijk is, er goed uitziet en waarover iets te vertellen valt.

Uw vragen…

Hopelijk zijn er stukken bij, die u graag wilt gebruiken. Het kan ook zijn, dat u één van de gekozen onderwerp interessant vindt, maar een ander aspect wilt behandelen, waarvoor u een ander stuk wilt hebben. Of onze presentatie brengt u op een idee en u wilt weten welke informatie wij bewaren over een ander onderwerp, voor een andere les.

Wij nodigen u van harte uit om uw vragen aan ons te stellen. Omdat zowel de gemeente Bellingwedde als de Groninger Archieven stukken bewaren en u niet weet bij wie u moet zijn, bemiddelen de Groninger Archieven bij de behandeling van uw verzoek. Wij bekijken dan, of er stukken zijn die een antwoord geven op uw vraag en waar ze zijn.

Uw mogelijkheden voor gebruik…

U kunt in overleg met ons reproducties van materiaal bestellen. Deze stellen wij zo veel mogelijk digitaal beschikbaar, zodat u de stukken kunt gebruiken op de computer of op een elektronisch schoolbord. Desgewenst kunnen stukken ook voor u geprint of gekopieerd worden. Wij brengen geen kosten in rekening voor het zoekwerk. De kopie- en scankosten moeten wel worden vergoed, maar die houden we zo laag mogelijk.

Bovendien is het onze opzet, dat u snel – in de regel binnen vijf werkdagen – over deze reproducties kunt beschikken.

Deze dienstverlening geldt nadrukkelijk alleen voor eigen gebruik met uw leerlingen. Als u onze medewerking vraagt voor grotere projecten of de resultaten wilt verwerken in publicaties en evenementen, mag dit uitsluitend na overleg. Dan gelden ook andere voorwaarden.

Bestellen

U kunt mailen naar: educatie@groningerarchieven.nl.
Als u reproducties wilt bestellen van stukken, die genoemd worden in deze presentatie vermeldt dan de volgende gegevens: naam gemeente, onderwerp, omschrijving van de stukken en of u scanbestanden of prints wilt.

Andere dienstverlening van archiefbeheerders…

Het project Archieven in erfgoededucatie is een extra aanbod van archiefbeheerders. Daarnaast zijn er natuurlijk andere mogelijkheden om van het archief gebruik te maken. Archiefstukken zijn vaak uniek en dus onvervangbaar. Daarom zijn de stukken in origineel alleen ter inzage bij de gemeente of de archiefdienst. Als u met uw leerlingen graag eens een archief in het echt wilt zien, een archiefmedewerker wilt laten vertellen in de klas of wilt laten meewerken aan een activiteit of project, kunt u contact opnemen.

De gemeente Bellingwedde beheert de archieven van het bestuur van die gemeente, waaronder ook de archieven van de voormalige gemeenten Bellingwolde en Wedde. Verder is er een fotocollectie, een kaartenverzameling en een verzameling krantenknipsels vanaf 1968. Voor onderzoek in die archieven dient u altijd (telefonisch) een afspraak te maken.
De gemeente Bellingwedde werkt ook mee aan het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt. Dit centrum beheert zelf geen archieven, maar werkt eraan om deze digitaal toegankelijk maken en stimuleert cultuurhistorische projecten.

Het RHC Groninger Archieven bewaart informatie over de geschiedenis van de provincie Groningen. De collectie omvat archieven, beeldmateriaal als foto’s, films en kaarten, en drukwerk zoals boeken en kranten. U bent tijdens openingstijden welkom voor onderzoek in de studiezaal, maar medewerking aan educatieprojecten is op afspraak.

Contactgegevens…

Wilt u bellen en overleggen:

 •  Gemeente Bellingwedde,
  Hoofdweg 2, 9698 AE WEDDE
  Tel. (0597) 537 100
  Vragen naar: mw. L. (Lucie) Heis, buro interne zaken
 •  RHC Groninger Archieven
  Cascadeplein 4, 9726 AD GRONINGEN
  Tel. (050) 599 2000.
  Vragen naar dhr. P. (Peter) Riem, medewerker educatie
 • Cultuurhistorisch centrum Oldambt
  Johan Modastraat 5, 9671 CD WINSCHOTEN
  Vragen naar: mw. M. (Marianne) Kruijswijk, streekarchivaris

Projectinformatie:

Bellingwedde in stukken is samengesteld in het kader van het project Archieven in Erfgoededucatie, uitgevoerd door het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven i.s.m. alle gemeenten, met financiële steun van de provincie Groningen en de Regionale Cultuur Plannen. Voor dit project is nauw samengewerkt met KunststationCultuur in Winsum en met cultuurfabriek IVAK in Delfzijl.

In Bellingwedde wordt ook samengewerkt met het CHC Oldambt. Het materiaal is bestemd voor gebruik in de klas.

Overig gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de samenstellers en rechthebbenden.
Samenstelling: RHC Groninger Archieven (J. Oldenhuis, mw. M. van der Ploeg, mw. J. Ritsema, P. Riem) en gemeente Bellingwedde (mw. L. Heis).
Eindredactie en projectleiding: RHC Groninger Archieven (mw. J. van Keulen)