Zoek op de website

 Overzicht

III en IV Monniken en ridders / Steden en staten (500-1500)

Borgen: Verhildersum en Dijksterhuis Huwelijkscontracten Akten van huwelijkscontract tussen Eijlcke Onsta tot Wetsinge, Sauwert en Verhildersum en Hyme von Knyphausen, 1575 (charter); en van huwelijkscontract tussen Allard Tjarda van Starkenborgh, jonker en hoveling te Verhildersum en Gratia Susanna Clant, 1648 (met zegel)
  Brief Brief aan Eelcko Onsta op Verhildersum over oorlogslasten, juli 1584
  Scheiding van bezittingen Verdeling tussen familieleden van bezittingen, waaronder Verhildersum, 1618 (charter met zegel)
  Aankoop Aankoop door gemeente van borg Verhildersum en twee percelen grond, 1953-1954
  Beheer, onderhoud en restauratie Stukken over exploitatie en beheer van de tuin en de woning van de tuinman, 1954-1963; en over inrichting en beheer van de kruidentuin, 1957-1964
    Stukken over de verbetering van de woning en het opschonen en reconstrueren van de gracht bij de borg, 1973-1976
    Stukken over de bestemming van de borg en de uitgevoerde restauraties en aanpassingen, 1955-1964
    Stukken over de eerste fase van de restauratie van de borg, 1959-1964;
    Stukken over het herstel en onderhoud van het interieur van de borg, 1962-1975;
    Stukken over het plegen van onderhoud aan borg, museumboerderij, schathoes, koetshuis, enz., 1983-1990
    Bouwvergunning met plattegrond van het huidige koetshuis, verleend door de gemeente Leens aan de familie Frima, 1911
    Stukken over de restauratie van het landarbeidershuisje tussen de borg en de museumboerderij (huisje Noosten), 1988-1992
  Tekeningen Tekening van Verhildersum, z.j.; tekeningen van de restauratie van het borgterrein 1961-1970; tekeningen van de restauratie van het schathuis, 1971-1973; tekeningen van voor en na de restauratie van de tuinmanswoning, 1971-1976.
  Afbeeldingen Foto’s, prentbriefkaarten; foto van de tekening van de borg op de ‘Beckeringhkaart’, 1780; interieur ca, 1910; restauratie, 1956; de borg anno 1972
  Boedelinventaris Boedelinventaris van de nalatenschap van Willemina Jeanne Alberda, vrouwe van Dijksterhuis, 1845
  Overlijdensbericht Overlijdensbericht van mr. Goossen Geurt Alberda, heer van Dijksterhuis, 1830
  Krantenartikelen Diverse krantenknipsels over de afbraak van de borg Dijksterhuis, 1902-1905
  Afbeeldingen Afbeeldingen van Dijksterhuis, vlak voor de afbraak, ca. 1900
  Bibliotheek Diverse artikelen over historie van Verhildersum, 1953-1954
Tekening van Verhildersum
Tekening van Verhildersum
Memorie over de schade van de kerstvloed, 1718
Memorie over de schade van de kerstvloed, 1718
Opgave van de schade aangericht door de vloed, 1718
Opgave van de schade aangericht door de vloed, 1718
Herstel van de dijken (met kaartjes), 1718-1720
Herstel van de dijken (met kaartjes), 1718-1720
Herstel van de dijken (met kaartjes), 1718-1720
Herstel van de dijken (met kaartjes), 1718-1720
Kaart van de voorgenomen bedijking van de Lauwerzee, 1951-1962
Kaart van de voorgenomen bedijking van de Lauwerzee, 1951-1962
Artikel over protesten van vissers tegen de afsluiting, ca 1961
Artikel over protesten van vissers tegen de afsluiting, ca 1961
Artikel over protesten van vissers tegen de afsluiting, ca 1961
Artikel over protesten van vissers tegen de afsluiting, ca 1961
Artikel over protesten van vissers tegen de afsluiting, ca 1961
Artikel over protesten van vissers tegen de afsluiting, ca 1961
Artikel over protesten van vissers tegen de afsluiting, ca 1961
Artikel over protesten van vissers tegen de afsluiting, ca 1961
Artikel over protesten van vissers tegen de afsluiting, ca 1961
Artikel over protesten van vissers tegen de afsluiting, ca 1961
Artikel over protesten van vissers tegen de afsluiting, ca 1961
Artikel over protesten van vissers tegen de afsluiting, ca 1961
Krantebericht betreffende de start van de zeehondcrêche
Krantebericht betreffende de start van de zeehondcrêche
Bezwaarschrift van de Zoutkamper vissers tegen stopzetten van steun aan werkloze vissers, 1935
Bezwaarschrift van de Zoutkamper vissers tegen stopzetten van steun aan werkloze vissers, 1935
Bezwaarschrift van de Zoutkamper vissers tegen stopzetten van steun aan werkloze vissers, 1935
Bezwaarschrift van de Zoutkamper vissers tegen stopzetten van steun aan werkloze vissers, 1935
Aantal gelovigen, met beroepen en gezinssamenstellingen in Kloosterburen
Aantal gelovigen, met beroepen en gezinssamenstellingen in Kloosterburen
Aantal gelovigen, met beroepen en gezinssamenstellingen in Kloosterburen
Aantal gelovigen, met beroepen en gezinssamenstellingen in Kloosterburen
Aantal gelovigen, met beroepen en gezinssamenstellingen in Kloosterburen
Aantal gelovigen, met beroepen en gezinssamenstellingen in Kloosterburen
Aantal gelovigen, met beroepen en gezinssamenstellingen in Kloosterburen
Aantal gelovigen, met beroepen en gezinssamenstellingen in Kloosterburen
Staten van met granen ingezaaide landerijen met vermelding van de opbrengst
Staten van met granen ingezaaide landerijen met vermelding van de opbrengst
Staten van met granen ingezaaide landerijen met vermelding van de opbrengst
Staten van met granen ingezaaide landerijen met vermelding van de opbrengst
Stuk over subsidieverlening voor aankoop arbeidershuisje
Stuk over subsidieverlening voor aankoop arbeidershuisje
Stuk over subsidieverlening voor aankoop arbeidershuisje
Stuk over subsidieverlening voor aankoop arbeidershuisje
Staat van het armwezen, met vermelding van inkomsten en uitgaven en het aantal bedeelden in Kloosterburen, 1823
Staat van het armwezen, met vermelding van inkomsten en uitgaven en het aantal bedeelden in Kloosterburen, 1823
Lijst van kinderen die naar inrichtingen van weldadigheid zijn gestuurd, 1828
Lijst van kinderen die naar inrichtingen van weldadigheid zijn gestuurd, 1828
Dienstregeling van de autobusdienst Hornhuizen - Groningen, 1929
Dienstregeling van de autobusdienst Hornhuizen - Groningen, 1929
Herinnering van Noach Benninga aan het leven van joden in Eenrum in de eerste helft van de 20e eeuw.
Herinnering van Noach Benninga aan het leven van joden in Eenrum in de eerste helft van de 20e eeuw.

VII Pruiken en revoluties (1700-1800)

Strijd tegen het water Kerstvloed van 1717 Opgave van de schade aangericht door de vloed, 1718
    Memorie over de schade van de kerstvloed, 1718
    Herstel van de dijken (met kaartjes), 1718-1720
    Journaal van Thomas van Seeratt over de dijken, 1716-1721
    Lijsten van slachtoffers per dorp van de Kerstvloed
  Lauwerszee Kaarten van de voorgenomen bedijking van de Lauwerszee, 1951-1962 en van het gebied zoals het was voor de afsluiting, 1951-1962
    Dwarsdoorsnede van de afsluitdijk (gepland in de Lauwerszee), 1951-1962
    Artikelen over protesten van vissers tegen de afsluiting, ca. 1961
  Reitdiep Middeleeuwse akte, waarbij de Stad Groningen, de Acht Zijlvesten en het Dorpsterzijlvest het eens worden over het plaatsen van een sluis in het Reitdiep bij Alinghuizen, 1410
    Register van de waterstanden bij de sluis in Zoutkamp, 1897-1905
    Diverse kaarten van het gebied, 1854-1870
  Inpolderingen Kaart van de inpolderingen bij Vierhuizen (Westpolder, Kerkvoogdijpolder, Panserpolder), 1926.
    Lijsten van aantallen arbeiders aan het werk bij de inpoldering van de kerkvoogdijpolder, 1925-1930
  Film ‘Dai nait dieken wol, mout wieken’, over werkverschaffing in ‘De Slikken’, ca. 1939-1940, te bekijken via: www.gava.nl
  Afbeeldingen Julianapolder, 1986; werkkamp voor de arbeiders die de drooglegging van de Julianapolder verzorgden, 1923; oude zeedijk bij de kolken ten westen van Hornhuizen, 1948; de sluizen bij Lauwersoog, 1975; afsluiting Lauwerszee, 1969; landaanwinning bij Vierhuizen, 1928; Hunsingobrug bij Ulrum, 1928; Hunsingokanaal bij Zoutkamp, 1900. Voor meer afbeeldingen, zie: www.beeldbankgroningen.nl
  Bibliotheek J. Delvigne en H. Elerie, Het Reitdiepgebied: boedelbeschrijving van een rijke erfenis (Groningen 1994) o.a. het ontstaan en de bewoning van het gebied.
Zoutkamp Schans Gegevens over de militaire gebouwen te Zoutkamp, 1800
  Visserij Boedelinventaris van visser J.J. Loots, 1804
    Bezwaarschrift van de Zoutkamper vissers tegen stopzetten van steun aan werkloze vissers, 1935
    Brief over onvoldoende verduistering van de visafslag te Zoutkamp, 1941
  Zeehaven Lijst van verwerkte vis in de visafslag, met opbrengsten, 1955-1957
    Diverse stukken over de collecte voor de door een storm op 18/2/1807 getroffen personen, 1807-1808
    Verklaring over het vergaan van visserschepen op 2 maart 1883
    Kaart van de haven bij Zoutkamp, 1823
  Afbeeldingen Het oude en nieuwe pand van de visafslag, 1972; Zoutkamper vissersvloot, ca. 1920-1950; vissershaven Zoutkamp, ca. 1965-1980; haven Zoutkamp, ca. 1930; stoomschip ‘Sophia’ (verbinding naar Schiermonnikoog), ca. 1900-1905; vissers controleren netten, ca. 1955; Garnalendrogerij Zoutkamp, ca. 1960
  Bibliotheek S.W. Mollema, Zoutkamp: een blik in het verleden (Leens 1981): fotoboek
    P.J. Ritsema, Zoutkamp en de Zoutkamper vissers- en middenstandsgeslachten (z.p. 1965)
    W. Mollema, Zoutkamp: een wandeling door de geschiedenis (Bedum 2006) p. 340 e.v. over de visserij
    P.J. Ritsema, ‘Zoutkamp in de Franse Tijd’, in: Gens Nostra 11 (1961) p. 284-287
    P. van den Burg, ‘De verovering van Zoutkamp in 1580’, in: Bulletin van de Historische Kring De Marne XI (1989) p. 15-21
    J. Braam, ‘Vesting Zoutkamp’, in: Noorderbreedte 4 (2000) p. 38-39
    H.J. Versfelt, ‘De schans te Zoutkamp’, in: Stad & Lande 4 (2006) p. 12-16

Boerderij Menneweer, 1973 Boerderij Menneweer, 1973

VIII Burgers en stoommachines (1800-1900)

Situatieschets Algemeen: Schoolmeesterrapporten - ingevulde rapporten: Eenrum, Leens, Hornhuizen, Houwerzijl, Ulrum, Vierhuizen en Zoutkamp, 1828
    Gemeenteverslagen van Eenrum, Kloosterburen, Leens en Ulrum, 1851-1930
    Persoonsgegevens: Burgerlijke Stand vanaf 1811 en bevolkingsregisters vanaf 1850
    Bouwvergunningen: 1905-1989 (Kloosterburen); 1911-1943 (Leens); 1908-1989 (Ulrum)
    Hinderwetvergunningen: 1878-1926, 1937-1988 (Kloosterburen); 1876-1989 (Leens); 1931-1989 (Eenrum); 1877-1989 (Ulrum)
    Landbouwverslagen: 1866-1902 van Kloosterburen, met hiaten
  Specifiek:  
  Religies Religies: 1826-1877 (Kloosterburen); 1812 (Kloosterburen): aantallen gelovigen, met beroepen en gezinssamenstellingen
  Bouwtekeningen Tekeningen van woningen en gebouwen: o.a. arbeiderswoningen, een herberg, een winkelhuis, een boerderij, villa’s, een ‘bijzondere’ school, een onderwijzerswoning, een herenbehuizing, tekeningen van gebouwde woningen, 1908-1910
    Restauraties van woonhuizen en boerderijen in Kloosterburen, 1969-1988
    Tekening van Luchtwachttoren in Warfhuizen
  Woningtellingen Woningtellingen: 1947 en 1954
  Volksgezondheid Gezondheidstoestand van de inwoners van Kloosterburen in 1860
    Staat van personen die zijn aangetast door een besmettelijke ziekte, 1898-1933 (Kloosterburen)
  Film Film van kranslegging op Engelse oorlogsgraven in Westernieland, 1947
    Dorp Eenrum, 1963; dorp Pieterburen, 1967-1968; dorp Eenrum, 1985
  Afbeeldingen & Documentatie Foto’s en krantenknipsels: 1930-1989 (over algemene zaken, over dorpen Eenrum, Pieterburen, Westernieland);
    Dia’s van woningen in de hele gemeente, 1985 (alfabetisch geordend op straatnaam); Panoramafoto Kloosterburen, 1926; luchtfoto’s Ulrum, ca. 1950
Landbouw Kloosterburen Staten van met granen ingezaaide landerijen met vermelding van de opbrengst, 1819
    Staten van opbrengsten van de landbouw, 1835-1845
    Staat van de verbouwde hoeveelheden koolzaad en van buiten de provincie verkochte runderen, met vermelding van de koopprijs, 1854
  Boerderijen Menneweer Boerderijen Menneweer (een aantal boerderijen op de wierde van Menneweer, voornamelijk in eigendom van de familie Dijkhuis): inventaris van de gezamenlijke goederen, 1808; gedicht voor een 25-jarig huwelijk van leden van de familie, 1850; opgave van verbouwde granen, 1850-1853 (met oude maten als juk en hok); akten van verkoop van de boerderijen, 1782-1786 (met zegels); boedelinventaris van L. Helprichs, 1789
  Fam. Mansholt Brieven van Multatuli aan Mansholt 1874-1882, geschreven (en later uitgetypt).
    Diverse artikelen van leden van de familie Mansholt.
  Film ‘Landbouw in De Marne in vier jaargetijden’ ca. 1939-1941, te bekijken via: www.gava.nl
  Afbeeldingen Boerderijen Menneweer, 1973; boerderij Fletum (eigendom familie Mansholt), 1924, 1973; werkzaamheden op Fletum, ca. 1910
  Bibliotheek I.H. Zijlma, De boerderijen in De Marne (Leens 1976): boerderijenboek
Kerken Charter Middeleeuwse akte: testament van Ode Ponte ten Dijke (van borg Dijksterhuis) ten gunste van de kerk van Pieterburen, 1448
  Bulla Bulla van paus Pius XI, waarbij aan de parochiekerk van Wehe den Hoorn diverse aflaten worden verleend, 1928
  Tekeningen kerken Tekeningen van de architect Wittop Koning van de kerk van Leens, 1949-1951; tekening en situatieschets van de oude en nieuwe RK kerken te Wehe den Hoorn, 1925; ontwerptekeningen voor de nieuwe RK kerk te Wehe den Hoorn, 1925; tekeningen van het bankenplan en de kerkbanken voor de nieuwe RK kerk te Wehe den Hoorn, 1927; bouwtekening van de torenspits van de kerk van Hornhuizen, 1850
  Tekeningen school Tekeningen van de RK school te Kloosterburen, 1950
  Restauraties NH kerken in Hornhuizen en Kloosterburen en RK kerk in Kloosterburen (alles met technische tekeningen: doorsneden en plattegronden), 1969-1988
  Sloop Bestek en voorwaarden met contracten voor de sloop van de oude kerk in Wehe den Hoorn, 1927
  Folder NH-kerk Ulrum Folder NH kerk Ulrum: ‘Enkele bijzonderheden over de NH kerk te Ulrum’, z.d.
  Orgels Tekeningen van het orgel in de kerk van Zuurdijk, 1922; tekeningen van het orgel in de RK kerk van Wehe Den Hoorn, 1940
  Kerkhof Plattegrond van het RK kerkhof met vermelding van de graven te Wehe den Hoorn, 1918-1955
  Bedeling Overzichten van bedelingen van de hervormde gemeente Mensingeweer, waarin per persoon vermeld is wat men op welk moment kreeg (vooral kleding en levensmiddelen), 1853-1886.
  Krantenknipsels Krantenknipsels over de kerk van Mensingeweer, 1955
  Afbeeldingen RK kerk Kloosterburen, ca. 1930-1950; NH kerk Kloosterburen, ca. 1930; NH kerk Leens tijdens restauratie, 1948; NH kerk Mensingeweer, ca. 1925-1950; NH kerk Pieterburen, ca. 1925-1950; NH kerk Pieterburen met in 1961 afgebroken pastorie, ca. 1960; restauratie toren Pieterburen, ca. 1962-1972; NH kerk Ulrum, 1912; NH kerk Warfhuizen, ca. 1925-1960; NH kerk Zuurdijk, 1928
  Bibliotheek Werkgroep Grafschriftenproject Nederland, Grafschriften van het kerkhof te Zuurdijk (Leeuwarden 2001)
Arbeiders, armoede en werk- verschaffing Kiesrecht Oproep van een socialistische partij aan arbeiders om zich aan te sluiten bij de partij en samen te strijden voor algemeen (mannelijk) kiesrecht (handgeschreven), eind 19e eeuw
  Arbeiderswoningen Tekeningen van arbeiderswoningen, 1902-1907
    Stuk over subsidieverlening voor aankoop arbeidershuisje
  Arbeiderslonen Staat van arbeidslonen bij landbouw, veehouderij en tuinbouw in Nederland, onderverdeeld naar soort arbeid, 1898
  Tewerkstelling Staten van tewerkgestelden met vermelding van hun weekloon, 1934
    Verzoekschrift van de afdeling Leens van de ‘Bond van Orde door Hervorming’ om werklozen bij wijze van werkverschaffing stenen te laten stukslaan, 1893
    Brief van B&W van Leens aan de gemeenteraad met een voorstel voor de tewerkstelling van werklozen bij tuinbouwbedrijven, met de handtekeningen van de raadsleden die met het voorstel instemden, ca. 1933
    Stukken over het ontginnen van gronden door particulieren in het kader van de werkverschaffing, 1935-1944 (omvat meerdere voorstellingen voor projecten, met overzicht van verwachte (loon)kosten)
    Overzicht van kosten van specifiek werk in de werkverschaffing en van steun(bedragen) aan werklozen, 1921-1927
    Overzicht van werklozen, werkverschaffing en steunuitkeringen in de gemeente Ulrum, 1931
  Armoede (steun en bedeling) Lijsten van aantallen bedeelden met onderverdeling in verschillende groepen, 1817 (Eenrum en Kloosterburen)
    Staten van het armwezen, met vermelding van inkomsten en uitgaven en het aantal bedeelden in Kloosterburen, 1821-1823
    Lijst van kinderen die naar de inrichtingen van weldadigheid zijn gestuurd, 1828
    Staten van godshuizen in Kloosterburen, met vermelding van o.a. het aantal bedeelden en de uitgaven voor de armen, 1861-1862
    Overzicht van aan de hervormde diaconie van Zuurdijk toebehorende gebouwen en gronden, die door bedeelden gratis bewoond en gebruikt worden, 1846.
    Opgave van uitdeling in de winter van 1846-1847 van levensmiddelen en brandstoffen aan behoeftigen (Kloosterburen)
  Film ‘Dai nait dieken wol, mout wieken’, over werkverschaffing in ‘De Slikken’, ca. 1939-1940, te bekijken via: www.gava.nl
  Afbeeldingen Interieur en exterieur van een bewoonde, maar onbewoonbaar verklaarde woning in Ulrum, 1969
  Bibliotheek C. Stolk, Slikken of stikken: werkverschaffing in Groningen 1939-1955 (Scheemda, 1993), vooral over de werkverschaffing bij de inpoldering in Westernieland.
Trein, tram & bus Spoorlijnen Trajecttekeningen van spoorlijnen, 1909-1911, 1916 (Kloosterburen)
    Krantenartikel over de officiële proefrit van de tram op het traject Winsum-Ulrum, 1897
    Foto’s van de paardentram
    Krantenartikel over de opmkomst en ondergang van tramlijnen in Noord-Nederland, 1960
    Stukken over de spoorlijn Winsum-Zoutkamp: 1881-1954, o.a. intekenlijsten voor de aanleg van de spoorlijn, 1909-1920; trajectkaarten, technische tekeningen (van stations, stopplaatsen, loodsen), krantenknipsel over opheffing, ca. 1935; stukken over de opheffing (technische tekeningen van stations, situatietekeningen van stations, tracé-tekeningen)
  Busdiensten Dienstregeling van de autobusdienst Hornhuizen-Groningen,
    Stukken over de vaststelling van de route en de dienstregeling van autobusdiensten van de GADO, 1950-1972
    Stukken over de bus te Ulrum
    Dienstregelingen autobusdienst Zoutkamp-Groningen met tarieven, 1930-1936
  Film Gado 1957-1972, met o.a. Zoutkamp, te bekijken via: www.gava.nl
  Afbeeldingen Autobus van De Marne Busdienst, 1925; voormalige treinstation Ulrum, ca. 1935-1955 en 1972; paardentram Wehe-Den Hoorn, 1900; opening tramremise Wehe-Den Hoorn, 1897
  Bibliotheek ‘Autobusstation van de Marnedienst’ in: Nederlands Transport, jrg. 6 (1954) nr. 19, p. 313
Bedrijvigheid Tellingen 1918 Kloosterburen: staat van o.m. het aantal telegraafkantoren, vrachtrijders, omnibusdiensten, ambachtslieden, winkeliers, stoomketels, fietsen, 1918
    Eenrum: staat van o.a. het aantal huizen, smeden en varkens, 1918
  Opgaven van fabrieken, werkplaatsen, personeel, etc. Lijsten van fabrieken en werkplaatsen in Kloosterburen met vermelding van o.a. het aantalwerklieden, 1848 en 1861; registers van o.a. het aantal werkende jongeren in winkels en werkplaatsen, 1900-1911
    Staat van o.a. het aantal molens, straatlantaarns en fabrieken en werkplaatsen per gemeente in het gebied Hunsingo, 1910
    Overzicht van fabrieken en werkplaatsen, 1897-1936
    Lijsten van goud- en zilversmeden, horlogemakers, juweliers en kooplieden in Kloosterburen, 1951
    Lijst met landbouw- en middenstandsbedrijven in Kloosterburen, 1951
    Staat van in de gemeente Leens gevestigde broodbakkers, 1931
    Staat van bedrijven in de gemeente Leens, die in 1905 jongeren en/of vrouwen in dienst hadden, 1906
    Lijst met banketbakkers en winkeliers in koloniale waren in de gemeente Eenrum, met vermelding van o.a. de omzet van suiker in de periode, 1 juli 1915-1 juli 1916
    Overzichten van in de gemeente Leens gevestigde graanmolenaars, 1931
  Afbeeldingen Tekeningen van smederijen in Zoutkamp, z.d.
    Tekening van cichoreifabriek te Kloosterburen
    Bouwtekening van de boterfabriek te Wehe, 1917
    Brief- en rekeninghoofden van bedrijven in Kloosterburen, Ulrum en Zoutkamp, eerste helft 20e eeuw
    Foto’s van Eisse Muller met hondekar, ca. 1900; bakkerij in Kloosterburen, ca. 1970; korenmolen ‘Hollands Welvaart’ Mensingeweer, ca. 1960; molen ‘De vier winden’ Pieterburen, ca. 1930-1955; smederij W. Weber Ulrum, 1961; Luchtfoto Goyarts & zn, zaadteelt en selectiebedrijf, ca. 1950-1970; luchtfoto melkfabriek Wehe-Den Hoorn, 1950

Foto van de paardentram Foto van de paardentram

IX  Wereldoorlogen en crisistijd (1900-1950)

Tweede Wereldoorlog en jodenvervolging Distributie Stukken over de distributie van brandstoffen, 1940-1947
  Torenklokken Stukken over de bescherming van torenklokken van de NH kerken in Kloosterburen en Hornhuizen en in de gemeente Leens tegen roof (door Duitse bezetter), 1939-1945
  Vorderingen Vorderingen door de bezetter: goederen, vee en diensten (overzichtslijsten met o.a. hooi, paarden, voertuigen, prikkeldraad, fietsen, etc.)
    Stukken over het vorderen van radio’s, 1943-1945
  Avondklok Aanvragen met toekenning van ontheffing voor verblijf in open lucht tussen 0.00 uur en 04.00 uur, 1940-1945
  Verzet Stukken over het ondergrondse verzet in de oorlogsjaren, 1945 (verslag van de burgemeester over hoe de gemeente is omgegaan met de bezetter)
    Systeemkaarten met informatie van verzetsbetrokkenen (coll. OVCG) te bekijken via: www.groningerarchieven.nl
  Maatregelen tegen Joden Stukken over maatregelen tegen personen van joodse afkomst, 1941-1943
  Herinneringen aan Joods leven Herinnering van Noach Benninga aan het leven van joden in Eenrum in de eerste helft van de 20e eeuw
    Foto van de voormalige synagoge te Leens, 1972
    Jeuden in Grunn (zie: www.kunststationcultuur.nl) mét leskist en de themasite www.jodeningroningen.nl
  Documentatiemateriaal Voedsel- en kledingbonnen, noodgeld, voorlichtingsfolders, etc.
  Film ‘Het offer’, oproep om steun aan oorlogsslachtoffers, 1946, te bekijken via: www.gava.nl
  Bibliotheek P. van den Burg, Bewoners van De Marne in de Tweede Wereldoorlog (Bedum 2004)

Lijst van joden in de gemeente Leens Lijst van joden in de gemeente Leens

X Televisie en computer (1950-heden)

  Zeehondencrêche Pieterburen Brief en krantenbericht betreffende de start van de zeehondencrêche

Bus te Ulrum Bus te Ulrum