Zoek op de website

Gemeente Grootegast

De archieven nodigen u uit...

Om onze keuze aan archiefstukken over de rijke geschiedenis van haar grondgebied te bekijken en deze voor erfgoedonderwijs in uw klas te gebruiken.

Projectinformatie

Projectinformatie

'Grootegast in stukken' presenteert een selectie van archiefstukken rond de geschiedenis van de gemeente Grootegast uit de collecties van de gemeente Grootegast en het RHC Groninger Archieven.

lees meer

Grootegast in stukken - toelichting

Grootegast in stukken - toelichting

Het schema ‘Grootegast in stukken’ volgt de periode-indeling van de vaderlandse geschiedenis, zoals die is vastgesteld door de commissie De Rooij. Deze indeling kent tien perioden. Wij vermelden...

lees meer

Grootegast in stukken - overzicht

Grootegast in stukken - overzicht

Het schema ‘Grootegast in stukken’ bevat de volgende kolommen: 1. Onderwerp 2. Beschrijving – korte aanduiding van het aspect of soort stuk 3. Toelichting - omschrijving van de inhoud of...

lees meer

Grootegast in stukken - casus

Grootegast in stukken - casus

Kornhorn en Grootegast in de negentiende en begin twintigste eeuw.

lees meer