Zoek op de website

Gemeente Haren

De archieven nodigen u uit...

Om onze keuze aan archiefstukken over de rijke geschiedenis van haar grondgebied te bekijken en deze voor erfgoedonderwijs in uw klas te gebruiken.

Projectinformatie

Projectinformatie

'Haren in stukken' presenteert een selectie van archiefstukken rond de geschiedenis van de gemeente Haren uit de collecties van de gemeente Haren en het RHC Groninger Archieven.

lees meer

Haren in stukken - toelichting

Haren in stukken - toelichting

Het schema ‘Haren in stukken’ volgt de periode-indeling van de vaderlandse geschiedenis, zoals die is vastgesteld door de commissie De Rooij. Deze indeling kent tien perioden. Wij vermelden alleen...

lees meer

Haren in stukken - overzicht

Haren in stukken - overzicht

Het schema ‘Haren in stukken’ bevat de volgende kolommen: 1. Onderwerp 2. Beschrijving – korte aanduiding van het aspect of soort stuk 3. Toelichting - omschrijving van de inhoud of informatie.

lees meer

Haren in stukken - casus

Haren in stukken - casus

Kerkdorp Haren en de Nicolaaskerk

lees meer