Zoek op de website

Overzicht

VI Regenten en vorsten (1600-1700)

Vervening en de relatie met de Stad Groningen Veenborg ‘Welgelegen’ Restauratie veenborg ‘Welgelegen’ te Sappemeer/Borgercompagnie, 1966-1973. Met tekeningen van de situatie voor en na de restauratie.
    Boedelinventaris ‘Welgelegen’, 1695.
    Verkoopbiljet van ‘Welgelegen’, d.d. 24 maart 1747.
  Rentmeester Instructie voor de rentmeester der venen, 1848
  Veengronden Meetboek van de groene en toegemaakte landen in Hoogezand en Sappemeer (met namen van de eigenaren/pachters en grootte van de percelen, 1721
    Verordening voor het turfgraven in Sappemeer en omstreken, 1680.
    Publicatie van de in 1677 vastgestelde verordening op de accijns op turf, hout en takkenbossen.
    Voorwaarden voor de verhuur van venen in Sappemeer en Foxhol, 1628.
  Veenarbeiders Pamflet over het verbod om onlusten en oproer te veroorzaken bij het turfgraven in Veendam, Wildervank, Pekela en Sappemeer, 1749
  Compagnieën Contract van de oprichting van de Borgercompagnie, 1647
  Macht en bezit van de stad Groningen Akte van verkoop van een plaats te Hoogezand met huisje en de ‘overdracht’ van de stadslanden en venen daarbij gebruikt, 1671.
    Akte van verkoop van een woning op stadsgrond te Hoogezand, 1660.
    Verhuur en verkoop door de stad Groningen van venen in Sappemeer en Foxhol, 1628 en 1672.
    Charter (oud document) waarbij aan de rentmeester van Groningen een stuk hoogveen tussen Foxhol en Martenshoek wordt verkocht, 1634.
    Verhuur jachtvelden op stadsgronden Hoogezand-Sappemeer, 19e eeuw.
    Verlening van toestemming aan ingezetenen van Hoogezand, Sappemeer en Windeveer om aardappelen uit te voeren, onder voorwaarden en garanties voor de levering van aardappelen aan de Stad en aan de plaatselijke diaconieën, 1772
  Kaarten Kaarten van de venen bij de Borgercompagnie, 1662 en 1751.
    ‘Caartboek van Sappemeer’, door Tideman vervaardigde kaarten van veengebied Sappemeer, 1691. Te bekijken via www.groningerarchieven.nl.
  Bibliotheek 375 jaar Hoogezand en Sappemeer – J.F.J. van den Broek e.a. (2003), pag. 14-29 (ontstaan van het veen), pag. 30-68 ) (invloed van de Stad) en pag. 69-82 (vervening).
    Borgen en hofsteden in en om Hoogezand-Sappemeer – Historische vereniging Hoogezand – Sappemeer e.o. (1996 –heruitgave), pag. 19-38 (borg Welgelegen).
Instructie voor de rentmeester der venen, 1848
Instructie voor de rentmeester der venen, 1848
Instructie voor de rentmeester der venen, 1848
Instructie voor de rentmeester der venen, 1848
Meetboek van de groene en toegemaakte landen in Hoogezand en Sappemeer, 1721
Meetboek van de groene en toegemaakte landen in Hoogezand en Sappemeer, 1721
Pamflet over het verbod om onlusten en oproer te veroorzaken bij het turfgraven in Veendam, Wildervank, Pekela en Sappemeer, 1749
Pamflet over het verbod om onlusten en oproer te veroorzaken bij het turfgraven in Veendam, Wildervank, Pekela en Sappemeer, 1749
Verlening van toestemming aan ingezetenen van Hoogezand, Sappemeer en Windeweer om aardappelen uit te voeren, 1772
Verlening van toestemming aan ingezetenen van Hoogezand, Sappemeer en Windeweer om aardappelen uit te voeren, 1772
Gemeenteverslagen van Hoogezand (1851-1929) en Sappemeer (1851-1935.
Gemeenteverslagen van Hoogezand (1851-1929) en Sappemeer (1851-1935.
Gemeenteverslagen van Hoogezand (1851-1929) en Sappemeer (1851-1935.
Gemeenteverslagen van Hoogezand (1851-1929) en Sappemeer (1851-1935.
Gemeenteverslagen van Hoogezand (1851-1929) en Sappemeer (1851-1935.
Gemeenteverslagen van Hoogezand (1851-1929) en Sappemeer (1851-1935.
Brief- en rekeninghoofden van diverse bedrijven, 1850-1950
Brief- en rekeninghoofden van diverse bedrijven, 1850-1950
Brief- en rekeninghoofden van diverse bedrijven, 1850-1950
Brief- en rekeninghoofden van diverse bedrijven, 1850-1950
Brief- en rekeninghoofden van diverse bedrijven, 1850-1950
Brief- en rekeninghoofden van diverse bedrijven, 1850-1950
Distilleerderij en branderij ‘Vlijt en Eendracht’ te Sappemeer
Distilleerderij en branderij ‘Vlijt en Eendracht’ te Sappemeer
Register van schepen van koopvaardijkapiteins woonachtig in Sappemeer, 1850-1881. Met opgaaf van scheepstype en -grootte en jaar van gebruik
	Register van schepen van koopvaardijkapiteins woonachtig in Sappemeer, 1850-1881. Met opgaaf van scheepstype en -grootte en jaar van gebruik
Doorvaart van schepen bij brugwachter K. Orsel te Sappemeer, 1905-1906
Doorvaart van schepen bij brugwachter K. Orsel te Sappemeer, 1905-1906
Doorvaart van schepen bij brugwachter K. Orsel te Sappemeer, 1905-1906
Doorvaart van schepen bij brugwachter K. Orsel te Sappemeer, 1905-1906
Doorvaart van schepen bij brugwachter K. Orsel te Sappemeer, 1905-1906
Doorvaart van schepen bij brugwachter K. Orsel te Sappemeer, 1905-1906
Tewaterlating van schepen op de scheepswerf Van der Werff (ca. 1930)
	Tewaterlating van schepen op de scheepswerf Van der Werff (ca. 1930)
Staten van stoombootdiensten waarvan de onderneming in de gemeente Hoogezand is gevestigd, 1923-1929, 1931-1937
Staten van stoombootdiensten waarvan de onderneming in de gemeente Hoogezand is gevestigd, 1923-1929, 1931-1937
Plakkaat tegen de ontduiking van de tol te Foxhol 1725
Plakkaat tegen de ontduiking van de tol te Foxhol 1725
Plakkaat tegen de ontduiking van de tol te Foxhol 1725
Plakkaat tegen de ontduiking van de tol te Foxhol 1725
Routekaart van de elektrische tram Groningen-Winschoten, 1918-1919
Routekaart van de elektrische tram Groningen-Winschoten, 1918-1919

VIII Burgers en stoommachines (1800-1900)

Situatieschets Algemeen  
    Schoolmeesterrapporten, met uiteenlopende gegevens over de streek in het jaar 1828, ingevulde rapporten van Foxhol, Lula, Kropswolde en Westerbroek
    Gemeenteverslagen van Hoogezand (1851-1929) en Sappemeer (1851-1935. De jaren 1852 en 1854 ontbreken).
    Persoonsgegevens: volkstelling Sappemeer 1849; burgerlijke stand Sappemeer 1811-1949; Hoogezand 1811-1949; bevolkingsregisters Sappemeer 1850-1920, Hoogezand 1850-1920; (ook: lijst met bewoners van elf straten in Sappemeer 1820; lijst met personen die in verschillende kluften woonden 1812; register van gebouwen en van namen van bewoners of gebruikers 1880-1889)
    Bouwvergunningen, Hoogezand, 1916-1929 en 1930-1949. Het materiaal vanaf 1949-heden ligt bij de afdeling bouw- en woningtoezicht.
    Hinderwetvergunningen, Sappemeer 1894-1946; Hoogezand, 1876-1947.
    Landbouwverslagen, Sappemeer 1866-1889; (ook: opgave van de opbrengsten der graansoorten en veldvruchten 1817-1866 Sappemeer); Hoogezand 1868-1902.
    Gemeentegids van Hoogezand en Sappemeer 1924, 1951.
  Specifiek (Sappemeer)  
  Telefoonboeken Telefoonboek provincie Groningen, 1959-1984
  Bedrijven (handel) > zie ook onder strokarton en aardappelmeelindustrie Brief- en rekeninghoofden van diverse bedrijven, 1850-1950
    Tekening (uit hinderwetvergunning) van klompenfabriek te Sappemeer, 1918
    Tekening (uit hinderwetvergunning) van melkfabriek te Sappemeer, 1921
    Brief van wed. Vulsma over de verkoop van poffertjes te Hoogezand,
    Brief van arbeiders te Sappemeer met verzoek om werkverruimende maatregelen, 1894.
    Hinderwetvergunning voor een huidenzouterij en opslag van beenderen en lompen te Sappemeer, 1902
    Staten van fabrieken, trafieken en bedrijven Sappemeer 1843; 1843-1848; 1848-1849; 1897-1915 (gegevens, o.a.: soort bedrijf, naam eigenaar, adres, aantal werknemers
  Ambachten Staat van goud- en zilversmeden, horlogemakers, uurwerkherstellers 1837 (Sappemeer).
    Opgave merktekens bakkers te Sappemeer, 1823-1852.
  Religie Register van verschillende religies en aantallen gelovigen, 1815-1876.
    Bouwtekeningen van de restauratie van de NH kerk te Sappemeer en de bouw van de pastorie, 1941-1942.
    Tekeningen van de H. Willibrorduskerk te Kleinemeer, 1871.
    Prent van de hervormde kerk te Sappemeer vóór 1780.
  Bevolking Paspoorten, aan buitenlanders verstrekt voor een reis naar Groningen, 1811-1815 (met zegels).
    Boedelinventarissen van Berend Hindriks, knecht te Hoogezand 1776 en Grietje Hindriks Knolpot, gedetineerde, 1803, ook te bekijken via www.groningerarchieven.nl.
    Woningonderzoeken in het kader van de woningwet, 1904 (voorbeeld Stationsstraat 5a te Sappemeer: woning S.P. Christoffel)
  Molens Staten met opgave van drie in de gemeente aanwezige molens 1943 (gegevens o.a.: locatie molen, naam eigenaar/beheerder; gedetailleerde gegevens over de molen).
  Armenzorg & Naastenhulp Reglement noabergilden (burenhulp bij ziekte en overlijden), 1730-1824.
    Staat van bedeelde personen door de rk-parochie te Kleinemeer, 1829
    Instructie armenhuis Sappemeer, 1895
    Gebod aan de inwoners van Windeweer en Lula hun kinderen (uitsluitend) naar de school van de schoolmeester van hun kerkdorp te sturen, 1770 en opheffing van dit gebod in 1786.
  Onderwijs Inspectieverslagen van de school van Windeweer, 1818-1848.
  Afbeeldingen Via www.beeldbankgroningen.nl en www.beeldbankhs.nl te bekijken zijn o.a. foto’s van melkboer Jan Hekert in Hoogezand (ca. 1920), de gist- en spiritusfabriek Van Calcar te Hoogezand (ca. 1915-1935), het Diakonie-armenhuis te Hoogezand (ca. 1910), de dorpsstraat van Kiel-Windeweer (ca. 1915-1935), een smederij in Kiel-Windeweer (ca. 1920), een dorpsgezicht te Martenshoek (ca. 1930-1950), arbeiderswoningen in Westerbroek (ca. 1900) en de meelfabriek ‘Fulton’ te Foxham, 1907
  Bibliotheek Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het 300-jarig bestaan der gemeenten Hoogezand en Sappemeer 1628-1928 – E. Brinkman red. (1933)
    Hoogezand-Sappemeer in 1953 – gemeente Hoogezand (uitgave ter gelegenheid van het 325-jarig bestaan van de gemeente).
    Rond veenborg en Hooghout: kleine historie van Hoogezand en Sappemeer – J.J. Smedes (1984).
    Van veenkolonie tot industriegebied: Hoogezand rond 1900 – K. Vlak (1985).
Aardappelmeel- en strokartonfabricage (W.A. Scholten) Familie Scholten Foto’s en oorkonden van leden van de familie Scholten, wandelstok, verrekijker, knopen, duimstok, naambordje en bul, z.d.
  Fabrieken Prenten van diverse fabrieken van W.A. Scholten te Sappemeer en Hoogezand, ca. 1890.
    Distilleerderij en branderij ‘Vlijt en Eendracht’ te Sappemeer
    Tekening (uit hinderwetvergunning) van aardappelmeelfabriek W.A. Scholten te Hoogezand, 1918
    Tekening (uit hinderwetvergunning) van aardappelmeelfabriek ‘De Toekomst’ te Nieuwe Compagnie, 1915
    Tekening (uit hinderwetvergunning) van stroopfabriek ‘Eureka’ te Hoogezand, 1921 en een aardappelmeelfabriek, 1841
  Film ‘Scholtenfabriek Foxhol’, film over de aardappelmeelfabriek ca. 1950. Te bekijken via www.gava.nl of www.groningerarchieven.nl.
  Lonen Lijsten van arbeiders en loon van de fabrieken te Sappemeer (1890) en te Hoogezand, Zuidbroek en Veendam, 1871.
  Afbeeldingen Afbeeldingen van de strokartonfabriek Hooites-Beukema te Hoogezand (ca. 1902-1922), van meelfabriek ‘Fulton’ te Foxham (ca. 1880), aardappelmeelfabriek ‘Wilhelmina’ te Foxhol (ca. 1915-1930), N.V. Aardappelmeelfabriek ‘De Toekomst’ in Nieuwe Compagnie (1925) en van
  Bibliotheek 375 jaar Hoogezand en Sappemeer – J.F.J. van den Broek e.a. (2003), pag. 155-157 (W.A. Scholten) en pag. 160 (strokarton).
Zeescheepvaart en scheepsbouw Schepen Lijst van aantallen en soorten nieuw gebouwde schepen, 1839-1849.
    Staat van verliezen van schepen (o.a. door schipbreuk), 1838-1849.
    Register van schepen van koopvaardijkapiteins woonachtig in Sappemeer, 1850-1881. Met opgaaf van scheepstype en -grootte en jaar van gebruik
    Doorvaart van schepen bij brugwachter K. Orsel te Sappemeer, 1905-1906
    Opgave van de in de gemeente aanwezige schepen, 1931-1945.
    Bouwtekeningen van zeeschepen van scheepswerf E.J. Smit en Zoon, 1890-1950.
    Bouwtekeningen van zeeschepen van scheepswerf Van Diepen te Westerbroek, 1910-1991.
  Bemanning Registers van aanmonstering van zeevolk, 1817-1914
  Scheepswerven Prent van de scheepshellingen van Berg en Maathuis (ca. 1875), Coops (ca. 1875), van Waterhuizen (geromantiseerd), anno 1838, van de haven en scheepswerf Boon-Molema-De Cock aan de Hoofdstraat in Hoogezand, ca. 1900 en van een zeeschip op helling van werf Bodewes in 1981.
    Tekeningen (uit hinderwetvergunning) van scheepstimmerwerf L.J. Mulder en J. Suurmeijer te Hoogezand, 1923
  Tewaterlatingen Tewaterlating van schepen op werf Bodewes (1981), op de scheepswerf Van der Werff (ca. 1930) en bij de werf Pattje Waterhuizen in 1935. Veel opnamen van tewaterlatingen en proefvaarten zijn op scheepsnaam te vinden in de collectie P. Boonstra (collectie Groninger Archieven).
  Film Film van diverse tewaterlatingen van zeeschepen, 1970-1985.
  Bibliotheek De Groninger scheepsbouw – uitgave van de Scheepsbouwvereniging Hoogezand (jaren 60).
    375 jaar Hoogezand en Sappemeer – J.F.J. van den Broek e.a. (2003), pag. 87-89 (schuitenbouwers), pag. 119-121 (scheepswerven), pag. 166-169 (scheepvaart) en pag. 301-303 (scheepsbouwbedrijven in de laatste decennia).
Binnenvaart (o.a. turfvaart en beurtvaart) Doorvaartregistraties Register met scheepvaartbewegingen door het Winschoterdiep en het Borgercompagniesterdiep, 1905-1916.
  Scheepsjagers Afschrift van een raadsbesluit over het reglement voor de stalhouder van de scheepsjagerspaarden (in verband met het jagen van schepen van en naar Sappemeer), 1824 (in mooi oud handschrift)
  Stoombootdiensten (w.o. de beurtvaart) Staten van stoombootdiensten waarvan de onderneming in de gemeente Hoogezand is gevestigd, 1923-1929, 1931-1937 (met vermelding van o.a. de naam van de onderneming, gegevens over schepen
  Turfvaart Instructie voor de collecteur van het passagegeld voor turf in Sappemeer, 1669.
    Bepalingen voor schuitenschippers en tarieven voor vervoer van turf, 1774
    Bepalingen voor turfvervoer en vrachttarieven, 1784.
  Bruggen Verbod om schepen geforceerd onder de in een klapbrug veranderde brug bij Foxhol door te drukken, 1780.
    Tekening van de ophaalbrug (Boelemaklap of Kielsterklap) over het Kieldiep te Hoogezand, 1839-1841.
    Tekeningen van een brug te Winkelhoek en een ‘Hoogholtje’ te Martenshoek, 1832.
  Tarieven Aanplakbiljetten met tarieven voor brug- en sluisgelden 1925, 1956.
    Tarieven voor personen- en goederenvervoer van de bargedienst Groningen- Hoogezand- Sappemeer- Slochteren, 1855-1861.
    Tarievenoverzicht (gedrukt) inzake de heffing van tol te Foxham en Engelbert, 1913.
    Plakkaat tegen de ontduiking van de tol te Foxhol 1725
  Film Demping van het Winschoterdiep door Hoogezand-Sappemeer, 1971. Te bekijken via www.gava.nl of www.groningerarchieven.nl.
  Afbeeldingen Afbeeldingen van het beladen van een schip met tonnen jenever (ca. 1925-1950), van het lossen van een schip kolen in Kiel-Windeweer (ca. 1930) en het dempen van het Kalkwijksterdiep, 1967.
  Bibliotheek In het kielzog van de scheepsbouw: boot- en sloepmakers van Hoogezand: een chronologische verzameling historische gegevens, gebeurtenissen, anekdotes – A. Blaak (1998).
Winschoterdiep Kaarten Kaarten van het gebied rond het Winschoterdiep, met ingetekende route van het nieuwe Winschoterdiep, 1930-1949.
    Situatietekeningen van het Winschoterdiep van Groningen tot De Bult, 1900.
  Waterstaatkundige overzichten Overzichten (leggers) van in de gemeente aanwezige wateren, bruggen en waterwerken (Sappemeer, 1859, 1903-1905, 1913 en 1917; Hoogezand, 1900 en 1913).
  Bruggen Stukken over het verminderen van het aantal bruggen over het aan te leggen Winschoterdiep, 1948-1949.
    Stukken over de draaibrug over het Winschoterdiep in Foxham in de weg naar Foxhol, 1927-1929.
    Tekening van een ophaalbrug over het Winschoterdiep te Foxham, 1826.
  Verbreding Winschoterdiep Verbreding ten behoeve van een ligplaats voor schepen bij de werf van de gebroeders G. en H. Bodewes, 1918.
  Afbeeldingen Afbeeldingen van de brug over het Winschoterdiep bij de NH pastorie Hoogezand (ca. 1900), binnenvaartschepen in het diep (ca. 1920-1950), Winschoterdiep (1875), Winschoterdiep met de Kalkwijksterhooghout (1875), Winschoterdiep in Sappemeer (ca. 1900) en schaatsen op het diep, ca. 1940. Zie voor meer afbeeldingen www.beeldbankgroningen.nl.
Vervoer Trein & tram Verzoek om aanleg van een stoomtramweg van Zuidbroek over Sappemeer en Hoogezand naar Groningen en Siddeburen en over Slochteren naar Hoogezand, 1896-1907. Met kaarten van de geplande route
    Ontwerp voor de lijn van de stoomtram naar Zuidbroek, 1937
    Verzoek om aanleg en exploitatie van tramlijn van Sappemeer over Borgercompagnie naar Veendam, 1903.
    Routekaart van de elektrische tram Groningen-Winschoten, 1918-1919
    Bouwtekeningen van het seinhuis van het station te Hoogezand-Sappemeer, 1906, 1988.
    Bouwtekeningen van het station te Martenshoek, 1934, 1977
  Bus Dienstregeling autobusdiensten GADO, 1924, 1926, 1927 en 1929 en DAM, 1925.
    Dienstregelingen voor de trajecten Veendam-Pekela, 1924, 1927, 1929 en Veendam-Groningen, 1926.
  Tolwegen Verbod om met wagen, sjees, paarden of vee over het veen bij Wildervank naar markten in Drenthe te trekken om op die manier de tolhekken bij Foxham en Kropswolde te ontwijken, 1732.
    Tekening en plattegrond van een stalling aan het tolhuis te Foxham 1826.
    Tekening en plattegrond van het tolhuis te Foxham ca. 1850.
  Afbeeldingen (zie ook: scheepvaart) Afbeeldingen van de spoorbrug over het Kalkwijksterdiep (1967), de Kalkwijkster spoorbrug (ca. 1880), paard en wagen (1962), een zeppelin boven Hoogezand (ca. 1910-1930), spoorwegstation Kropswolde (1920 – zie ook scan 19), het laden van een treinwagon in Sappemeer (ca. 1925-1950) en station Martenshoek, ca. 1930.
  Bibliotheek Op reis met de GADO - propaganda-uitgave der N.V. Groninger Autobusdienst Onderneming Hoogezand (1952).

IX  Wereldoorlogen en crisistijd (1900-1950)

Gasfabriek Sappemeer Productiegegevens Verslagen van de toestand en de werking van de fabriek, 1905-1948 (gegevens over o.m. personeel, machines, gasberging, buizennet, straatverlichting, gasmeters, gasproductie en –levering, grondstoffen
  Gasmuntje Munt waarmee vroeger voor gas werd betaald, z.d.
  Tekeningen Bouwtekeningen en plattegronden van de gasfabriek.
  Afbeeldingen Diverse afbeeldingen op www.beeldbankgroningen.nl en www.beeldbankhs.nl.
Aletta Jacobs Bevolkingsregister Sappemeer Inschrijving bevolkingsregister
  Rijks HBS Inschrijving van Aletta Jacobs bij de Rijks HBS in Sappemeer, 1869 (eigenlijk is dit een toevoeging uit 1921: Aletta heeft enkele vakken gevolgd bij de HBS en is in 1869 niet officieel ingeschreven).Inschrijving van zus Frederika Jacobs bij de Rijks HBS in Sappemeer, 1871.
  Universiteit Groningen Inschrijving van Aletta Jacobs bij de Rijksuniversiteit Groningen, 1871
    Vermelding van Aletta Jacobs in het ‘Register van Examina’ van de faculteit der geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, d.d. 28 april 1874.
  Documentatie Kaart van Aletta Jacobs uit 1921.
    Aankondiging van de film Aletta Jacobs. Het hoogste streven.
    Aankondiging (affiche) van een tentoonstelling, 1979
  Afbeeldingen Afbeeldingen van de Rijks HBS (later het dr. Aletta Jacobs Lyceum, ca. 1880), van Aletta Jacobs (1890 en 1909) en van haar geboortehuis, ca. 1929.
  Bibliotheek Aletta Jacobs in Groningen – I. de Wilde (1979).
    Brieven van Aletta H. Jacobs aan de familie Broese van Groenou – I. de Wilde (1992).
    Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid: Aletta Jacobs 1854-1929 – M. Bosch (2005) (biografie; pag. 35-66 gaat over Aletta’s jeugd).
WO II en jodenvervolging Documentatie Voedsel- en kledingbonnen, noodgeld, voorlichtingsfolders, etc.
    Allerlei documentatiemateriaal (getypte vellen en knipsels) over de oorlog en jodenvervolging.
  Bezetting Verandering van de straatnaam Wilhelminalaan in Hoenslaan op last van de Duitse bezetter, 1942
    Verzoeken voor een vergunning om tussen 24:00 en 04:00 uur buiten te mogen zijn, 1941-1943
    Stukken over het overbrengen van een persoon (naam onherkenbaar i.v.m. privacy) wegens ‘asociaal’ gedrag naar arbeidskamp Vught, 1942.
    Stukken betreffende de invoering en vervroeging van spertijd, 1944.
    Stukken over de opheffing van stichtingen en verenigingen zonder economisch doel, 1940-1942.
    Diverse stukken over de opname van door het bombardement van Rotterdam getroffen kinderen in pleeggezinnen in Sappemeer, 1940
  Verzet Systeemkaarten van personen uit het verzet. Te zoeken en te bekijken via www.groningerarchieven.nl.
  Film ‘Verzet in Groningen’ 1980 (als voorbeeld van verzet tijdens de oorlog).
    ‘Het Offer’ 1946: oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers, 1946 (tijdsbeeld), te bekijken via www.gava.nl of www.groningerarchieven.nl.
  Joods leven in Groningen en onderwijsproject ‘Jeuden in Grunn’ (zie www.kunststationcultuur.nl en www.ovcg.nl) met leskist én de themasite www.jodeningroningen.nl.
  Maatregelen tegen Joden Stukken betreffende algemene maatregelen tegen Joden, 1941-1950
    Lijst met omgekomen inwoners van Hoogezand (w.o. Joden), 1944-1949
    Lijst met Joodse leerlingen in Sappemeer, 1941.
    Registratie van Joden, 1941-1948, w.o. aanmeldingsformulieren van een persoon geheel of gedeeltelijk van Joodse bloede (> bijvoorbeeld de registratie van Simon Bollegraaf in 1941)
    Stukken betreffende de aan- en verkoop van woningen van Joden aan de Noorderstraat in Sappemeer, 1943-1947 (met namen van Joodse eigenaren, doorverkoopaktes en geschatte waarde).
    Stukken over het vorderen van roerende en onroerende goederen van Joden, 1941-1943.
  Afbeeldingen Afbeeldingen van de voormalige synagoge in Hoogezand (1929 en ca. 1960), van het bestuur van de Joodse gemeente Hoogezand (ca. 1930), de verwoeste Hoogezandsterbrug (1945), de bevrijding door de Canadezen van Hoogezand (1945) en tanks van de Canadezen in Sappemeer, 1945
  Bibliotheek Hoogezand en Sappemeer tijdens de tweede wereldoorlog 1940-1945 – K.G. Bos e.a. (1991).
    De joodse gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer [en andere plaatsen] 1724-1950 - E.P. Boon e.a. (2001)