Zoek op de website

Projectinformatie

De archieven nodigen u uit...

Hoogezand-Sappemeer in stukken presenteert een selectie van archiefstukken rond de geschiedenis van de gemeente Hoogezand-Sappemeer uit de collecties van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en het RHC Groninger Archieven. De gemeente en de Groninger Archieven bewaren allerlei materiaal zoals archieven, foto’s, kaarten en drukwerk. Dit bevat informatie over leven, werken en wonen in de dorpen van de gemeente Hoogezand-Sappemeer in vroeger tijd.

Wij nodigen u uit om die stukken te gebruiken voor uw lessen, zodat u kinderen kennis kunt laten maken met geschiedenis in de eigen omgeving. Geschiedenis is geen ver-van-mijn-bed-show, maar is ook in de buurt.

Door het project Archieven in erfgoededucatie willen wij archieven leuker maken en het gebruik ervan makkelijker.

Hoogezand-Sappemeer in stukken geeft informatie over de beschikbaarheid van archieven en ander informatiemateriaal. Opgenomen is een overzicht van geselecteerde stukken om u een indruk te geven van de inhoud van onze collecties.

Onze selectie...

Wij kozen een aantal stukken, waarvan wij denken dat ze geschikt zijn om in de klas te gebruiken, omdat ze onderwerpen uit de geschiedenis dichterbij brengen. Wij presenteren vooral stukken over onderwerpen uit de geschiedenis, waar nu nog iets van te zien is en stukken, die aansluiten bij onderwerpen uit de Canon van Nederland of de Canon van Groningen.

U kunt onze selectie zo vergelijken met de door KunstStationC gemaakte lokale erfgoedlijnen. Natuurlijk kozen wij ook voor materiaal, dat duidelijk is, er goed uitziet en waarover iets te vertellen valt.

Uw vragen...

Hopelijk zijn er stukken bij, die u graag wilt gebruiken. Het kan ook zijn, dat u één van de gekozen onderwerpen interessant vindt, maar een ander aspect wilt behandelen. Dan hebt u andere stukken nodig. Misschien brengt onze presentatie u op een idee en wilt u weten welke informatie wij bewaren over een heel ander onderwerp.

Wij nodigen u van harte uit om uw vragen aan ons te stellen. Omdat zowel de gemeente als de Groninger Archieven stukken bewaren en u niet kunt weten bij wie u moet zijn, bemiddelen de Groninger Archieven bij de behandeling van uw verzoek. Wij bekijken dan, of er stukken zijn die een antwoord geven op uw vraag en waar ze zijn.

Uw mogelijkheden voor gebruik...

U kunt in overleg met ons reproducties van materiaal bestellen. Deze stellen wij zo veel mogelijk digitaal beschikbaar, zodat u de stukken kunt gebruiken op de computer of op een elektronisch schoolbord. Desgewenst kunnen stukken ook voor u geprint of gekopieerd worden. Wij brengen geen kosten in rekening voor het zoekwerk. De kopie- en scankosten moeten wel worden vergoed, maar die houden we zo laag mogelijk.

Bovendien is het onze opzet, dat u snel – in de regel binnen vijf werkdagen – over deze reproducties kunt beschikken. Deze dienstverlening geldt nadrukkelijk alleen voor eigen gebruik met uw leerlingen. Als u onze medewerking vraagt voor grotere projecten of de resultaten wilt verwerken in publicaties en evenementen, mag dit uitsluitend na overleg. Dan gelden ook andere voorwaarden.

Bestellen

U kunt mailen naar: educatie@groningerarchieven.nl. Als u reproducties wilt bestellen van stukken, die genoemd worden in deze presentatie vermeldt dan de volgende gegevens: naam gemeente, onderwerp, omschrijving van de stukken en of u scanbestanden of prints wilt.

Andere dienstverlening van archiefbeheerders...

Het project Archieven in erfgoededucatie is een extra aanbod van archiefbeheerders. Daarnaast zijn er natuurlijk andere mogelijkheden om van het archief gebruik te maken. Archiefstukken zijn vaak uniek en dus onvervangbaar. Daarom zijn de stukken in origineel alleen ter inzage bij de gemeente of de archiefdienst. Als u met uw leerlingen graag eens een archief in het echt wilt zien, een archiefmedewerker wilt laten vertellen in de klas of wilt laten meewerken aan een activiteit of project, kunt u contact opnemen.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer beheert de archieven van het bestuur van die gemeente, waaronder de archieven van de voormalige gemeenten Hoogezand en Sappemeer, die tot en met 1948 bestaan hebben. Al eerder waren opgeheven de gemeenten Westerbroek (1808-1811) en Windeweer (1821), waarvan ook stukken worden bewaard. Verder zijn er vele archieven van particulieren, een verzameling foto’s en prentbriefkaarten vanaf 1900, 19e en 20e eeuwse kranten en een verzameling boeken over de plaatselijke geschiedenis. De gemeente heeft een eigen beeldbank: www.beeldbankhs.nl én neemt deel aan de Beeldbank Groningen.

Contactgegevens...

Wilt u bellen en overleggen:

 • Gemeente Hoogezand-Sappemeer,
  Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand
  Tel. (0598) 373683

Vragen naar: dhr. T. (Teade) Smedes, medewerker gemeentearchief

 • RHC Groninger Archieven
  Cascadeplein 4, 9726 AD GRONINGEN
  Tel. (050) 5992000
  Vragen naar: dhr. P. (Peter) Riem, medewerker educatie

Projectinformatie:

Hoogezand-Sappemeer in stukken is samengesteld in het kader van het project Archieven in Erfgoededucatie, uitgevoerd door het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven i.s.m. alle gemeenten, met financiële steun van de provincie Groningen en de Regionale Cultuur Plannen.

Voor dit project is nauw samengewerkt met KunststationCultuur in Winsum en met IVAK cultuurfabriek in Delfzijl.

Het materiaal is bestemd voor gebruik in de klas. Overig gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de samenstellers en rechthebbenden.

Samenstelling: RHC Groninger Archieven (J. Oldenhuis, H. Perton, mw. M. van der Ploeg, mw. J. Ritsema, P. Riem) en gemeente Hoogezand-Sappemeer (dhr. M.B. Ahlte en dhr. T. Smedes).