Zoek op de website

Gemeente Leek

De archieven nodigen u uit...

Om onze keuze aan archiefstukken over de rijke geschiedenis van haar grondgebied te bekijken en deze voor erfgoedonderwijs in uw klas te gebruiken.

Projectinformatie

Projectinformatie

'Leek in stukken' presenteert een selectie van archiefstukken rond de geschiedenis van de gemeente Leek uit de collecties van de gemeente Leek en het RHC Groninger Archieven.

lees meer

Leek in stukken - toelichting

Leek in stukken - toelichting

Het schema ‘Leek in stukken’ volgt de periode-indeling van de vaderlandse geschiedenis, zoals die is vastgesteld door de commissie De Rooij. Deze indeling kent tien perioden. Wij vermelden alleen...

lees meer

Leek in stukken - overzicht

Leek in stukken - overzicht

Het schema ‘Leek in stukken’ bevat de volgende kolommen: 1. Onderwerp 2. Beschrijving – korte aanduiding van het aspect of soort stuk 3. Toelichting - omschrijving van de inhoud of informatie.

lees meer

Leek in stukken - casus

Leek in stukken - casus

Harm Bronsema (1884-1951) was de grondlegger van drukkerij en uitgeverij Bronsema in Leek. In 1908 kocht hij als 23 jarige het gebouw aan de Tolberterstraat 42 dat hij inrichtte als woonhuis,...

lees meer