Zoek op de website

Leek in stukken - overzicht

III en IV Monniken en ridders / Steden en staten (500-1500)

Kerk in Midwolde Grafmonument Contract tussen Anna van Ewsum en Rombout Verhulst voor het maken van een grafmonument, 1644
  Dopen Doopboek met daarin ook vermelding van enige leden van de familie Van Panhuys, 1817-1845
  Bedeling Naamlijst van bedeelden in de gemeente, 1901-1917
  Graven Begrafenisregisters 1919-1953 van kerkhof en begraafplaats Midwolde (en andere begraafplaatsen)
    Voor zoeken naar afzonderlijke graven ook: www.graftombe.nl
  Afbeeldingen Afbeeldingen: foto van rouwbord van Wilhelm van Inn- en Kniphuizen, 1913 (scan 12); foto grafmonument z.d. (scan 13); foto exterieur van de kerk 1913 (scan 14), foto gebrandschilderd raam ter nagedachtenis aan familie Van Panhuys, 1913 (scan 15). Deze en andere foto’s zijn te vinden op: www.beeldbankgroningen.nl
    Prentbriefkaarten op: www.beeldbankgroningen.nl
  Film Beelden in toeristische film over Leek, 1939

Fotoviewer

Prentbriefkaart van Nienoord, 1903
Prentbriefkaart van Nienoord, 1903
Kaart van de Nienoordse venen, 1707
Kaart van de Nienoordse venen, 1707
Foto van de grestaureerde wandpanelen van Collenius uit 1675
Foto van de grestaureerde wandpanelen van Collenius uit 1675
Foto van de uit ca, 1700 daterende schelpengrot
Foto van de uit ca, 1700 daterende schelpengrot
Foto van rouwbord van Wilhelm van Inn- en Kniphuizen, 1913
Foto van rouwbord van Wilhelm van Inn- en Kniphuizen, 1913
Foto kerk in Midwolde, 1913
Foto kerk in Midwolde, 1913
Boerderijtje aan de Diepswal, 1972
Boerderijtje aan de Diepswal, 1972
Foto van gebrandschilderd raam ter nagedachtenis aan familie Van Panhuys, 1913
Foto  van gebrandschilderd raam ter nagedachtenis aan familie Van Panhuys, 1913
Strokartonfabriek 'Erica II' te Oostwold, 1966
Strokartonfabriek 'Erica II' te Oostwold, 1966
Zuivelfabriek De Leijmpf
Zuivelfabriek De Leijmpf
Plaatsbewijs Drachtster tram
Plaatsbewijs Drachtster tram
Krantenartikel over schipbreuk bij Enumatil; het schip verging door aanvaring met Lemmer stoomboot, 1877
Krantenartikel over schipbreuk bij Enumatil; het schip verging door aanvaring met Lemmer stoomboot, 1877

V  Ontdekkers en hervormers (1500-1600)

Borg Nienoord Charter Akte van verkoop van grond bij Nuis aan Beetke van Rasquert, met zegel, 1551, als voorbeeld van een middeleeuws stuk
  Zegels Zegel van Wigbolt van Ewsum, 16e eeuw, als voorbeeld van een zegel, een middeleeuwse ‘handtekening’ voor officiële brieven)
    Zegel van Karel V onder een brief over het verlenen van erfrecht op rechtspraak in Vredewold aan Beetke, weduwe van Wigbolt van Ewsum en haar erfgenamen, 1531
  Borgbewoners Huwelijkscontract tussen Ulrich van Inn- en Kniphuizen en Wendelina van Panhuys, waarbij de Nienoord overgaat naar het laatstgenoemde geslacht, 1830
    Overlijdensakten van Jonkheer Hobbe van Panhuis en Jonkheer mr. Johan Abraham van Panhuys , 6 nov. 1907. Overlijdensadvertentie voor Van Panhuys, 1907.
  Bezittingen Boedelinventarissen, overzichten van roerende en onroerende bezittingen van bewoners van de Nienoord 1645-1803
    Kaart van de Nienoordse venen, 1707
    Processtukken over het Bollemeer, 1669-1673, met tekening van de slag bij dat meer
    Staat- en rekeningboek over bezittingen en opbrengsten, 1797-1803
  Afbeeldingen Foto van de gerestaureerde wandpanelen van Collenius uit 1675
    Foto van de afbeelding van Nienoord op de Beckeringkaart, 2e helft 18e eeuw
    Foto van portret van Hobbe van Panhuys, ca. 1900 en van de uit ca. 1700 daterende schelpengrot, 1966
    Prentbriefkaart van Nienoord, ca. 1903; voor deze en vele andere afbeeldingen op www.beeldbankgroningen.nl
  Kaart Wandelkaart: gids met wandelkaarten van Leek en omgeving, met toeristische informatie over landgoed Nienoord, 1928
  Film Toeristische film over Leek, 1939
  Bibliotheek Luc Eekhout, Nienoord (2007)
    S. de Groot-Jager, ‘Grensgevallen’. In: ‘t Olde Guet’, 2007, afl. 7, p. 4-14 (artikel over het ontstaan van de grenzen, waar de families Van Ewsum en Van Inn- en Kniphuizen een rol in speelden)

Foto van de afbeelding van Nienoord op de Beckeringkaart, 2e helft 18e eeuw Foto van de afbeelding van Nienoord op de Beckeringkaart, 2e helft 18e eeuw

VII Pruiken en revoluties (1700-1800)

Waterwegen en bedrijvigheid Scheepsjagers Vergunningen voor scheepsjagers (mannen die met paarden op jaagpaden langs de kanalen de schepen voorttrokken), 19e en 20e eeuw
  Scheepvaart Diverse documenten over toezicht op scheepvaart in provincie, zoals over oorlogsmaatregelen in 1940
    Verordeningen rond de beurtvaart, met daarin opgenomen tarieven en dienstregelingen, 19e eeuw
    Staat van stoombootdiensten in de gemeente Leek 1918, 1921-1923-1934. Met de volgende gegevens: plaats, naam, aantal diensten, gegevens van stoomboten, etc.
    Melding van een stoomboot, een schuitendienst Enumatil-Groningen en beurtschepen vanaf Zevenhuizen, in het jaar 1915
    Afvaarttijden: bijv. in 1914 vermelding van de vertrektijden van het marktschip vanuit Enumatil
    Dienstregeling en prijzen stoombootdienst Leek, 1969
    Statistische gegevens over scheepvaartbewegingen 1922-1931, met onder andere: plaats van waarneming, type schip (zee, binnenvaart), stremmingen, etc.
    Krantenartikelen over schipbreuk bij Enumatil; het schip verging door aanvaring met Lemmer stoomboot, 1877
  Kaart Kaarten met oude vaarroutes, bijv. een tekening van de route Groningen-Friesland van Occo Janssen Bockebloet uit 1646
  Afbeeldingen Foto draaibrug Enumatil. Prentbriefkaarten: Enumatil Hoendiep 1931, Hoendiep 1967, Hoendiep 1908, rolpaal en scheepsjager bij Vierverlaten 1915. Deze en andere afbeeldingen te bekijken via www.beeldbankgroningen.nl
  Molen Foto molen Eben Haezer te Enumatil 1972; bouwtekening
  Strokartonfabriek Strokartonfabriek ‘Erica II’ te Oostwold 1928 met foto 1966
  Aardappelmeelfabriek bouwtekening aardappelmeelfabriek De Drie Provincien Oostwold 1920
  Bibliotheek S. Cazemier, Met zeilschip, trekschuit en stoomboot naar de stad: waterwegen en verkeer te water in en om de gemeente Leek (2008)

Molen Eben Haezer te Enumatil, 1972 Molen Eben Haezer te Enumatil, 1972

VIII Burgers en stoommachines (1800-1900)

Situatieschets (Zevenhuizen) Algemeen  
    Schoolmeesterrapporten met uiteenlopende gegeven over de streek in 1828. Met ingevulde informatie over Enumatil, Leek, Tolbert en Zevenhuizen
    Gemeenteverslagen, met uiteenlopende gegevens over de gemeente 1851-1930: o.a. veiligheid en landbouw.
    Persoonsgegevens, afkomstig uit Burgerlijke Stand, 1808-1939, en bevolkingsregister, 1850-1940. Met opgave van leeftijd, religie, beroep
    Bouwvergunningen met tekeningen vanaf 1905 - voorbeelden van diverse gebouwen: behuizing met schuur te Zevenhuizen, 1910 en school met de bijbel te Zevenhuizen, 1908
    Hinderwetvergunningen (met (technische) tekeningen en plattegronden van vervuilende bedrijven of fabrieken, zoals smederijen, bakkerijen, timmerwerkplaatsen), vanaf 1875
    Telefoonboeken, met namen en beroepen, 1959-1985
  Specifiek  
  Veenbrand Kwitanties voor gedupeerden (om kleding, e.d. te kopen), brieven van gedupeerden met verzoeken om een vergoeding of met dankbetuigingen, 1833-1835
  Armoede Gegevens over armoede, landbouwproducten en prijzen, 1851-1936
    Staat van werkzoekenden in de gemeente 1932
  Bedrijvigheid Bedrijfsadvertenties: in krant 1957; in Groninger Agenda, 1969
    Overzicht van soorten bedrijven in 1977
  Boerderij Boedelinventaris boerderij: bezittingen van Geertje Derks te Zevenhuizen, 1893
  Electriciteit Brief van bewoners Zevenhuizen (1929), met verzoek om te worden aangesloten op elektriciteitsnet.
    Tarievenlijst elektriciteit, 1921-1927
  Film Film met beelden van Zevenhuizen en omgeving, 1939
Landbouw & bedrijvigheid Landbouwopbrengsten Omvang van de oogst per product 1851-1936
  Veeteelt Veemarkt in mei en september 1855, aangevoerd vee op de Tolbertermarkt 1871
    veemarktverordeningen 1923-1930-1934
  Zuivelfabriek Bouwvergunning voor zuivelfabriek De Leijmpf, 1916 (scan 56) en krantenartikel over brandkastkraak in De Lijempf, 1966
  Boeren Persoonsgegevens van een boer: familie Hummel, kleine boer, 1880-1890
    Inventaris van bezittingen van een boer: Bonnen Sijkes Iwema en Trijntje Harms,1793
  Afbeeldingen Veenarbeiderswoning, z.d.
    Brief- en rekeninghoofden: van o.a. hoef- en grofsmid en kachelmaker in Tolbert en en van zuivelfabriek De Lijempf uit eerste helft 20e eeuw
    Foto’s van zuivelfabriek De Lijempf 1916 (scan 21); boerderijtje aan de Diepswal 1972
  Bibliotheek B. Hovinga e.a. red., Tolbert, het Oalerliek dorp, (1983) p. 54-60. (over landbouw)
    Dave Gout, Het broodoproer te Groningen in 1841. (1977) (o.a. over de opbrengsten van rogge en kosten van brood)
    Diverse nummers van het tijdschrift Historisch Leek over Landbouw.
    Historie van en over Zeu’mhusen, fotoboekje met allerlei weetjes over het dorp Zevenhuizen.
    J. Sijbolts, Geschiedenis van Vredewold (1957) p. 75-86. (geeft een uitgebreide en levendige beschrijving van de veenbrand)
    J. Russchen, ‘Het werkhuis in Zevenhuizen’, In: Historisch Leek, 1998, nr. 3., p. 21-24
    Het Zuidelijk Westerkwartier (ca. 1975): boekje met een stuk over de landinrichting; kaart van de regio met industrie, bos- en heidegebied, kernen, auto- en spoorwegen en kanalen; gegevens over de werkloosheid; gegevens over de agrarische ontwikkeling.

Bouwtekening zuivelfabriek De Leijmpf, 1916 Bouwtekening zuivelfabriek De Leijmpf, 1916

IX  Wereldoorlogen en crisistijd (1900-1950)

Drachtster tram (1913-1985) Aanleg Aanleg tramlijn: Oosterwolde-Leek 1920, 1923, met kaart en begroting.
    Tekeningen van bruggen, locomotieven en het spoor z.d., rijdend materieel, 1914
  Films Films over de Drachtster tram: C.R. Tiddens 1936-1957; C.R. Tiddens 1939
  Dienstregeling Vertrektijden 1913, dienstregeling 1975, met foto
  Exploitatie Stukken over: kosten, stopplaatsen, stakingsdreiging, ontwerpen, kaarten, etc.
  Documentatiemateriaal Diverse folders, 1925 en 1973 en aankondigingen, met bijvoorbeeld tarieven, vertrektijden en reclames
  Kranten Krantenartikelen: bijv. in 1980 de vermelding van een ontsporing van een locomotief, een artikel over de historie van de Drachtster Tram (1959)
Tweede Wereldoorlog en Jodenvervolging Algemeen (documentatie) Voedsel- en kledingbonnen, noodgeld, voorlichtingfolders, etc.
  Verzet Systeemkaarten van personen uit het verzet. Te zoeken en te bekijken via www.groningerarchieven.nl.
  Film ‘Verzet in Groningen’, 1980 (als voorbeeld van verzet tijdens de oorlog).
    ‘Het offer’: oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers, 1946 (tijdsbeeld), te bekijken via www.gava.nl of www.groningerarchieven.nl.
  Ooggetuigenverslagen Verhalen over bezetting en bevrijding
  Afbeeldingen Benzineschaarste in Leek (trouwauto wordt voortgetrokken door paarden)
  Maatregelen tegen Joden Opdracht tot opgave van personen van geheel en gedeeltelijk joodse bloede 1941, met lijst van Joden in de gemeente Leek
  Joods leven in Groningen en onderwijsproject ‘Jeuden in Grunn’ (Zie www.kunststationcultuur.nl en www. ovcg.nl) met leskist én themasite www.jodeningroningen.nl
  Joodse school Leek Documentatiemap
  Bibliotheek G.J. van Klinken, De joodse gemeenschap in het Westerkwartier, Peize en Roden, (1987). Met geschiedenis, bevolkingsoverzichten en grafzerken
    Joden in Leek en Nietap (1995), boekje speciaal geschreven voor het basisonderwijs, is in 1995 uitgereikt aan de hoogste klassen
    De Joodse School in Leek (1995), boekje over het Joodse schooltje

Folder met dienstregeling en prijzen van de Drachtster tram Folder met dienstregeling en prijzen van de Drachtster tram