Zoek op de website

Overzicht

III en IV  Monniken en ridders / Steden en staten (500 -1500)

Klooster Trimunt Oorkonden Middeleeuwse oorkonde (‘charter’) over de verhuur van land in Lettelbert, 1576.
  Afbeeldingen Foto van de boerderij op het kloosterterrein (Kloosterweg 3) 1975, van de hoek van de kloostergracht 1975, van restant van de kloosterput 1975 en afbeelding van de kloosterboerderij op het terrein in 1729
    (geromantiseerde) Schets van de ruïne van klooster Trimunt, 1701
  Kaart Kaart van de venen bij Trimunt ca. 1740
  Bibliotheek ‘Het klooster Trimunt’ - J. van den Broek in Groninger Volksalmanak 1974-1975, pag. 14-38
    C. Tromp, red., Groninger Kloosters, p. 39-42 (over klooster Trimunt)
Kerk te Niebert Zegel Zegel van pastoor Anthonius Rijppinge z.d., als voorbeeld van een zegel. Een zegel is een soort middeleeuwse ‘handtekening’ voor officiële stukken.
  Afbeeldingen Foto van de kerk te Niebert 1972. Voor deze en veel meer andere afbeeldingen zie: www.beeldbankgroningen.nl.
  Graven Beschrijving van teksten en afbeeldingen op grafzerken uit de 17e en 18e eeuw van de Iwema’s in de kerk van Niebert
Iwema Steenhuis Afbeelding Foto van het Iwema steenhuis 1972
  Bibliotheek R. Steensma en W. de Boer, ‘De kerk in Niebert’. In: Groninger Kerken (2008) afl. 1., p. 1-8
    W.J. Formsma, Ommelander Borgen en Steenhuizen (1973), ‘Niebert’ p. 281-285. Met oudere afbeeldingen.
    J.-V. Smidt e.a., Das Steinhaus zu Bunderhee (1970), met afbeeldingen van een middeleeuws steenhuis en voorstellingen van de middeleeuwse situatie.

Fotoviewer

Boerderij op het kloosterterrein (Kloosterweg 3) 1975
Boerderij op het kloosterterrein (Kloosterweg 3) 1975
Kaart van de venen bij Trimunt ca.1740
Kaart van de venen bij Trimunt ca.1740
Kerk te Niebert 1972
Kerk te Niebert 1972
Iwema steenhuis 1972
Iwema steenhuis 1972
Iwema steenhuis 1972
Iwema steenhuis 1972
ESA: kroniek van een bedrijf in Marum, 1927-2007- J. de Boer-Jager en T. Mars-Belderok (2007)
ESA: kroniek van een bedrijf in Marum, 1927-2007- J. de Boer-Jager en T. Mars-Belderok (2007)
ESA: kroniek van een bedrijf in Marum, 1927-2007- J. de Boer-Jager en T. Mars-Belderok (2007)
ESA: kroniek van een bedrijf in Marum, 1927-2007- J. de Boer-Jager en T. Mars-Belderok (2007)
ESA: kroniek van een bedrijf in Marum, 1927-2007- J. de Boer-Jager en T. Mars-Belderok (2007)
ESA: kroniek van een bedrijf in Marum, 1927-2007- J. de Boer-Jager en T. Mars-Belderok (2007)
ESA: kroniek van een bedrijf in Marum, 1927-2007- J. de Boer-Jager en T. Mars-Belderok (2007)
ESA: kroniek van een bedrijf in Marum, 1927-2007- J. de Boer-Jager en T. Mars-Belderok (2007)
ESA: kroniek van een bedrijf in Marum, 1927-2007- J. de Boer-Jager en T. Mars-Belderok (2007)
ESA: kroniek van een bedrijf in Marum, 1927-2007- J. de Boer-Jager en T. Mars-Belderok (2007)
Briefhoofd zuivelfabriek
Briefhoofd zuivelfabriek
Monument voor in Trimunt 'gevallenen'
Monument voor in Trimunt 'gevallenen'
Bunkers in Trimunt 1975
Bunkers in Trimunt 1975
Bunkers in Trimunt 1975
Bunkers in Trimunt 1975
Sonja Sekewael, Kamp Nuis 1951-1964
Sonja Sekewael, Kamp Nuis 1951-1964
Sonja Sekewael, Kamp Nuis 1951-1964
Sonja Sekewael, Kamp Nuis 1951-1964
Sonja Sekewael, Kamp Nuis 1951-1964
Sonja Sekewael, Kamp Nuis 1951-1964
Sonja Sekewael, Kamp Nuis 1951-1964
Sonja Sekewael, Kamp Nuis 1951-1964
Sonja Sekewael, Kamp Nuis 1951-1964
Sonja Sekewael, Kamp Nuis 1951-1964

V Ontdekkers en Hervormers

Karel V Zegel Zegel van Karel V onder een brief over het verlenen van erfrecht op rechtspraak in Vredewold aan Beetke, weduwe van Wigbolt van Ewsum en haar erfgenamen, 1531

VIII Burgers en stoommachines (1800-1900)

Situatieschets Marum Algemeen  
    Schoolmeesterrapporten met uiteenlopende gegevens over de streek in het jaar 1828. Met ingevulde rapporten van Marum, Niebert, Noordwijk en Nuis.
    Gemeenteverslagen van Marum (uiteenlopende gegevens over de gemeente, 1851-1930).
    Persoonsgegevens – Burgerlijke Stand vanaf 1811 en het bevolkingsregister van 1850-1920, met persoonsgegevens (ook van dienstboden en ander personeel) als: naam, adres, beroep, religie, geboorte, overlijden, burgerlijke staat, familierelaties.
    Telefoongidsen met namen, adressen en vermelding van beroepen, 1959-1985.
    Hinderwet(/milieu)vergunningen (voor vervuilende bedrijven of fabrieken) (met technische tekeningen en plattegronden): periode: [1908] ca. 1920-heden
    Staten van aantal en soort bedrijven en fabrieken in Marum over de periode 1840-1843
    Bouwvergunningen met technische tekeningen en plattegronden van gebouwen over de periode 1908-1987. Een paar voorbeelden: gemeentehuis 1909, bijzondere school te Boerakker met onderwijzerswoning ca. 1910, marechausseekazerne in Marum-Kruisweg 1922 en Timmerfabriek Gjaltema 1918; telefooncel in De Wilp.
  Specifiek  
  Kaart Kaart van de provincie met afstanden tussen de dorpen, z.d.
  Bedrijven Briefhoofden (met logo’s) van bedrijven en winkels in Marum en omgeving en advertenties (met prijzen en producten) van bedrijven in de regio in de Leekster Courant 1959
  Bevolking Boedelinventaris (overzicht van bezittingen) van Arent Hindriks, 2 december 1793
Armoede en landbouw in Nuis Algemene gegevens Veel gegevens over inkomen, armoede en aantallen bedeelden in de gemeenteverslagen over 1851-1930
    Gegevens over producten en prijzen van de landbouw: 1890-1893, 1907-1921
  Armoede Krantenbericht uit 1854 over de activiteiten van de vereniging ‘Vlijtige Armoede’, zoals collectes voor schoolgaande kinderen, die zo tussen de middag een boterham kunnen krijgen.
    Kasboeken van het werkhuis van de diaconie (met o.a. arbeidslonen) 1889-1935
    Briefjes van inwoners met klachten over hun grote armoede 1913-1914
  Landbouw Bouwvergunning voor een boerenbehuizing door S. van der Wier in De Haar, met tekening 1910
    Topografische kaart van de streek waarop vorm percelen is te zien, 1928.
    Circulaire over de controle op het verbod tot het invoeren van rundvee ten tijde van de longziekte, 1857
    Landweg met boerderij in Nuis ca. 1914; arbeiderswoning/diaconiehuis in Nuis ca. 1910. Deze en andere afbeeldingen te zoeken en bekijken via: www.beeldbankgroningen.nl
  Bibliotheek J. Boerema en H.J. Boerema, Vlijtige armoede en tonnen gouds. De geschiedenis van Marum in de 19e en 20e eeuw, (1989) p. 49-54: over de veenbrand van 1833, waar ook Nuis door getroffen werd
    Aantekeningen van de verkoop van boerderijen, voornamelijk in Vredewold, van 1800-1930, met register op naam, plaatsnaam of straat.
    Het broodoproer te Groningen in 1847 – D. Gout (1977) met o.a. de opbrengsten van rogge en de kosten van brood.
    Vredewold, een historisch – geografisch overzicht - A.W. Stulp (1977), p. 39 e.v. met informatie over de landbouw in deze specifieke streek.
    Een karig brood, een amper volle kom: Het Zuidelijk Westerkwartier: beeld van een landschap: gedichten en etsen over de streek - J. Kooistra. Met etsen van Reinder Homan (1978).

Landweg met boerderij in Nuis ca. 1914 Landweg met boerderij in Nuis ca. 1914

IX  Wereldoorlogen en crisistijd (1900-1950)

Busbedrijf ESA Bouwvergunningen Diverse bouwvergunningen met technische tekeningen en plattegronden, zoals plan voor de bouw van een garage met twee bovenwoningen, 1946
  Buskaartje Rittenkaart ESA
    Busdiensten 1926-1927 met tarieven
  Afbeelding Foto van hotel ‘De Koppel Paarden’ 1911 (van waaruit ESA is opgericht)
  Bibliotheek ‘ESA, de beginjaren in De Koppel Paarden’ , J. de Boer-Jager. In ’t Olde Guet 2007, afl. 7, p. 16-20
    ESA: kroniek van een bedrijf in Marum, 1927-2007 - J. De Boer-Jager en T. Mars-Belderok (2007),
Zuivelfabriek Marum Vergunningen met tekeningen Hinderwet(/milieu)vergunningen (voor vervuilende bedrijven of fabrieken) (met technische tekeningen en plattegronden) uit diverse jaren vanaf 1920
    Bouwvergunningen met technische tekeningen en plattegronden van gebouwen vanaf 1908. Enkele voorbeelden: Zuivelfabriek Noordwijk 1915 Zuivelfabriek De Wilp 1915 en Zuivelfabriek Marum-West ca. 1915
  Afbeeldingen Prentbriefkaart van Zuivelfabriek Marum ca. 1965
    Briefhoofden (met logo) van zuivelfabrieken
  Bibliotheek Jaarverslagen van zuivelbedrijven met gegevens over productie en personeel; periode: 1917-1960
    Cobi Vos-Olijve, ‘Jongensjaren bij de zuivelfabriek’ in ’t Olde Guet 2007, afl. 7, p. 29-31
    Themanummer van tijdschrift ’t Olde Guet over de zuivelfabriek, juni 2007
Trimunt tijdens WO II Documentatie - algemeen Voedsel- en kledingbonnen, noodgeld, voorlichtingfolders, etc.
    Lijst met verzetsmensen, krantenknipsels met oorlogsherinneringen (voorbeeld: Leekster Courant: De Wilp in oorlogstijd)
  Verzet Systeemkaarten van personen uit het verzet. Te zoeken en te bekijken via wwww.groningerarchieven.nl of www.ovcg.nl
  Film Film: ‘Verzet in Groningen’ 1980, als voorbeeld van verzet tijdens de oorlog.
    ‘Het offer’, oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers 1946, als tijdsbeeld, te bekijken via www.gava.nl of www.groningerarchieven.nl
  Dagelijks leven Krantenknipsels over de oorlog en krantenartikelen uit de oorlogsperiode. Opgave van overleden militairen uit de gemeente, 1940-1941; vordering van radiotoestellen
  Trimunt De vordering van (o.m.) terreinen van Trimunt t.b.v. van de Weermacht, 1938-1941.
    Afbeeldingen van het monument voor in Trimunt ‘gevallenen’ en van de bunkers in Trimunt 1975. Pasfoto’s van de 16 omgekomen mannen en jongens, geliquideerd naar aanleiding van de Meistaking in 1943. Met lijst van namen
  Bunkers Stukken over de verbouw van voormalige bunkers Trimunt tot noodwoningen, periode 1948-1950
  Bibliotheek Voedselvoorziening in Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog – L. Flapper (1979).
    Zo was dat toen op Trimunt; beschrijving van de jaren 1940-1945 in Trimunt. - J. Buitkamp (2000)

Hotel 'De Koppel Paarden' 1911 Hotel 'De Koppel Paarden' 1911