Zoek op de website

Gemeente Menterwolde

De archieven nodigen u uit...

Om onze keuze aan archiefstukken over de rijke geschiedenis van haar grondgebied te bekijken en deze voor erfgoedonderwijs in uw klas te gebruiken.

Projectinformatie

Projectinformatie

'Menterwolde in stukken' presenteert een selectie van archiefstukken rond de geschiedenis van de gemeente Menterwolde uit de collecties van de gemeente Menterwolde en het RHC Groninger Archieven.

lees meer

Menterwolde in stukken - overzicht

Menterwolde in stukken - overzicht

Het schema ‘Menterwolde in stukken’ bevat de volgende kolommen: 1. Onderwerp 2. Beschrijving – korte aanduiding van het aspect of soort stuk 3. Toelichting - omschrijving van de inhoud of...

lees meer

Menterwolde in stukken - toelichting

Menterwolde in stukken - toelichting

Het schema ‘Grootegast in stukken’ volgt de periode-indeling van de vaderlandse geschiedenis, zoals die is vastgesteld door de commissie De Rooij. Deze indeling kent tien perioden. Wij vermelden...

lees meer

Menterwolde in stukken - casus

Menterwolde in stukken - casus

Armoede en kerkelijke armenzorg

lees meer