Zoek op de website

Overzicht

III en IV  Monniken en ridders/Steden en staten (500-1500)

Middeleeuwse kerken Akten Charters (officiële akten met een zegel) van o.a. de akte van overdracht door de kerkvoogden van Zuidbroek aan Jacob Hendriks en Tetje Eenes van 3 akkers overgebleven bij het graven van het Noordbroeksterdiep in 1755, de akte van overdracht door de kerkvoogden van Zuidbroek van de Zuidbroeksterkerkvenen in 1681 en de akte van overdracht door de kerkvoogden van Zuidbroek van een stuk veen met ondergrond in 1695.
  Kerkelijke bezittingen Lijsten van kerkgoederen Zuidbroek, 1769-1796 als voorbeeld van dé bron van inkomsten voor een kerk.
  (restauratie)tekeningen Restauratietekeningen van de NH kerk in Muntendam, 1963-1964 en restauratieplan met foto’s, plattegronden en tekeningen van de NH kerk in Zuidbroek, 1987.
    Plattegronden en doorsneden van de NH kerk te Noordbroek, 1934.
    Tekeningen, plattegronden en doorsneden van de NH kerk te Zuidbroek, ca. 1890
  Pastorie Bouwtekening pastorie behorende bij de NH kerk te Zuidbroek, z.d.
  Film Film over de NH kerk van Noordbroek met beelden van het in- en exterieur, ca. 1960-1970, te bekijken via www.gava.nl of www.groningerarchieven.nl.
  Afbeeldingen Afbeeldingen van o.a. de NH kerk en pastorie (afgebroken in 1935) te Meeden, gezien vanaf de molen, ca. 1910, de pastorie te Meeden met slingertuin, ca. 1910, een luchtfoto van de NH kerk te Noordbroek, ca. 1960 en van de NH kerk te Zuidbroek in 1901. Zie voor meer afbeeldingen www.beeldbankgroningen.nl.
  Bibliotheek ‘De ligging van de oorspronkelijke kerk bij Noordbroek’ - H. Pol, in: Historische Kring Menterwolde Bulletin, vol. 10, issue 1 juni 2007, pag. 13-19.
    De Nederlands Hervormde kerk te Noordbroek – H.G. de Olde (1975).

Fotoviewer

Charter (officiële akten met een zegel) van de akte van overdracht door de kerkvoogden van Zuidbroek aan Jacob Hendriks en Tetje Eenes van 3 akkers overgebleven bij het graven van het Noordbroeksterdiep in 1755
Charter (officiële akten met een zegel) van de akte van overdracht door de kerkvoogden van Zuidbroek aan Jacob Hendriks en Tetje Eenes van 3 akkers overgebleven bij het graven van het Noordbroeksterdiep in 1755
Tekening NH kerk te Zuidbroek, ca. 1890
Tekening NH kerk te Zuidbroek, ca. 1890
Tekening NH kerk te Zuidbroek, ca. 1890
Tekening NH kerk te Zuidbroek, ca. 1890
Tekening NH kerk te Zuidbroek, ca. 1890
Tekening NH kerk te Zuidbroek, ca. 1890
Tekening NH kerk te Zuidbroek, ca. 1890
Tekening NH kerk te Zuidbroek, ca. 1890
Kaart van de landen en venen op de Meeden, Veendam en Zuidbroek, 1720-1750
Kaart van de landen en venen op de Meeden, Veendam en Zuidbroek, 1720-1750
Toestand van de landbouw in Zuidbroek, 1854
Toestand van de landbouw in Zuidbroek, 1854
Toestand van de landbouw in Zuidbroek, 1854
Toestand van de landbouw in Zuidbroek, 1854
Toestand van de landbouw in Zuidbroek, 1854
Toestand van de landbouw in Zuidbroek, 1854
Toestand van de landbouw in Zuidbroek, 1854
Toestand van de landbouw in Zuidbroek, 1854
Boedelinventaris van boekweitmolenaar Christiaan Willems te Zuidbroek, 1802
Boedelinventaris van boekweitmolenaar Christiaan Willems te Zuidbroek, 1802
Boedelinventaris van boekweitmolenaar Christiaan Willems te Zuidbroek, 1802
Boedelinventaris van boekweitmolenaar Christiaan Willems te Zuidbroek, 1802
Boedelinventaris van boekweitmolenaar Christiaan Willems te Zuidbroek, 1802
Boedelinventaris van boekweitmolenaar Christiaan Willems te Zuidbroek, 1802
Boedelinventaris van boekweitmolenaar Christiaan Willems te Zuidbroek, 1802
Boedelinventaris van boekweitmolenaar Christiaan Willems te Zuidbroek, 1802
Boedelinventaris van boekweitmolenaar Christiaan Willems te Zuidbroek, 1802
Boedelinventaris van boekweitmolenaar Christiaan Willems te Zuidbroek, 1802
Tekening van een arbeiderswoning te Zuidbroek, ca. 1900
Tekening van een arbeiderswoning te Zuidbroek, ca. 1900
Tekening van Oldambster boerderij van C. J. Geertsema te Zuidbroek, ca. 1900
Tekening van Oldambster boerderij van C. J. Geertsema te Zuidbroek, ca. 1900
Instructie voor de armendokter, 1902
Instructie voor de armendokter, 1902
Instructie voor de armendokter, 1902
Instructie voor de armendokter, 1902
Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929
Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929
Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929
Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929
Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929
Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929
Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929
Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929
Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929
Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929
Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929
Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929
Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929
Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929

VI Regenten en vorsten (1600-1700)

Veenontginning Akten Akte van verhuur van 7 akkers veen te Muntendam 5 mei 1649, akte van overdracht voor gebruik van de helft van 300 roeden veen te Muntendam behorende aan de provincie, 28 juli 1681 en een akte waarbij de kerkvoogden van Zuidbroek en Muntendam voor 90 gulden het recht van vrije in- en uitvaart krijgen door het diep van de Kostverloren- en Spitsborgercompagnie ten behoeve van de veentontginning, 1793
  Meetboek Meetboek (meetcedul) van 3 akkers uit de ‘Dertijn Ackers’ te Muntendam, 1717 en meetboek van stadslanden (bezittingen van de stad Groningen) o.a. te Muntendam, 1861-1862
  Strijd om economische belangen Diverse stukken over geschillen tussen Stad en Ommelanden, o.a. over het passage- en verlaatgeld voor de turf uit de venen bij Meeden, 1651-1653 (mooie handschriften).
  Vergunningen tot ontginning Diverse gemeenteverslagen met vermeldingen over verveningen. Zo blijkt uit de verslagen van de gemeente Meeden, dat daar na 1866 weinig veen meer werd afgegraven.
  Kaarten Kaart van de landen en venen op de Meeden, Veendam en Zuidbroek, 1720-1750
  Bibliotheek ‘400 jaar turfgravers en turfheren’ in: Paul Brood e.a. (red.) Ach Lieve Tijd: 400 jaar veenkoloniën (2003), p. 201-224 (=afl. 9).

Pastorie in Meeden met slingertuin, ca. 1910 Pastorie in Meeden met slingertuin, ca. 1910

VIII Burgers en stoommachines (1800-1900)

Situatieschets Zuidbroek Algemeen  
  Toestand van de gemeente Schoolmeesterrapporten, met uiteenlopende gegevens over de streek in het jaar 1828. Met ingevulde rapporten van Meeden, Muntendam, Noordbroek en Zuidbroek.
    Gemeenteverslagen van Muntendam, 1851-1935, van Noordbroek, 1851-1929, van Meeden, 1851-1929 en van Zuidbroek, 1851-1935
  Bevolking Persoonsgegevens, afkomstig van de Burgerlijke Stand vanaf 1811 (Noord- en Zuidbroek) en vanaf 1812 (Muntendam en Meeden), uit de bevolkingsregisters van Muntendam (1850-1940), Meeden (1880-1940), Noordbroek (1811, 1826, 1829, 1839 (volkstellingen), 1815-1820, 1850-1940) en Zuidbroek (1811, 1815,1826, 1829, 1839 (volkstellingen), 1815-1820, 1850-1940. Meer gegevens over de bevolking bijvoorbeeld in de volkstellingen van 1947 (alle hierboven genoemde gemeenten en volkstellingen in de gemeente Meeden over de periode 1910-1971.
    Bouwvergunningen Muntendam, (1906) 1949-1989, Meeden, 1905-1989, Noord- en Zuidbroek, [1906]- en Oosterbroek, 1950-1989.
    Hinderwetvergunningen Muntendam, 1858-1989 en Meeden, 1876-1989. Noord-, Zuid- en Oosterbroek: onbekend
  Specifiek (vooral Zuidbroek)  
  Telefoonboeken Telefoonboeken vanaf 1961 (alle plaatsen). Met namen en beroepen.
  Gemeentegids Gemeentegidsen van Zuidbroek, 1967-1989.
  Bedrijvigheid Brief- en rekeninghoofden van bedrijven in Zuidbroek, eerste helft 20e eeuw en van Muntendam
    Lijst van fabrieken (uitgezonderd aardappelmeel en strokarton) in de regio, 1912.
    Bouwaanvraag op naam van M. Suzenaar voor een winkel te Zuidbroek, 1924
    Boedelinventarissen, van o.a. Dedje Edzarts en brouwer Jan Derks te Zuidbroek, 1701, timmerman Jacob Tiddens te Zuidbroek, 1703 en boekweitmolenaar Christiaan Willems te Zuidbroek, 1802 (scan 16) (ook te bekijken via www.groningerarchieven.nl).
  Begrafenissen Beschrijving van gebruiken bij begrafenissen in de kluft Duurkenakker, 1789
  Scholen Tekening van de verbouwing van de gereformeerde school te Meeden, 1955
    Schoolbezoek te Uiterburen onder Zuidbroek, 1862
    Verslag lager onderwijs gemeente Zuidbroek, 1899
  Kaarten Kaarten Zuidbroek, met uitbreidingsplannen 1951-1960.
  Afbeeldingen Te bekijken via www.beeldbankgroningen.nl zijn o.a de voormalige aardappelmeelfabriek Zuidbroek, 1974, dorpsgezicht Zuidbroek, 1910-1915, luchtfoto van Zuidbroek, 1955, aardappelmeelfabriek Vlessing en Co te Zuidbroek, ca. 1910.
    Luchtfoto’s van de gemeente Zuidbroek, 1981.
  Bibliotheek Zuidbroek 1952, brochure over bezienswaardigheden in Zuidbroek.
Armoede Arbeiderswoningen Ontwerp van dubbele arbeiderswoningen, 1930 en tekening van een arbeiderswoning te Zuidbroek, ca. 1900
  Instellingen van weldadigheid Lijsten van instellingen van weldadigheid in de jaren 1914, 1922, 1927, 1932.
  Armenzorg en bedeling Statistieken armenzorg over de periode 1917-1947.
    Armenzorg door de kerk van Zuidbroek en Meeden, met lijsten van uitgedeelde producten zoals turf en kleding, 1814-1867.
    Register van bedeling, 1866-1868
    Besluitenboek op verzoeken om ondersteuning, 1866-1870
    Briefjes met vermelding van geleverde kleding voor armen, 1861
    Stukken betreffende de broodzetting (vaststelling van broodprijs door het gemeentebestuur van Zuidbroek, z.d.
    Situatiebeschrijving in gemeenteverslagen, bijvoorbeeld die van Noordbroek in het jaar 1891 waarin melding gemaakt wordt van de zware omstandigheden voor de armen door de strenge winter (hoofdstuk 10)
  Medische zorg Instructie voor de armendokter, 1902
    Uitgaven t.b.v. de armen, onder andere voor de gemeentearts Focke Wichers Bontekoe, 1902
  Werkloosheid Brief van de gezamenlijke werkloze arbeiders van Meeden met het verzoek om steun van de gemeente, 1902
  Afbeeldingen Arbeiderswoningen in woonwijk ‘De Polder’ Muntendam, ca. 1932 (scan 19). Te bekijken via www.beeldbankgroningen.nl.
Molens Huisraad molenaars Boedelinventarissen (lijsten van de inboedels) van molenaars in Meeden (roggemolenaar Harm Tjaarts), Noordbroek en Zuidbroek, 1729-1799. Te raadplegen via www.groningerarchieven.nl > zoeken op homepage op ‘molenaar’ en plaats.
  Tekeningen Tekening van een doorsnede van een korenmolen.
  Kaarten Kaart van het te bemalen gebied van de nieuwe watermolen te Noordbroek, 1804
  Afbeeldingen Afbeeldingen van korenmolen ‘De Rijzende Zon’ te Meeden, met rechts de manufacturenzaak J.K. Kool, ca. 1930-1955 , molen ‘Aurora’ te Noordbroek, ca. 1920 (gesloopt in 1954) en van molen ‘Zeldenrust’ te Zuidbroek (gesloopt in 1961). Te bekijken via www.beeldbankgroningen.nl.
  Bibliotheek Groninger Molenboek - B. van der Veen (1981, 2e druk) (met o.a. informatie over verschillende molentypen).
    ‘Het wel en wee in de Noordbroeksterhamrik’ – H. Blaauw, in: De Zelfzwichter 19 (1992) p.4-6: artikel over de geschiedenis van de molens in het gebied van Noordbroeksterhamrik.
Landbouw Boerderijen Boerderij ‘Goare’: akte van scheiding en deling van nalatenschap, met opsomming van bezit, 1770 en akte van verkoop van land. Met zegels, 1667.
    Boerderij Luinge te Zuidbroek: tekening van de boerderij uit 1931
    Technische tekeningen van boerderijen, 1912-1988.
    Tekeningen Oldambster boerderij van C.J. Geertsema te Zuidbroek, ca. 1865 en ca. 1900.
    Plattegrond boerenwoning ca. 1900.
  Aardappelmeelindustrie Tekening uit hinderwetvergunning van de aardappelmeelfabriek van W.A. Scholten te Muntendam, 1897
  Keurlonen Register van ontvangen loon voor het keuren van vee, vlees en vis, 1913-1915. Met bedragen.
  Boerenhuisraad Inventaris van de inboedels van boer Stoffer Koerts uit Meeden, 1808 en van boer Aeijolt Wijchmans uit 1734
  Afbeeldingen Afbeeldingen van een boerderij aan de Hereweg 73/73 te Meeden, ca. 1970, boerderij van Ludolph Takens te Meeden (afgebroken ca. 1974 vanwege een dorpsuitbreiding), Oldambster boerderijen tussen de akkers aan de Bovenstreek te Meeden, 1974, villa fam. Dojes aan de Hereweg 73 te Meeden, ca. 1910, oogst in Noordbroek, twee mannen beladen een wagen, de landarbeiderstaking te Zuidbroek, 1928/1929 en boerderij ‘Goare’, 1971. Zie voor meer afbeeldingen www.beeldbankgroningen.nl.
  Bibliotheek Boerderijen en hun bewoners in Noord- en Zuidbroek - T.E. Boelema-Tiddens e.a. (1990)
Onderwijs Schoolgebouwen Bouwtekeningen, plattegronden en tekeningen van schoolbanken van de lagere school te Muntendam, 1962
    Bestek en voorwaarden voor de bouw van een nieuwe school te Noordbroek, 1800
    Brieven van het kerkbestuur betreffende de aanvraag voor de bouw van een nieuw schoolgebouw met schoolmeesterswoning te Meeden, 1807.
  Beschrijving onderwijs Jaarverslagen van de schoolcommissies van Noordbroek en Zuidbroek, die bezoeken hebben gebracht aan de scholen van Duurkenakker onder Muntendam en die van Uiterburen. Met beschrijving van een gemiddelde schooldag, 1843-1845
  Afbeeldingen ‘School met de Bijbel’ te Muntendam, 1962 en de voormalige lagere school te Zuidbroek, 1954.

Briefje met vermelding van geleverde kleding voor armen, 1861 Briefje met vermelding van geleverde kleding voor armen, 1861

IX  Wereldoorlogen en crisistijd (1900-1950)

Verkeer Spoorwegen Concessie voor de aanleg van een spoorweg, 1880.
    Tekening van een wachterwoning, 1908. Met omslag van het bestek
    Tekening van gebouwen langs de spoorlijn Stadskanaal-Zuidbroek, 1909.
    Tekeningen van het station in Zuidbroek, 1941.
  Waterwegen Tekeningen van een aantal aan te leggen bruggen in Muntendam, 1928
    Bouwtekening van de ophaalbrug over het Middendwarsdiep, 1940
    Vergunning voor het uitoefenen van het beroep van scheepsjager, Muntendam, 1903-1909
    Stukken over passantenhaven Zuidbroek, 1984-1986 (met tekeningen).
    Stukken over het graven van het Muntendammerdiep met wagenweg erlangs, 1659-1662.
    Vergunningen van scheepsjagers met vermelding van naam en woonplaats, z.d.
  Wegen Tarief tolgelden van een drietal wegen te Muntendam, 1920-1929
    Tekening uit hinderwetvergunning van een benzinepomp, 1925
  Afbeeldingen Voormalig tolhuis aan de Hereweg 348 te Meeden, ca. 1970, twee scheepsjagers op het jaagpad Muntendam, ca. 1925, de haven van Noordbroek, ca. 1910, treinstation van Zuidbroek met personentrein, ca. 1950-1960 en dorpsbeeld van Muntendam met tram, 1905.
  Bibliotheek ‘Verkeer en wegen in de gemeente Noordbroek’ – Nick Kieft, in: Historische Kring Menterwolde Bulletin 4 (2001) p. 11-17.
    De Bode: gids van vervoermiddelen van alle geregelde bodebeurtvaart en autovrachtdiensten 1939-1970, met tijden, tarieven en advertenties.
WO II en Jodenvervolging Vordering Lijst met eigenaars van paarden, opgemaakt i.v.m. vordering paarden WOI en WOII, 1908-1943.
    Lijst met te vorderen motorvoertuigen, 1939.
  Oorlogschade Lijst van particuliere schade door het opblazen van de klapbrug en de brug bij de steenfabriek over het Muntendammerdiep, opgemaakt i.v.m. vergoedingen van schade door oorlogshandelingen in 1940, 1946
  Documentatie Voedsel- en kledingbonnen, noodgeld, voorlichtingsfolders, etc.
  Film ‘Het Offer’, oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers 1946 (tijdsbeeld), te bekijken via www.gava.nl of www.groningerarchieven.nl.
  Verzet Systeemkaarten van verzetsbetrokkenen, met allerlei gegevens (coll. OVCG) eveneens te raadplegen via www.groningerarchieven.nl (zoeken op naam of plaats).
  Joods leven & onderwijsproject Jeuden in Grunn (zie www.kunststationcultuur.nl en www.ovcg.nl) met leskist en themasite www.jodeningroningen.nl.
    Afbeelding Joodse begraafplaats te Zuidbroek, ca. 1960.
  Bibliotheek De joodse gemeenschap van Veendam-Wildervank, Muntendam en Meeden - R.C. Hage en J.H. de Vey Mestdag (1985).
    De joodse gemeenschappen in Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen - E.P. Boon en J. Lettinck (2001), met o.m. informatie over armoede, bestaansmiddelen en WO II.

Vergoeding van schade door het opblazen van de klapbrug en de brug bij de steenfabriek Vergoeding van schade door het opblazen van de klapbrug en de brug bij de steenfabriek