Zoek op de website

Overzicht

VII Pruiken en revoluties (1700-1800)

Veenkolonie Aankondigingen vervening Aankondiging (gedrukt) van vervening in Pekela, 1732
    Aankondigingen van de verkoop van ‘stadsvierde turf’, de afgegraven percelen werden verkocht, 1771-1811.
  Turfboekjes Turfboekjes waarin bijgehouden werd de hoeveelheden verricht werk per arbeider, gemeten in tonnen, en ‘dagwerk’, 1810-1869.
  Wet van de stadsmeiers Wet van de stadsmeiers: ‘willekeur’ van de pachters van Pekela over de daglonen van veenarbeiders (1726) (de lonen waren lager dan de arbeiders was voorgespiegeld, wat zorgde voor onrust), met transcriptie
  Stratendrek als mest Besluit van B&W Groningen over het verlenen van een premie aan de ‘colonisten’ van Pekela voor het gebruik van stratendrek als mest en opvulling, 1819-1820.
  Instructie rentmeester Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
  Afgegraven turf Vermelding van de hoeveelheden gegraven turf uit: gemeenteverslagen.
  Kaarten ‘Caartboek van de Pekel A’ door Tideman 1702: per aantal percelen staan de eigenaren genoemd, met een kleine tekening erbij en kaart van veenlanden bij de Pekel A, ca. 1750-1800
    De veenkolonie Oude Pekela – J. Gabriëlse, [1925-1935]
  Reglement op het graven van turf Reglement op het graven van turf te Pekela, 1726.
  Vaarreglement Ordonnantie op de veerschepen varende op de Pekela en vice versa, 1733 (de scheepvaart op de koloniale wateren werd door de stad Groningen streng gereglementeerd)
  Film ‘Turfgraven’ 1945-1950, over het graven van turf.
  Afbeeldingen Via www.beeldbankgroningen.nl o.a. een prentbriefkaart van een turfschip in Oude Pekela ca. 1904 (met links de Feiko Clockstraat en rechts de Hendrik Westerstraat) en een reproductie van een schoolplaat van de Veenkolonie Oude Pekela.
  Bibliotheek Het stadsmeierrecht in de Groninger veenkoloniën - A.S. de Blécourt (1907).
    400 jaar Pekela - J. Molema e.a. (2006), p. 22-67 over het ontstaan van veenkolonie Pekela.
Religies Instructies klokluider en deurwachter Instructies uit 1889 als voorbeelden van beroepen in religieuze organisaties.
  Armenzorg Samenwerkovereenkomst tussen armenverzorgers van de hervormde gemeente Pekela en de lutherse gemeente, t.b.v. hun gemeenschappelijke armen en behoeftigen, 1821 (voorbeeld van samenwerking tussen de kerken)
  Parochiegoederen Inventaris van de goederen van de parochie St. Willibrordus te Oude Pekela, roerende en onroerende goederen, 1885-1947.
  Bouwtekeningen kerken en scholen Tekeningen van de r.k.-kerk, school, kleuterschool, e.d., 1916-1967, ontwerptekeningen van de r.k.-kerk, 1895, ontwerptekening synagoge 1880 en plattegrond van de hervormde kerk, 1925
  Verzoek tot de stichting van een eigen katholieke kerk Afschrift van een aantekening uit de 18e eeuw van katholieke veenboeren in Pekela die aandringen op de stichting van een eigen kerk. Dit door een groeiend aantal katholieken en omdat Sappemeer voor veel mensen te ver is
  Afbeeldingen Voormalige doopsgezinde kerk Nieuwe Pekela, 1974, Lutherse kerk Oude Pekela, 1974, Julianakapel te Oude Pekela, 1974, Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela, 1974 en de Joodse begraafplaats van Oude Pekela, ca. 1960. Zie voor meer afbeeldingen: www.beeldbankgroningen.nl.
  Kinderen & geloof Opgave van het getal kinderen, van iedere godsdienstige gezindheid die in de jaren 1809 en 1810 in de gemeente Pekela zijn geboren.
    Twee eeuwen Lutheranisme in Pekela: geschiedenis van een lutherse gemeente in de veenkoloniën - J. Hallewas (1953).
    De christelijke gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela: in trouw ‘door God staande gehouden’ in trouw gedenken - M. Drayer (1990).
    De ‘St. Willibrordus’ Oude Pekela: historie en restauratie - G.J. Brunink (1981).
Scheepvaart & scheepsbouw Graven van diepen Stukken betreffende het graven van dwarsdiepen in Pekela over de periode 1731-1837. Met een tekening van de percelen waar deze komen te liggen.
  Emigranten Krantenartikel uit de Provinciaal Groninger Courant waarin de Pekelder schipper J.H. Renken bedankt wordt voor het overbrengen van 35 emigranten van Delfzijl naar New York, 22 juni 1847
  Afbeeldingen Via www.beeldbankgroningen.nl te bekijken o.a.: luchtfoto’s met schip, ca. 1960, scheepsportret van een Pekelder driemaster, z.d. en van de driemaster ‘Concordia’ te Oude Pekela, z.d, bord met sluistarieven op de sluiswachterwoning in de A. Westerstraat A128, 1974, sluiswachterwoning in de A. Westerstraat A128, 1974, houten miniatuur van een schuit met een scheepsjager te paard, 1974, panoramafoto van de schipperswijk te Oude Pekela, ca. 1950, maquette van scheepswerf Wortelboer, z.j. en het Pekelder Hoofddiep met vervuild water en binnenvaartschepen, ca. 1912.
  Scheepsgegevens en bemanning Registers van scheepsmonsteringen (monsterrollen). Met lijsten van namen van kapiteins, van bemanningsleden en van hun schepen over de periode 1838-1891
    Monsterrol van het schip Margrietha Gezina, 1864
    Lijsten met namen van turfschippers in Pekela, 1765, 1767, 1768.
    Rederijcedul en kasboek van het brikschip Anna Helena, 1866
    Stukken betreffende Zeemanscollege ‘De Trouw’ (Oude Pekela): ledenlijst, z.d., verslag van de toestand, 1954 en reglement, z.d. en Zeemanscollege ‘Voorzorg’ (Nieuwe Pekela): ledenlijst, z.d.
  Schipbreuk Verslag van de schipbreuk van het schip ‘Roelina Tijdens’ in 1880
  Vaarreglement Ordonnantie op de veerschepen varende op de Pekela en vice versa, 1733: de scheepvaart op de koloniale wateren werd door de stad Groningen streng gereglementeerd.
  Bruggen Bouwtekening van de Wedderklap, 1935
  Bibliotheek Het geslacht Vrij: scheepsbouwmeesters te Nieuwe Pekela - A. Westers (1991).
    400 jaar Pekela - J. Molema e.a.(2006), p. 115-124 over scheepvaart.

Fotoviewer

Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Aankondiging van vervening in Pekela, 1732
Boedelinventaris van brouwer Jemmo Tammes en zijn vrouw Maria Paulus Passermans, 1717
Boedelinventaris van brouwer Jemmo Tammes en zijn vrouw Maria Paulus Passermans, 1717
Boedelinventaris van brouwer Jemmo Tammes en zijn vrouw Maria Paulus Passermans, 1717
Boedelinventaris van brouwer Jemmo Tammes en zijn vrouw Maria Paulus Passermans, 1717
Boedelinventaris van brouwer Jemmo Tammes en zijn vrouw Maria Paulus Passermans, 1717
Boedelinventaris van brouwer Jemmo Tammes en zijn vrouw Maria Paulus Passermans, 1717
Wet van de stadsmeiers: ‘willekeur’ van de pachters van Pekela over de daglonen van veenarbeiders (1726) (de lonen waren lager dan de arbeiders was voorgespiegeld, wat zorgde voor onrust)
Wet van de stadsmeiers: ‘willekeur’ van de pachters van Pekela over de daglonen van veenarbeiders (1726) (de lonen waren lager dan de arbeiders was voorgespiegeld, wat zorgde voor onrust)
Wet van de stadsmeiers: ‘willekeur’ van de pachters van Pekela over de daglonen van veenarbeiders (1726) (de lonen waren lager dan de arbeiders was voorgespiegeld, wat zorgde voor onrust)
Wet van de stadsmeiers: ‘willekeur’ van de pachters van Pekela over de daglonen van veenarbeiders (1726) (de lonen waren lager dan de arbeiders was voorgespiegeld, wat zorgde voor onrust)
Wet van de stadsmeiers: ‘willekeur’ van de pachters van Pekela over de daglonen van veenarbeiders (1726) (de lonen waren lager dan de arbeiders was voorgespiegeld, wat zorgde voor onrust)
Wet van de stadsmeiers: ‘willekeur’ van de pachters van Pekela over de daglonen van veenarbeiders (1726) (de lonen waren lager dan de arbeiders was voorgespiegeld, wat zorgde voor onrust)
Wet van de stadsmeiers: ‘willekeur’ van de pachters van Pekela over de daglonen van veenarbeiders (1726) (de lonen waren lager dan de arbeiders was voorgespiegeld, wat zorgde voor onrust)
Wet van de stadsmeiers: ‘willekeur’ van de pachters van Pekela over de daglonen van veenarbeiders (1726) (de lonen waren lager dan de arbeiders was voorgespiegeld, wat zorgde voor onrust)
Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
Beschrijving van de taken van de rentmeester van de venen, 1848
‘Caartboek van de Pekel A'door Tideman 1702: per aantal percelen staan de eigenaren genoemd, met een kleine tekening erbij en kaart van veenlanden bij de Pekel A, ca. 1750-1800
‘Caartboek van de Pekel A'door Tideman 1702: per aantal percelen staan de eigenaren genoemd, met een kleine tekening erbij en kaart van veenlanden bij de Pekel A, ca. 1750-1800
Ontwerptekening van de r.k. kerk
Ontwerptekening van de r.k. kerk
Ontwerptekening van de r.k. kerk
Ontwerptekening van de r.k. kerk
Ontwerptekening synagoge
Ontwerptekening synagoge
Lijst met bewoners die Joods of gedeeltelijk Joods zijn
Lijst met bewoners die Joods of gedeeltelijk Joods zijn
Lijst met bewoners die Joods of gedeeltelijk Joods zijn
Lijst met bewoners die Joods of gedeeltelijk Joods zijn
Lijst met bewoners die Joods of gedeeltelijk Joods zijn
Lijst met bewoners die Joods of gedeeltelijk Joods zijn
Lijst met bewoners die Joods of gedeeltelijk Joods zijn
Lijst met bewoners die Joods of gedeeltelijk Joods zijn
Lijst met bewoners die Joods of gedeeltelijk Joods zijn
Lijst met bewoners die Joods of gedeeltelijk Joods zijn
Lijst met bewoners die Joods of gedeeltelijk Joods zijn
Lijst met bewoners die Joods of gedeeltelijk Joods zijn
Lijst van Joden die naar Westerbork zijn afgevoerd en van ondergedoken of verdwenen Joden
Lijst van Joden die naar Westerbork zijn afgevoerd en van ondergedoken of verdwenen Joden
Brief van het Rode Kruis dat Saartje Levie waarschijnlijk in Auschwitz is omgebracht, 1949
Brief van het Rode Kruis dat Saartje Levie waarschijnlijk in Auschwitz is omgebracht, 1949
Lijst van door Joden ingeleverde radiotoestellen en fietsen
Lijst van door Joden ingeleverde radiotoestellen en fietsen

VIII Burgers en stoommachines (1800-1900)

Situatieschets Algemeen  
    Gemeenteverslagen van Oude Pekela (1851-1935) en Nieuwe Pekela (1851-1929).
    Schoolmeesterrapporten, met uiteenlopende gegevens over de streek in 1828. Met ingevulde rapporten van Oude en Nieuwe Pekela
    Persoonsgegevens - Burgerlijke Stand vanaf 1811, het bevolkingsregister Oude Pekela vanaf 1815, 1830, 1840 (3 volkstellingen), 1850-1939 en het bevolkingsregister Nieuwe Pekela vanaf 1829 (volkstelling), 1850-1939.
    Bouwvergunningen, met tekeningen: Oude Pekela, 1950-1990 en Nieuwe Pekela, 1922-1989.
    Hinderwetvergunningen Oude Pekela, 1869-1987, Nieuwe Pekela, 1915-1989.
    Landbouwverslagen over de periode 1867-1924 in Nieuwe Pekela
  Specifiek  
    Telefoonboeken over de periode 1959-1985, met namen en beroepen
    Bevolkingsregistratie van de familie Berend Orsel, arbeider te Nieuwe Pekela, 1900-1910
    Boedelinventaris van bijvoorbeeld brouwer Jemmo Tammes en zijn vrouw Maria Paulus Passermans 1717
    Programma’s voor concerten van de gemengde zangvereniging ‘Pekela’ op 26 november 1908, 23 november 1909 en 28 maart 1910 (de liedteksten staan er ook in, deze programma’s zijn ook het bewijs van toegang voor mejuffrouw W. Bakker en inwonende familieleden en logé’s).
  Film Dorpsfilm Nieuwe Pekela, 1963. Met o.a. de molen, scholen en kerken.
  Huisvesting Toestand van woningen met gegevens over bewoners, huurprijs, aantal vertrekken, inrichting, voorzieningen (riool, etc.), soort woning, etc., 1903. Voorbeeld: woning van de familie Berend Orsel, arbeider te Nieuwe Pekela, die met een groot gezin op een klein aantal vierkante meters woonde
    Tekeningen van een arbeiderswoning en landbouwerswoning in Oude en Nieuwe Pekela, ca. 1900.
  Bedrijvigheid Brief- en rekeninghoofden van bedrijven in Oude en Nieuwe Pekela, vanaf 19e eeuw
    Winkelprijzen, met een overzicht van de prijzen van o.m. levensmiddelen (o.a. brood, meel, rijst, bonen), schoeisel, brandstof in verschillende winkels (leent zich goed voor een vergelijking) 19 t/m 25 oktober 1922. Verdere gegevens: soort product, persoon die het verkoopt, adres winkel (wijkletter en huisnummer) en prijs per kg.
    Tekening van de watertoren, 1937
  Onderwijs Tekening van de hoofdschool in Oude Pekela, ca. 1840
  Architectuur Lijst met monumenten in de gemeente 1990-2000, met korte uitleg per monument en routes.
  Politie - openbare orde O.a. reglement van politie voor de gemeente Oude Pekela 1856 (met o.m. richtlijnen over hoe te handelen bij besmettelijke ziekten, over het vervaardigen en verkopen van roggebrood, over het toezicht op vreemdelingen, over de verdeling van de gemeente in wijken en het nummeren van de huizen, over het organiseren van jaarmarkten of kermissen, over nabuurplichten, over openbare reinheid, over orde en veiligheid).
  Afbeeldingen Via www.beeldbankgroningen.nl te bekijken o.a.: de aardappelmeelfabriek ‘Pekela en Omstreken’, 1925, luchtfoto ‘Pekela en Omstreken’, 1958, meubelzaak Johan van Zweden, A. Westerstraat A100, 1974 en Pekelder Hoofddiep met bebouwing ca. 1925.
  Bibliotheek Uit Pekela’s verleden,1600-1978 - W.H. Bosgra e.a. (1978).
    400 jaar Pekela - J. Molema e.a. (2006)
    Nieuwe Pekela in oude ansichten - U. Jager en G. Leffers (2 dln., 1972-1977).
    Oude Pekela in oude ansichten - H. Frericks en G.J. Brunink (2 dln., (1972-1978).
Molens Bouwtekeningen Bouwtekeningen van molen ‘De Onrust’, 1946-1989 (doorsneden, aanzichten, pentekeningen, foto’s).
  Film Dorpsfilm Nieuwe Pekela, met o.a. molen ‘De Zwaluw’ 1963
  Afbeeldingen Molen ‘De Zwaluw’, 1950, molen ‘De Onrust’, 1974.
  Bibliotheek Groninger Molenboek - B. van der Veen (1981, 2e druk).
Vervoer Stoomtramwegmaatschappij Oldambt-Pekela (S.O.P.) Diverse documenten over de S.O.P.: statuten (1901), kaart traject Winschoten-Stadskanaal en memorie van toelichting (1893) met vermelding van de tarieven
    Menukaart voor een feestavond, met foto’s, 1884-1922.
    Krantenartikelen over openingsrit van de S.O.P. op 8 juli 1885 en een verslag van de treinreis van Finsterwolde naar Stadskanaal (geschreven door aandeelhouder van de S.O.P.), 20 augustus 1885.
    De oprichtingsakte uit 1884.
  Afbeeldingen Via www.beeldbankgroningen.nl te bekijken: treinstellen met personeel S.O.P. 1922, de Pekelder Stoomtram, ca. 1920, station Stadskanaal, ca. 1903, remise Scheepswerfstraat Stadskanaal, ca. 1910, een wagon van de Pekelder Stoomtram in Nieuwe Pekela 1910-1930, het stoomtramstation Oude Pekela (Feiko Clockstraat), ca. 1904 en werkplaatsen van de stoomtram in Finsterwolde, ca. 1910.
  Bibliotheek De geschiedenis van de NV Stoomtramwegmaatschappij ‘Oldambt-Pekela’ - J.S. Giezen (1982).

De veenkolonie Oude Pekela - J. Gabriëlse, 1925-1935 De veenkolonie Oude Pekela - J. Gabriëlse, 1925-1935

IX  Wereldoorlogen en crisistijd (1900-1950)

Gasfabriek Tekeningen Plattegronden en bouwtekeningen van de gasfabriek te Oude Pekela,1948-1965
  Afbeeldingen Foto’s gasfabriek, ca. 1950-1960.
Strokarton-industrie Oude Pekela Fabrieken algemeen Opstallen en inventaris van de kartonnagefabriek ‘Erica’ te Oude Pekela, 1973.
  Bouw- en hinderwetvergunningen Bouwvergunningen van strokartonfabriek ‘Albion’, 1947-1965 en strokartonfabriek ‘Erica’ 1947-1976.
    Hinderwetvergunning van de strokartonfabriek ‘Union’, 1914
  Stakingen en arbeidsonlusten Diverse artikelen over de onlusten in de kartonindustrie van Oude Pekela 1892-1893 en 1969.
    Brief van H. Mulder Jzn. Strokartonfabriek om wapens te mogen dragen tijdens onlusten, 1892
    Teksten van interviews gehouden met Fré Meis en andere arbeiders uit de streek. Meis vertelt over de toestanden in de kartonfabrieken en over zijn strijd voor betere arbeidsvoorwaarden, 1984
    Stakingen in voornamelijk de strokartonindustrie, 1969
    Krantenartikel naar aanleiding van het overlijden van Fré Meis, 1992.
  Vervuiling Klachten over de vervuiling van het water door Strokartonfabriek ‘Union', 1880
  Afbeeldingen Via www.beeldbankgroningen.nl: kartonfabrieken ‘Sparreboom’, ‘Ceres’, ‘Brittania’, ‘Albion’, ‘Ceres-Sparreboom’, ‘Wilhelmina’, ‘E. Free & Co.’, ‘De Kroon’ en ‘Union’.
  Bibliotheek & documentatie Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de NV Stroocartonfabriek van het E. Free & Co te Oude Pekela - A.A. Lagaaij red. (1954).
    400 jaar Pekela - J. Molema e.a. (2006), p. 140-143 over ontstaan industrie in Pekela, p. 173-183 over onrust en revolutie in Pekela en p.189-199 over landbouwindustrie.
    Oude Pekela Toch Anders, folder over strokartonindustrie (1974).
WO II en de Jodenvervolging Film ‘Verzet in Groningen’, 1980 (als voorbeeld voor meer lokaal verzet).
    ‘Het offer’, oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers 1946, (tijdsbeeld) te bekijken via: www.groningerarchieven.nl.
  Documentatiemateriaal Voedsel- en kledingbonnen, noodgeld, voorlichtingfolders, affiches, poster, aankondigingen, bekendmakingen, een overlijdensadvertentie (spot) van Hitler, etc., 1940-1945.
    (Nazi-)Propagandamateriaal, o.a. tegen VS, voor de arbeidsdienst, over voordelen Duitse overwinning, over nadelen Engelse overwinning, van de Nederlandse Volksdienst (hulp aan moeder en kind, tandverzorging voor de jeugd), 1942-1948.
  Verzet Systeemkaarten van verzetsbetrokkenen, met allerlei gegevens (coll. OVCG) te raadplegen via www.groningerarchieven.nl (zoeken op naam of plaats).
    Circulaire met een oproep tot verzet tegen de bezetter, 1943
  Maatregelen van de bezetter Lijst van ingeleverde fietsen.
  Jodenvervolging Brief van het Groene Kruis dat Saartje Levie waarschijnlijk in Auschwitz is omgebracht, 1949
    Lijst van Joden die naar Westerbork zijn afgevoerd en van ondergedoken of verdwenen Joden
    Lijsten van gedeporteerde Joden.
    Lijst van door Joden ingeleverde radiotoestellen en fietsen
    Brief met wat Joden moesten meenemen op transport.
    Acht inventarissen van boedels van Joden 1941-1943.
    Lijst van inwoners die Joods of gedeeltelijk Joods zijn
    Stukken over de overname en onderhoud van de Joodse begraafplaats 1943-1989. Met gegevens over de Joodse gemeenschap in Pekela.
  Joods leven & onderwijsproject ‘Jeuden in Grunn’. (Zie: www.kunststationcultuur.nl en www.ovcg.nl). Met leskist én de themasite www.jodeningroningen.nl
  Bombardementen Verklaring van het Nederlands Rode Kruis, dat Folmer Kaminga op Wangeroog is omgekomen, vermoedelijk ten gevolge van een bombardement, 1946
    Verklaring over het neerstorten van een Engelse bommenwerper en de begrafenis van één van de vliegeniers, 1945
  Afbeeldingen Synagoge, 1935, Rabbijnswoning, 1974, terugtrekking van Duitse troepen, 1945
  Bibliotheek Voedelsvoorziening in Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog – L. Flapper (1979).
    Geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Pekela’s: 1683-1942: geschiedenis van de begraafplaats en overzichten van de joodse bevolking - E. Schut (1991).