Zoek op de website

Overzicht

III en IV	 Monniken en ridders/Steden en staten (500-1500)

Fraeylemaborg Interieur Boedelinventaris van de borg in 1867
  Bewoners (oorkonden) Charter (Middeleeuwse akte) van overdracht door Evert Renghers op Fraeylema van een aantal heemsteden te Zuidhorn 1684 (voorbeeld van oud document en van uitgebreide bezit van de borgheren
    Aanstellingsakte van Johan Hora Siccama (bewoner van de borg) tot ‘maire’ (oude vorm van burgemeester) van Slochteren, 1811
    Huwelijkscontract tussen Johan Hora Siccama en Hermanna Louisa Christina de Sandra Veltman (laatstgenoemde erfde de borg), 1810
    Overlijdensbericht van de laatste bewoner van de borg: Louise Thomassen á Thuessink van der Hoop van Slochteren, d.d. 9 juli 2008.
  Landgoederen Plattegronden vóór herinrichting van het landgoed, 1972-1974.
    Ontwerpen voor het landgoed, ca. 1800 en eind 19e eeuw.
  Film Film over het dorp Slochteren in 1967 (met fragmenten van de Fraeylemaborg). Te bekijken via www.gava.nl of www.groningerarchieven.nl (via trefwoord zoeken op homepage).
  Afbeeldingen Diverse prenten van de Fraeylemaborg (prent J. Stellingwerf), interieur en duiventil 19e eeuw, oud borgbewoner Mr. E.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (1929), interieurfoto van de grote zaal (1920), het ‘Slochterbos’ (1913), veiling van de inboedel van de borg uit 1971 en van de restauratie in 1973. Deze en andere foto’s zijn te vinden op www.beeldbankgroningen.nl.
  Restauratie Tekening (uit bouwdossier) van de restauratie van het ‘Hoogehuis’ (woning van de laatste bewoonster van de Fraeylemaborg) te Slochteren, 1918.
  Bibliotheek Fraeylema vereeuwigd: eeuwwisselingen op het landgoed Fraeylemaborg 1700-1800-1900 - Henny van Harten-Boers (2005).
    De Ommelander borgen en steenhuizen - W.J. Formsma (1973).
Kerk Schildwolde ("Juffertoren") Oorkonden Charter (met zegel – soort van handtekening voor officiële documenten) inzake de toewijzing van een graf in de kerk aan collator (= kerkheer; degene die de predikant benoemt) Edsert Rengers, 1592.
  Kerkelijk bezit Inventarissen van de goederen en schulden, 1872-1935 (illustratie van wat een kerk aan geld en gronden in bezit had; voorbeeld uit 1872
  Kerk & toren Rapport over de gebreken aan de kerk (lekkend dak, houtworm, etc.), 1970.
    Plattegrond en tekeningen van de Juffertoren, ca. 1900.
    Diverse bouwtekeningen en plattegronden van de kerk, o.a. van een restauratie uit 1987
  Lidmaatgegevens Doop- en trouwboek, 1817-1874 (met lijst van lidmaten).
    Register van lidmaten, 1877-1932.
    Overzicht van de begraafplaats (met plaats van graven en namen), 1970.
  Armenzorg (Diaconie) Instructie voor de ‘moeder’ in het diaconale werkhuis, 1879, 1885.
  Overige kerken in de gemeente Plattegronden en tekeningen van de kerk te Harkstede (1933), Kolham (ca. 1900), voormalige kerk te Scharmer (1296-1824), 1839, van de kerk te Siddeburen (ca. 1900) en Slochteren (z.d.).
  Predikanten Gedicht en silhouet van predikant Nicolaus van der Tuuk (1820-1867), ca. 1860.
    Portret van G. Benthem Reddingius (1774-1844), predikant te Schildwolde, ca. 1840.
  Afbeeldingen Afbeeldingen van een collectebus uit 1664 (met beschrijving), het rouwbord van Anna Elisabeth Piccardt, overleden in 1704 (met beschrijving) en van de juffertoren. Te vinden op www.beeldbankgroningen.nl.
  Bibliotheek Geschiedenis van Slochteren - K. ter Laan (1963. 2e druk 2000), pag. 249 e.v. (over de kerk en toren).

Fotoviewer

Prent van de Fraeylemaborg J. Stellingwerf
Prent van de Fraeylemaborg J. Stellingwerf
Het 'Slochterbos' 1913
Het 'Slochterbos' 1913
Boerderij 'Beukenhoeve'te Hellum 1972
Boerderij 'Beukenhoeve'te Hellum 1972
Kaart (uit Robasatlas) waarop de opstrekkende verkaveling van de streek goed te zien is 1905
Kaart (uit Robasatlas) waarop de opstrekkende verkaveling van de streek goed te zien is 1905
Kornelis ter Laan ca 1961
Kornelis ter Laan ca 1961
Registratie van het gezin Ter Laan in het bevolkingsregister (Kornelis als de zoon van Remko ter Laan en Metje Buurman) 18880-1890
Registratie van het gezin Ter Laan in het bevolkingsregister (Kornelis als de zoon van Remko ter Laan en Metje Buurman) 18880-1890
Tarieven van de Woldjerspoorlijn 1916
Tarieven van de Woldjerspoorlijn 1916
Opening van de Woldjerspoorweg 1928
Opening van de Woldjerspoorweg 1928
Opening van de Woldjerspoorweg 1928
Opening van de Woldjerspoorweg 1928
Boedelinventaris Fraeylemaborg 1867
Boedelinventaris Fraeylemaborg 1867
Boedelinventaris Fraeylemaborg 1867
Boedelinventaris Fraeylemaborg 1867
Boedelinventaris Fraeylemaborg 1867
Boedelinventaris Fraeylemaborg 1867
Aanstellingsakte van Johan Hora Siccama (bewoner van de borg) tot 'maire'(oude vorm van burgemeester) van Slochteren 1811
Aanstellingsakte van Johan Hora Siccama (bewoner van de borg) tot 'maire'(oude vorm van burgemeester) van Slochteren 1811
Aanstellingsakte van Johan Hora Siccama (bewoner van de borg) tot 'maire'(oude vorm van burgemeester) van Slochteren 1811
Aanstellingsakte van Johan Hora Siccama (bewoner van de borg) tot 'maire'(oude vorm van burgemeester) van Slochteren 1811
Huwelijkscontract tussen Johan Hora Siccama en Hermanna Louisa Christina de Sandra Veltman (laatstgenoemde erfde de borg) 1810
Huwelijkscontract tussen Johan Hora Siccama en Hermanna Louisa Christina de Sandra Veltman (laatstgenoemde erfde de borg) 1810
Huwelijkscontract tussen Johan Hora Siccama en Hermanna Louisa Christina de Sandra Veltman (laatstgenoemde erfde de borg) 1810
Huwelijkscontract tussen Johan Hora Siccama en Hermanna Louisa Christina de Sandra Veltman (laatstgenoemde erfde de borg) 1810
Huwelijkscontract tussen Johan Hora Siccama en Hermanna Louisa Christina de Sandra Veltman (laatstgenoemde erfde de borg) 1810
Huwelijkscontract tussen Johan Hora Siccama en Hermanna Louisa Christina de Sandra Veltman (laatstgenoemde erfde de borg) 1810
Huwelijkscontract tussen Johan Hora Siccama en Hermanna Louisa Christina de Sandra Veltman (laatstgenoemde erfde de borg) 1810
Huwelijkscontract tussen Johan Hora Siccama en Hermanna Louisa Christina de Sandra Veltman (laatstgenoemde erfde de borg) 1810
Charter van overdracht door Evert Renghers op Fraeylema van een aantal heemsteden te Zuidhorn 1684
Charter van overdracht door Evert Renghers op Fraeylema van een aantal heemsteden te Zuidhorn 1684
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935
Inventarissen van de goederen en schulden 1872-1935

VII Burgers en stoommachines (1800-1900)

Situatieschets Harkstede Algemeen  
    Schoolmeesterrapporten, met uiteenlopende gegevens over de streek in 1828. Met ingevulde informatie over Harkstede en Siddeburen.
    Gemeenteverslagen, met uiteenlopende gegevens over de gemeente 1851-1930: o.a. veiligheid en landbouw.
    Persoonsgegevens, afkomstig uit Burgerlijke Stand, 1808-1939, en bevolkingsregister, 1850-1940.
    Bouwvergunningen, 1934-1977.
    Hinderwetvergunningen (met (technische) tekeningen en plattegronden van vervuilende bedrijven of fabrieken, zoals smederijen, bakkerijen, timmerwerkplaatsen, malerijen, drogerijen), 1869-1939 en 1939-heden.
    Landbouwverslagen over de periode 1875-1939 (1908-1910 ontbreken).
    Statistische gegevens uit de gemeente. Hierin bijvoorbeeld het aantal woningen, dorpen, aantal inwoners, afstand van de dorpen, oppervlakte gemeente, aantal straatlantaarns per gemeente, fabrieken en werkplaatsen in de gemeente, aantal molens, aantal poldergemalen, aantal dorsmachines, gasfabriek of elektrische installatie, telefoonnet, ca. 1909-1913
  Specifiek  
  Dagelijks leven Reisverhaal van J.G. Rijkens, op bezoek in Scharmer en Harkstede, overdruk uit 1843 uit de Almanak ter bevordering van kennis en goeden smaak.
  Telefoonboeken Telefoonboek provincie Groningen, 1959-1984 (met namen en beroepen; voorbeeld Slochteren uit gids van 1961
  Krantenadvertenties Advertenties in krant Duurswold, 1936.
  Kaarten & plattegronden Plattegrond van de gemeente Slochteren, ca. 1983-1988.
    Dorpsgids met gemeentelijke informatie, ca. 1983-1988.
    Stukken over de samenvoeging van gemeenten Harkstede en Siddeburen tot de gemeente Slochteren, 1820-1825.
  Religie Overzichten van aantal personen per godsdienst, 1815-1856
  Bedrijven & ambachten Lijsten met aantal fabrieken, bedrijven, ambachten en winkels (met aantal werkzame personen), 1922-1933
    Tekening (uit bouwdossier) van een winkelpand aan de Hoofdweg 137, 1969
  Armenzorg Tekening (uit bouwdossier) van het burgerlijk armenhuis, 1907
    Inventaris van het meubilair, voorwerpen, kleding, enz. van het burgerlijk armbestuur, 1e helft 20e eeuw.
  Vervoer Opgave van hondenkarren in de gemeente, 1912
  Wegen Toltarieven op de grindweg tussen Appingedam en Noordbroek, 1845
  Afbeeldingen Prent/silhouet van G. Kwast, onderwijzer te Slochteren (1853), borg ‘Klein Martijn’ te Harkstede vlak voor de afbraak (1896), winkels en molen te Harkstede (1929) en straatbeeld Harkstede (1973). Deze en andere afbeeldingen zijn te vinden op www.beeldbankgroningen.nl.
  Bibliotheek Geschiedenis van Scharmer en Harkstede e.o. in woord en beeld – K. G. Bos (1995).
    Rijksmonumenten in de gemeente Slochteren: monumenten in Harkstede… [etc.] – R. Pastoor (2006).
    ‘De Hottinger-kaarten van Scharmer en Harkstede’ – H.J. Versfelt, in: Vrouger: orgaan van de Historische Vereniging Scharmer-Harkstede en Omstreken, vol. 14 (2002), pag. 42-43.
    ‘Handelsgeest in Harkstede-Scharmer’ – H. Nieborg, in: Vrouger: orgaan van de Historische Vereniging Scharmer-Harkstede en Omstreken, vol. 14 (2002), pag. 44-50.
    ‘Scharmer en Harkstede in de vroege middeleeuwen’, K. Heidema, in: Vrouger: orgaan van de Historische Vereniging Scharmer-Harkstede en Omstreken, vol. 17 (2004), pag. 28-34.
Landbouw Boedelinventaris Boedelinventarissen van een ‘grote boer’ (d.d. 12 april 1781) en een landarbeider (d.d. 1 november 1790)
  Boerderijen Tekening van een bouwhoeve met stookhut, ca. 1870.
    Tekening van de restauratie van de duivenslagpoort bij boerderij ‘Vinckersum’ te Schildwolde, 1941.
  Landbouwproducten Lijsten (uit landbouwverslagen) met gegevens over producten en prijzen, 1875-1939.
    Gemeenteverslagen (uiteenlopende gegevens over de gemeente 1851-1930), met o.a. vermelding van landbouw, veeteelt, vervening, aantal zuivelfabrieken.
    Allerlei gegevens (uit de ‘Regeeringsalmanak voor de provincie Groningen’, 1844-1940), o.a. over de Slochtermarkt.
    Dankbetuiging aan het Zuid-Afrikaanse volk voor de schenking van maïs aan Nederland ten tijde van de Europese voedselschaarste tijdens WO I, 1919
  Verkaveling Kaart (uit Robasatlas) waarop de opstrekkende verkaveling van de streek goed te zien is
  Aardappelmeelfabriek 'De Woudbloem' Plattegrond (uit hinderwetvergunning) van de aardappelmeelfabriek ‘De Woudbloem’, 1875
    Brief van de heer W.A. Landman aan de aardappelmeelfabriek ‘Woudbloem’ over de vervuiling van het oppervlaktewater, 1904
  Afbeeldingen Afbeeldingen van een boerderij met slingertuin aan de Hoofdweg te Hellum (1918), boerderij ‘Beukenhoeve’ te Hellum (1972), afgraving van de wierde Niehove (ca. 1903; opm.: de vruchtbare, afgegraven grond ging naar schrale gebieden zoals Hellum), zuivelfabriek ‘Duurswold’ (z.d.), boerderijen te Schildwolde (z.d.) en aardappelmeelfabriek Woudbloem (z.d.).
  Bibliotheek Hellum, parel in de Woldstreek - E. Barels (1985), pag. 45-66 (over de landbouw).
    Slingertuinen in Slochteren en Eemsmond – A. Kersten en J. Muffels (2002), pag. 14-21 (over de geschiedenis en kenmerken van de slingertuin).
Molens & polders Polder Scharmer Documenten over de oprichting van de polder ‘Scharmer laagveenontginning’, met een getekende kaart van het gebied, 1903-1904
  Polder Woldzijlvest (Schildwolde, Hellum, Siddeburen) Kaart van het Woldzijlvest, met daarop de aanduiding van de aanwezige molens, 1816.
    Reglement van het Woldzijlvest, 1755.
  Oude rechtspraak ‘Clauwregister’ (Klauwboek): lijsten van boerderijen of ‘edele heerden’ waarvan de eigenaar bij toerbeurt (omgang) recht sprak in een bepaald rechtsgebied.
  Belasting op schepen Lijst van schepen en kapiteins en door hen betaalde zijl- en waterschapslasten, 1865-1867.
  Visvergunningen Lijst met personen die mochten vissen op het Schildmeer, De Groeve en het Schildmaar 1806.
  Molens (technische) tekeningen en plattegronden (uit hinderwetvergunningen) van korenmolens, 1879-1909, 1910-1937
    Gegevens (uit de gemeenteverslagen, 1851-1930) over molens in de gemeente. Met o.a. vermelding van het aantal molens, molentypen (graan, pel), extra aandrijving zoals elektromotor, aantal werknemers.
    Lijst met aantal molens in de gemeente Slochteren, ca. 1909-1913
  Afbeeldingen Afbeeldingen van molens bij Schildmeer (1928), spinnekop korenmolen te Overschild (ca. 1926), poldermolen Overschild (ca. 1920), korenmolen Harkstede (1973), Kolham met molen (1973). Fraeylemamolen (1967), molen Munnikesloot (z.d.), molen familie Stel aan de Eideweg/hoek Oostwoldjerweg (z.d.), korenmolen ‘De Hoop’ (z.d.), molen ‘Windlust’(z.d.), molen ‘Grote Polder’ (z.d.), watermolen ‘De Groene Polder’ (z.d.), watermolen ‘De Ruiter’ (z.d.) en molen ‘Enterprise’ (z.d.). Deze en andere afbeeldingen zijn te bekijken via www.beeldbankgroningen.nl.
  Bibliotheek ‘Polders en waterschappen in Scharmer en Harkstede en omgeving’ – W.O. Bakker, in: ‘Vrouger: orgaan van de Historische Vereniging Scharmer-Harkstede en Omstreken’ (2001-2003, diverse nummers).
    Hellum, een parel in de Woldstreek - E. Barels (1985), pag. 33-40 over waterschappen en polders.
    Het Groninger molenboek - B. van der Veen e.a. (1981, 2e druk), pag. 1-31 beschrijving van de opkomst van molens, de verschillende types en functies van molens.
Vervoer over land en water Bruggen Tekening van een nieuwe brug over de Molentocht in de weg Appingedam-Slochteren 1845.
    Ontwerptekening van een stenen duiker ter vervanging van de brug over de Molentocht te Steendam, 1858.
    Tekeningen van de ophaalbrug over het Afwateringskanaal te Steendam, 1926.
    Ontwerp voor een ‘hoogholtje’ over het Afwateringskanaal te Overschild, 1870.
  Kanalen Kaart van het kanaal tussen Scheemda en Schildwolder Hamrik, 1767.
  Bus Dienstregeling en tarief van de Doornbos’ Autobus Onderneming Harkstede- Groningen, 1925.
    Vergunning voor de Gado, 1927.
    Kaart van Groningen, met daarop alle busdiensten aangegeven, 1935.
    Dienstregeling en tarief van de Autobusdienst van Siddeburen naar Groningen v.v., 1922 (de bus ging ’s ochtends naar de stad en ’s middags weer terug).
    Krantenartikel en prent over een bevalling in een bus van ‘Roland’ (Siddeburen), 1950.
  Trein ('Woldjerspoor') Apart thema, zie hieronder.
  Vervoersinformatie Provinciale vervoersinformatie (uit ‘Regeeringsalmanak voor de provincie Groningen’, 1844-1940) per jaar, zoals: vermelding van busdiensten, bodediensten, treintijden, e.d. (voorbeeld: in 1917 was er vanuit Siddeburen 5x per week vervoer naar de stad Groningen, 1x met een motorschip, 1x met een schuit en 3x met een bodedienst).
  Films Film over de Gado, ca. 1950-1970, o.a. over de garage in Slochteren. Te bekijken via www.gava.nl of www.groningerarchieven.nl.
  Bibliotheek ‘Verhalen van vroeger: Met de trekschuit door Harkstede’ – T. van Dijken, in Vrouger: orgaan van de Historische Vereniging Scharmer-Harkstede en Omstreken, vol. 12 (2001), pag. 48.
    Met bus, tram en trein door ’t Wold en ’t Oldambt. Openbaar vervoer in de Woldstreek en het Oldambt in de afgelopen honderd jaar - A. Buursma (1996), met afbeeldingen en dienstregelingen.

Lijst met aantal fabrieken, bedrijven, ambachten en winkels (met aantal werkzame personen) 1922-1933 Lijst met aantal fabrieken, bedrijven, ambachten en winkels (met aantal werkzame personen) 1922-1933

VIII Wereldoorlogen en crisistijd (1900-1950)

Gasveld Slochteren Ontdekking Speciale uitgave van ‘Nammogram’, personeelsblad van de NAM over de aardgaswinning in de provincie Groningen, mei 1963.
  Gaswinning Documenten over de oprichting/aanleg van objecten t.b.v. aardgaswinning (met tekeningen), vanaf 1963.
    Documenten over de boorlocatie bij de Rengerslaan in Kolham (met tekeningen), 1981-1983.
    Opslag van de aardgas in ‘zoutcavernes’, 1986.
  Bodemdaling Stukken over de bodemdaling als gevolg van gaswinning (met kaarten), 1972.
    Kaarten van de provincie met prognose bodemdaling door de winning van aardgas, 1975-2100.
  Krantenartikelen Krantenartikelen rond de aardgasvondst met als thema: ‘Wat heeft Slochteren gehad aan de aardgasvondst?’, 1960-1970
  Film ‘Voorrang voor aardgas: 25 jaar Gasunie’, 1988.
    ‘Gasunie garant voor gas’, 1994.
    ‘Gas, een film van Groningen en hare GGG’, 1929-1932 (over het gemeentelijk gasbedrijf van Groningen, als voorbeeld van een fabriek waar gas werd gewonnen uit kolen).
  Afbeeldingen Beeldmateriaal (via www.beeldbankgroningen.nl) van de viering van de 1000ste gasaansluiting (1962-1963) van de officiële opening van de gasbel Slochteren (1963) en van diverse gaslocaties.
  Documentatie Allerlei informatie over de Gasunie, met diverse folders en tijdschriften
  Bibliotheek Informatieboekje ‘De gasbel van Slochteren’, 1990.
    ‘Gas- en aardgas: een vreedzame omwenteling’ – Nederlandse Gasunie.
    ‘Vijfenveertig jaar Slochteren gasbel’ – A. Teule-Veldkamp, in: Het Wold, vol. 2 (2004), pag. 2-10.
    Onze gasfabriek als warmte-bedrijf; eenige overzichten en beschouwingen – E. Jacobs (1929) (boek over de werking van een gasfabriek, met tekeningen).
    ‘De gasvoorziening in Nederland rond 1880’ – P. Kooij, in: Gas 100, pag. 266-277.

Registratie van het gezin Ter Laan in het bevolkingsregister Registratie van het gezin Ter Laan in het bevolkingsregister

X  Televisie en computer (1950-heden)

Kornelis ter Laan (1871-1963) Inschrijving bevolkingsregister Registratie van het gezin Ter Laan in het bevolkingsregister (Kornelis als de zoon van Remko ter Laan en Metje Buurman)
  Geboorteakte Geboorteakte Kornelis ter Laan uit de Burgerlijke Stand van Slochteren, d.d. 8 juli 1871.
  Afbeeldingen Portret Kornelis ter Laan (ca. 1961 – scan 5), de K. ter Laanstraat te ? z.d. en het Ter Laan monument te Slochteren, 1972.
  Bibliotheek Een mens komt dagen te kort: over Kornelis ter Laan (1871-1963) - E. de Jonge red. (toegankelijk boekje, waarin centraal staat een interview met Ter Laan door Rein Brouwer).
'Woldjerspoorlijn' Vervoersinformatie Provinciale vervoersinformatie (uit ‘Regeeringsalmanak voor de provincie Groningen’, 1844-1940) per jaar, waaronder de tarieven van de Woldjerspoorlijn
  Aanleg & exploitatie Stukken o.a. over aanleg, financiering en exploitatie (met tekeningen), 1811-1939
  Overdracht spoorlijn Diverse stukken over de overdracht van de spoorlijn aan de provincie (met tekeningen), 1936-1938
  Opening spoorlijn Krantenartikel ‘De opening van den Woldjerspoorweg’ uit: het Nieuwsblad van het Noorden, 1928.
  Afbeeldingen Afbeeldingen van de spoorbrug bij Kolham (1929), van de opening van de Woldjerspoorweg (1928) en van station Harkstede (1929).
  Bibliotheek De Woldstreek en het Woldjerspoor - brochure van ‘Comité van actie voor den Woldjer Spoorweg’.
    Met bus, tram en trein door ’t Wold en ’t Oldambt. Openbaar vervoer in de Woldstreek en het Oldambt in de afgelopen honderd jaar - A. Buursma (1996), met afbeeldingen en dienstregelingen.
WO II en jodenvervolging Algemeen (documentatie) Voedsel- en kledingbonnen, noodgeld, voorlichtingfolders, etc.
  Verzet Systeemkaarten van personen uit het verzet. Te zoeken en te bekijken via www.groningerarchieven.nl.
    Herinneringsoorkonde uitgereikt door de minister van Oorlog aan de nabestaanden van W.H.D. Rengers Hora Siccama, gevallen in het verzet, z.d.
  Film ‘Verzet in Groningen’, 1980 (als voorbeeld van verzet tijdens de oorlog).
    ‘Het offer’: oproep voor steun aan oorlogsslachtoffers, 1946 (tijdsbeeld), te bekijken via www.gava.nl of www.groningerarchieven.nl.
  Joods leven in Groningen en onderwijsproject ‘Jeuden in Grunn’ (Zie www.kunststationcultuur.nl en www. ovcg.nl) met leskist én themasite www.jodeningroningen.nl
  Maatregelen tegen Joden Staat van Joodse inwoners in de gemeente Slochteren, 1942
    Vertrek van Joden onder politiebegeleiding naar Groningen, 1942
    Rapport over de gevluchte familie Bollegraaf, 1942
  Bibliotheek Voedselvoorziening in Groningen tijdens de Tweede Wereldoorlog – L. Flapper (1979).
    De Joodse gemeenschappen in Hoogezand- Sappemeer, Slochteren, Noord- en Zuidbroek en omliggende dorpen 1724-1950 - E.P. Boon en J. Lettinck (2001).
    De gemeente Slochteren tijdens de Tweede Wereldoorlog - K.G. Bos (1998); o.a. over het dagelijks leven.