Zoek op de website

 Projectinformatie

De archieven nodigen u uit…

Zuidhorn in stukken presenteert een selectie van archiefstukken rond de geschiedenis van de gemeente Zuidhorn uit de collecties van de gemeente Zuidhorn en het RHC Groninger Archieven. De gemeente en de Groninger Archieven bewaren allerlei materiaal zoals archieven, foto’s, kaarten en drukwerk. Dit bevat informatie over leven, werken en wonen in de dorpen van de gemeente Zuidhorn in vroeger tijd. Wij nodigen u uit om die stukken te gebruiken voor uw lessen, zodat u kinderen kennis kunt laten maken met geschiedenis in de eigen omgeving. Geschiedenis is geen ver-van-mijn-bed-show, maar is ook in de buurt.

Door het project Archieven in erfgoededucatie willen wij archieven leuker maken en het gebruik ervan makkelijker.

Zuidhorn in stukken geeft informatie over de beschikbaarheid van archieven en ander informatiemateriaal. Opgenomen is een overzicht van geselecteerde stukken om u een indruk te geven van de inhoud van onze collecties.

Onze selectie…

Wij kozen een aantal stukken, waarvan wij denken dat ze geschikt zijn om in de klas te gebruiken, omdat ze onderwerpen uit de geschiedenis dichterbij brengen. Wij presenteren vooral stukken over onderwerpen uit de geschiedenis, waar nu nog iets van te zien is en stukken, die aansluiten bij onderwerpen uit de Canon van Nederland of de Canon van Groningen. U kunt onze selectie zo vergelijken met de door KunstStationC gemaakte lokale erfgoedlijnen.

Uw vragen…

Hopelijk zijn er stukken bij, die u graag wilt gebruiken. Het kan ook zijn, dat u één van de gekozen onderwerp interessant vindt, maar een ander aspect wilt behandelen. Dan hebt u andere stukken nodig. Misschien brengt onze presentatie u op een idee en wilt u weten welke informatie wij bewaren over een heel ander onderwerp.
Wij nodigen u van harte uit om uw vragen aan ons te stellen.

Uw mogelijkheden voor gebruik…

U kunt in overleg met ons reproducties van materiaal bestellen. Deze stellen wij zo veel mogelijk digitaal beschikbaar, zodat u de stukken kunt gebruiken op de computer of op een elektronisch schoolbord. Desgewenst kunnen stukken ook voor u geprint of gekopieerd worden. Wij brengen geen kosten in rekening voor het zoekwerk. De kopie- en scankosten moeten wel worden vergoed, maar die houden we zo laag mogelijk.
Bovendien is het onze opzet, dat u snel – in de regel binnen vijf werkdagen – over deze reproducties kunt beschikken.

Bestellen

U kunt mailen naar: educatie@groningerarchieven.nl. Als u reproducties wilt bestellen van stukken, die genoemd worden in deze presentatie vermeldt dan de volgende gegevens: naam gemeente, onderwerp, omschrijving van de stukken en of u scanbestanden of prints wilt.

Andere dienstverlening van archiefbeheerders…

Het project Archieven in erfgoededucatie is een extra aanbod van archiefbeheerders. Daarnaast zijn er natuurlijk andere mogelijkheden om van het archief gebruik te maken.
Archiefstukken zijn vaak uniek en dus onvervangbaar. Daarom zijn de stukken in origineel alleen ter inzage bij de gemeente of de archiefdienst. Als u met uw leerlingen graag eens een archief in het echt wilt zien, een archiefmedewerker wilt laten vertellen in de klas of wilt laten meewerken aan een activiteit of project, kunt u contact opnemen.
De gemeente Zuidhorn beheert de archieven van het bestuur van die gemeente en haar voorgangers vanaf 1811. Verder is er een grote verzameling foto’s. Voor onderzoek in die archieven dient u altijd (telefonisch) een afspraak te maken.

Contactgegevens…

 • Loket voor alle vragen: educatie@groningerarchieven.nl
  Wilt u bellen en overleggen:
 • Gemeente Zuidhorn,
  Hooiweg 9, 9801 AJ Zuidhorn
  Tel. (0594) 50 88 88
  Vragen naar: mw. C. (Ria) Wiendels
 • RHC Groninger Archieven
  Cascadeplein 4, 9726 AD GRONINGEN
  Tel. (050) 599 2000
  Vragen naar: dhr. P. (Peter) Riem, medewerker educatie

Projectinformatie:

Zuidhorn in stukken is samengesteld in het kader van het project Archieven in Erfgoededucatie, uitgevoerd door het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven i.s.m. alle gemeenten, met financiële steun van de provincie Groningen en de Regionale Cultuur Plannen. Voor dit project is nauw samengewerkt met KunststationCultuur in Winsum en met IVAK cultuurfabriek in Delfzijl.
Het materiaal is bestemd voor gebruik in de klas. Overig gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de samenstellers en rechthebbenden.
Samenstelling: RHC Groninger Archieven (J. Oldenhuis, H. Perton, mw. M. van der Ploeg, mw. J. Ritsema, P. Riem) en gemeente Zuidhorn (mv. C. Wiendels).