Zoek op de website

1000 jaar Groningen

Stad en Lande(n)

Het deel van Nederland dat we nu kennen als de provincie Groningen draagt deze naam nu ongeveer twee eeuwen.

Wie vóór 1800 dit gebied wilde aanduiden sprak over ‘Stad en Lande’ of over ‘stad Groningen en Ommelanden’.

Door de eeuwen heen zijn de gebeurtenissen in dit gewest voor een belangrijk deel bepaald door de verhouding tussen de stad Groningen en de rest van het gebied dat nu tot de provincie Groningen behoort. Wie zich in de geschiedenis van deze provincie verdiept kan niet om dit thema heen.

Het is ook belangrijk om zich te realiseren dat het gebied buiten de stad Groningen geen eenheid was. Vele eeuwen lang kenden we hier verschillende streken of landschappen. Deze onderscheidden zich naar natuurlijke gesteldheid, naar aard en afkomst van de bevolking en naar gewoonten en wetten.

De bewoners ervan hadden daardoor ook verschillende economische en politieke belangen. In de loop van de eeuwen is de betekenis van deze verschillen steeds geringer geworden, al zijn er nog altijd wel sporen van te herkennen

Om vergissingen te voorkomen gebruiken we in dit verhaal de naam Groningen alleen voor de stad; het gebied buiten de stad noemen we Groningerland.