Zoek op de website

10. Landsheren komen en gaan 1500-1536

Graaf Edzard I Graaf Edzard I

Rond het jaar 1500 brak een langdurige periode aan van strijd en onzekerheid.

De Bourgondiërs bleven aanvankelijk wat op de achtergrond en lieten het aan de hertog van Saksen over om Groningen en Groningerland onderwerpen. Deze dreiging dreef de Groningers in de armen van graaf Edzard van Oost-Friesland.

Toen die niet sterk genoeg bleek om Groningens onafhankelijkheid en machtspositie te verdedigen onderwierp de stad zich snel aan hertog Karel van Gelre.

Deze laatste was voor de Groningers een welkome partner, want hij stond bekend als een gezworen vijand van de Bourgondiërs. Samen zouden zij de machtige heren uit het zuiden wel kunnen weerstaan.

Ten tijde van het bewind van de Gelderse hertog vonden overal in Europa woelingen plaats: de plattelandsbevolking en ambachtslieden in de steden kwamen in opstand tegen de hoge heren die hun spel speelden zonder rekening te houden met de belangen van de gewone mensen.

Als gevolg van deze volksbeweging verwierven de Groninger gilden grote invloed op het beleid van het stadsbestuur. Overigens duurde het niet lang of ook de Gelderse hertog moest wijken voor Karel van Bourgondië, die beter bekend is als Karel V.

Na bijna veertig jaar van oorlog en verwoesting waren Groningen en Groningerland zozeer ten einde raad dat zij zich vrijwillig onderwierpen aan Karel V en diens Nederlandse regering in Brussel.

Lees verder...